skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Granular Computing and Decision-Making: Interactive and Iterative Approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granular Computing and Decision-Making: Interactive and Iterative Approaches

Pedrycz, Witold ;Chen, Shyi-Ming ;Chen, Shyi-Ming;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Chen, Shyi-Ming (Editor)

Studies in Big Data

ISBN: 9783319168289 ; ISBN: 3319168282 ; E-ISBN: 9783319168296 ; E-ISBN: 3319168290 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16829-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Time Series Analysis, Modeling and Applications: A Computational Intelligence Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Series Analysis, Modeling and Applications: A Computational Intelligence Perspective

Pedrycz, Witold ;Chen, Shyi-Ming ;Chen, Shyi-Ming;; Pedrycz, Witold ; Chen, Shyi-Ming

Series ISSN: 1868-4394 ; ISBN: 978-3-642-33438-2 ; E-ISBN: 978-3-642-33439-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33439-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Granular Computing and Intelligent Systems: Design with Information Granules of Higher Order and Higher Type
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granular Computing and Intelligent Systems: Design with Information Granules of Higher Order and Higher Type

Kacprzyk, Janusz ;Chen, Shyi-Ming ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Chen, Shyi-Ming (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783642198199 ; ISBN: 3642198198 ; E-ISBN: 9783642198205 ; E-ISBN: 3642198201 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19820-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Springer Handbook of Computational Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Springer Handbook of Computational Intelligence

Kacprzyk, Janusz ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

ISBN: 9783662435045 ; ISBN: 3662435047 ; E-ISBN: 9783662435052 ; E-ISBN: 3662435055 ; DOI: 10.1007/978-3-662-43505-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Data Analysis and Pattern Recognition in Multiple Databases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Analysis and Pattern Recognition in Multiple Databases

Adhikari, Animesh ; Adhikari, Jhimli ; Pedrycz, Witold; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783319034096 ; ISBN: 331903409X ; E-ISBN: 9783319034102 ; E-ISBN: 3319034103 ; DOI: 10.1007/978-3-319-03410-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence

Pedryz, Witold ;Chen, Shyi-Ming;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Chen, Shyi-Ming (Editor)

Studies in Big Data

ISBN: 9783319082530 ; ISBN: 3319082531 ; E-ISBN: 9783319082547 ; E-ISBN: 331908254X ; DOI: 10.1007/978-3-319-08254-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing

Oscar Casti.. l.] (Eds.);; Castillo, Oscar ; Melin, Patricia ; Ross, Oscar ; Sepúlveda Cruz, Roberto ; Pedrycz, Witold ; Kacprzyk, Janusz

Series ISSN: 1615-3871 ; ISBN: 978-3-540-72433-9 ; E-ISBN: 978-3-540-72434-6 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72434-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Human-Centric Information Processing Through Granular Modelling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centric Information Processing Through Granular Modelling

Bargiela, Andrzej ; Pedrycz, Witold ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Bargiela, Andrzej (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783540929154 ; ISBN: 3540929150 ; E-ISBN: 9783540929161 ; E-ISBN: 3540929169 ; DOI: 10.1007/978-3-540-92916-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642045134 ; ISBN: 3642045138 ; E-ISBN: 9783642045141 ; E-ISBN: 3642045146 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04514-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783540708117 ; ISBN: 3540708111 ; E-ISBN: 9783540708124 ; E-ISBN: 354070812X ; DOI: 10.1007/978-3-540-70812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques

Patricia Me.. l.] (Eds.);; Melin, Patricia ; Castillo, Oscar ; Ramírez, Eduardo ; Kacprzyk, Janusz ; Pedrycz, Witold

Series ISSN: 1615-3871 ; ISBN: 978-3-540-72431-5 ; E-ISBN: 978-3-540-72432-2 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72432-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Axiomatic Fuzzy Set Theory and Its Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axiomatic Fuzzy Set Theory and Its Applications

Liu, Xiaodong ; Pedrycz, Witold; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783642004018 ; ISBN: 3642004016 ; E-ISBN: 9783642004025 ; E-ISBN: 3642004024 ; DOI: 10.1007/978-3-642-00402-5

Toàn văn sẵn có

13
Bio-inspired Hybrid Intelligent Systems for Image Analysis and Pattern Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired Hybrid Intelligent Systems for Image Analysis and Pattern Recognition

Kacprzyk, Janusz ;Melin, Patricia ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642045158 ; ISBN: 3642045154 ; E-ISBN: 9783642045165 ; E-ISBN: 3642045162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04516-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Montiel Ross, Oscar ;Pedrycz, Witold ;Sepúlveda Cruz, Roberto ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, J (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Ross, Oscar Montiel (Editor) ; Sepúlveda Cruz, Roberto (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Advances in Soft Computing

ISBN: 9783540724339 ; ISBN: 3540724338 ; E-ISBN: 9783540724346 ; E-ISBN: 3540724346 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72434-6

Toàn văn sẵn có

15
Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques

Melin, Patricia ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold ;Ramírez, Eduardo G. ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, J (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Ramírez, Eduardo Gomez (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Advances in Soft Computing

ISBN: 9783540724315 ; ISBN: 3540724311 ; E-ISBN: 9783540724322 ; E-ISBN: 354072432X ; DOI: 10.1007/978-3-540-72432-2

Toàn văn sẵn có

16
Autonomic Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomic Communication

Norenberg, W. ;Weidenmuller, H. A. ;Karnouskos, Stamatis ;Parashar, Manish ;Pedrycz, Witold ;Vasilakos, Athanasios V.;; Vasilakos, Athanasios V (Editor) ; Parashar, Manish (Editor) ; Karnouskos, Stamatis (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

ISBN: 9780387097527 ; ISBN: 038709752X ; E-ISBN: 9780387097534 ; E-ISBN: 0387097538 ; DOI: 10.1007/978-0-387-09753-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (4)
  2. 2008đến2008  (1)
  3. 2009đến2010  (5)
  4. 2011đến2013  (2)
  5. Sau 2013  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...