skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.424  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Environmental chemistry : a modular approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental chemistry : a modular approach

Williams Ian

Chichester [England] ; New York : J. Wiley, c2001. - (628.5 WIL 2001) - ISBN0471489425 (paper);ISBN0471489417 (cased)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Solution processing of inorganic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution processing of inorganic materials

Mitzi David B

Hoboken, N.J. : Wiley, c2009. - (621.381 SOL 2009) - ISBN9780470406656 (cloth);ISBN0470406658 (cloth);ISBN9780813801247 (cloth);ISBN0813801249 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Green chemistry and engineering : a path to sustainability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green chemistry and engineering : a path to sustainability

Marteel-Parrish Anne.; Abraham Martin A.

(660.6 MAR 2014) - ISBN9780470413265 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Monitoring methods for toxics in the atmosphere
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring methods for toxics in the atmosphere

Dorko William D. Editor; Zielinski Walter L. Editor; Conference on Recent Developments in Monitoring Methods for Toxics in the Atmosphere (1987 : Boulder, Colo.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (628.5 MON 1989) - ISBN0803112718

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Electrochemical systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical systems

Newman John S.; Thomas-Alyea Karen E

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2004. - (660 NEW 2004) - ISBN0471477567 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Environmental chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental chemistry

Manahan Stanley E

Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004 - (628.5 MAN 200) - ISBN1566706335 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Textile chemicals : environmental data and facts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textile chemicals : environmental data and facts

Lacasse K.; Baumann W

Berlin ; New York : Springer, 2004. - (677 LAC 2004) - ISBN3540408150 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Spectroscopy for surface science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopy for surface science

Clark R. J. H; Hester R. E

Chichester ; New York : Wiley, c1998. - (620 SPE 1998) - ISBN0471974234 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Principles of chemical separations with environmental applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of chemical separations with environmental applications

Noble R. D.; Terry Patricia A

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004. - (660 NOB 2004) - ISBN0521010144 (pbk.);ISBN052181152X (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Water pollution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water pollution

Allard B

Berlin New York : Springer-Verlag, c1991-<c2006> - (628.5 WAT 1991) - ISBN0387515992 (U.S. : pt. A)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Physico-chemical aspects of soil and related materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physico-chemical aspects of soil and related materials

Hoddinott Keith B.; Lamb Robert O.; ASTM Committee D-18 on Soil and Rock. Subcommittee D18.06 on Physico-Chemical Properties of Soils and Rocks.; Symposium on Physico-Chemical Aspects of Soil, Rock, and Related Materials (1989 : Saint Louis, Mo.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (624.1 PHY 1990) - ISBN080311396X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring water in the 1990's : meeting new challenges

Glysson G. Douglas; Hall Jack R

Philadelphia, PA : ASTM, c1991 - (628.1 MON 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Environmental chemistry of dyes and pigments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental chemistry of dyes and pigments

Freeman H. S; Reife Abe

New York : Wiley, c1996 - (628.3 ENV 1996) - ISBN0471589276 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Methods for environmental trace analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for environmental trace analysis

Dean John R.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2003. - (628.5 DEA 2003) - ISBN0470844213 (cloth : alk. paper);ISBN0470844221 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Physical and chemical processes in the aquatic environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical and chemical processes in the aquatic environment

Christensen Erik R.; Li An

Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014. - (628.1 CHR 2014) - ISBN9781118111765 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Sustainable plastics : environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable plastics : environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Greene Joseph P.

Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, Inc, 2014. - (668.4 GRE 2014) - ISBN9781118104811 (hardback);ISBN1118104811 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Characterizing sources of indoor air pollution and related sink effects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing sources of indoor air pollution and related sink effects

Tichenor Bruce A. Editor; Symposium on Methods for Characterizing Indoor Sources and Sinks (1994 : Washington, D.C.)

West Conshohocken, PA : ASTM, c1996 - (628.5 CHA 1996) - ISBN0803120303

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Computational materials science : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational materials science : an introduction

Lee June Gunn.

Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2012 - (620.11 LEE 2012) - ISBN9781439836163 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Chemistry for Sustainable Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for Sustainable Development

Minu Gupta Bhowon ; Sabina Jhaumeer-Laulloo ; Henri Li Kam Wah ; Ponnadurai Ramasami;; Gupta Bhowon, Minu (Editor) ; Jhaumeer-Laulloo, Sabina (Editor) ; Li Kam Wah, Henri (Editor) ; Ramasami, Ponnadurai (Editor)

ISBN: 9789048186495 ; ISBN: 9048186498 ; E-ISBN: 9789048186501 ; E-ISBN: 9048186501 ; DOI: 10.1007/978-90-481-8650-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Fuel Cells and Hydrogen Storage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuel Cells and Hydrogen Storage

Bocarsly, Andrew ;Mingos, David Michael P.;; Mingos, D. Michael P (Editor) ; Bocarsly, Andrew (Editor) ; Mingos, D. Michael P (Editor) ; Armstrong, Fraser Andrew (Editor) ; Day, Peter (Editor) ; Duan, Xue (Editor) ; Gade, Lutz H (Editor) ; Poeppelmeier, Kenneth R (Editor) ; Parkin, Gerard (Editor) ; Sauvage, Jean-Pierre (Editor) ; Bocarsly, Andrew (Editor) ; Mingos, David Michael P. Michael P (Editor)

Structure and Bonding

ISBN: 9783642217791 ; ISBN: 3642217796 ; E-ISBN: 9783642217807 ; E-ISBN: 364221780X ; DOI: 10.1007/978-3-642-21780-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.424  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (297)
 2. 1960đến1974  (84)
 3. 1975đến1989  (75)
 4. 1990đến2005  (536)
 5. Sau 2005  (2.406)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.327)
 2. Tạp chí  (95)
 3. Luận án, luận văn  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.958)
 2. German  (362)
 3. Russian  (37)
 4. French  (17)
 5. Japanese  (15)
 6. Italian  (8)
 7. Polish  (4)
 8. Spanish  (4)
 9. Czech  (3)
 10. Ukrainian  (1)
 11. Greek  (1)
 12. Romanian  (1)
 13. Serbo-Croatian  (1)
 14. Chinese  (1)
 15. Finnish  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...