skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DNS and BIND
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNS and BIND

Albitz Paul; Liu Cricket

Cambridge : O'Reilly , 1997 - (004.67 ALB 1997) - ISBN1565922360

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Loss Control Auditing A Guide for Conducting Fire, Safety, and Security Audits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss Control Auditing A Guide for Conducting Fire, Safety, and Security Audits

Dunlap, E. Scott

ISBN: 9781439828861

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Configuration Management for Senior Managers Essential Product Configuration and Lifecycle Management for Manufacturing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configuration Management for Senior Managers Essential Product Configuration and Lifecycle Management for Manufacturing

Watts, Frank B

ISBN: 9780128023822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Building an Intelligence-Led Security Program
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building an Intelligence-Led Security Program

Liska, Allan

ISBN: 9780128021453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Rock Island Line
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rock Island Line

Marvel, Bill

E-ISBN: 1299752616 ; ISBN: 9780253011275 ; ISBN: 9781299752610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Sustainable Power Technologies and Infrastructure Energy Sustainability and Prosperity in a Time of Climate Change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Power Technologies and Infrastructure Energy Sustainability and Prosperity in a Time of Climate Change

Suppes, Galen J; Storvick, Truman S

ISBN: 0128039094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Knowledge Driven Development Private Extension and Global Lessons
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Driven Development Private Extension and Global Lessons

Zhou, Yuan; Babu, Suresh

ISBN: 9780128022313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Financial Signal Processing and Machine Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Signal Processing and Machine Learning

Akansu, Ali N; Kulkarni, Sanjeev R ; Malioutov, Dmitry M

ISBN: 111874554X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
New Challenges for Knowledge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Challenges for Knowledge

Fabre, Renaud

ISBN: 9781119378099 ; ISBN: 9781786300904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Bio-inspired computation in telecommunications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-inspired computation in telecommunications

Yang, Xin-She ;Chien, Su Fong ;Ting, T. O.;; Yang, Xin - She ; Chien, Su Fong ; Ting, T. O

ISBN: 0128017430 ; ISBN: 9780128017432 ; ISBN: 0128015381 ; ISBN: 9780128015384

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Off the Main Lines A Photographic Odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Off the Main Lines A Photographic Odyssey

Hofsommer, Don L

ISBN: 9780253008329

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Alternative Energy and Shale Gas Encyclopedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Energy and Shale Gas Encyclopedia

Lehr, Jay H; Keeley, Jack

ISBN: 0470894415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Entity Information Life Cycle for Big Data Master Data Management and Information Integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entity Information Life Cycle for Big Data Master Data Management and Information Integration

Talburt, John R; Zhou, Yinle

ISBN: 9780128005378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Divided Spirits Tequila, Mezcal, and the Politics of Production
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided Spirits Tequila, Mezcal, and the Politics of Production

Bowen, Sarah

ISBN: 9780520281042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Risk-Based Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk-Based Management

Jones, Richard B

ISBN: 9780884157854

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Presumptive Design Design Provocations for Innovation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presumptive Design Design Provocations for Innovation

Frishberg, Leo; Lambdin, Charles

ISBN: 0128030860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Chokepoints Global Private Regulation on the Internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chokepoints Global Private Regulation on the Internet

Tusikov, Natasha

ISBN: 9780520291218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Dictionary of Energy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Energy

Cleveland, Cutler J; Morris, Christopher G

ISBN: 9780080968117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Vehicular Communications and Networks Architectures, Protocols, Operation and Deployment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicular Communications and Networks Architectures, Protocols, Operation and Deployment

Chen, Wai

ISBN: 9781782422112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Environmental Remediation and Restoration of Contaminated Nuclear and Norm Sites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Remediation and Restoration of Contaminated Nuclear and Norm Sites

Van Velzen, L

ISBN: 9781782422310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2010  (3)
 3. 2011đến2012  (4)
 4. 2013đến2015  (22)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. Spanish  (20)
 3. German  (3)
 4. Dutch  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. amp
 2. U+0301&amp
 3. Akansu, Ali N
 4. Cleveland, Cutler J.
 5. Morris, Christopher G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...