skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals and society : an introduction to economic geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and society : an introduction to economic geology

Arndt N. T.; Ganino Clément

Berlin ; New York : Springer, c2012. - (TN263 .A76 2012) - ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

2
Microbial Biosorption of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Biosorption of Metals

Pavel Kotrba ; Martina Mackova ; Vladimír Urbánek;; Kotrba, Pavel (Editor) ; Mackova, Martina (Editor) ; Macek, Tomas (Editor)

ISBN: 9789400704428 ; ISBN: 9400704429 ; E-ISBN: 9789400704435 ; E-ISBN: 9400704437 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0443-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Plants and Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plants and Heavy Metals

Furini, Antonella

ISBN10: 9400744404 ; ISBN13: 9789400744400 ; E-ISBN10: 9400744412 ; E-ISBN13: 9789400744417

Toàn văn sẵn có

4
Metals and Society: An Introduction to Economic Geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Society: An Introduction to Economic Geology

Arndt, Nicholas ; Ganino, Clément

ISBN: 978-3-642-22995-4 ; E-ISBN: 978-3-642-22996-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22996-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Thermo-Fluid Behaviour of Periodic Cellular Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermo-Fluid Behaviour of Periodic Cellular Metals

Lu, T. J ; Xu, Feng ; Wen, Ting

ISBN10: 3642335233 ; ISBN13: 9783642335235 ; E-ISBN10: 3642335241 ; E-ISBN13: 9783642335242

Toàn văn sẵn có

6
Trace Metals and Infectious Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metals and Infectious Diseases

Jerome O. Nrind Eric P. Skaar;

ISBN: 9780262029193 ; E-ISBN: 9780262327619 ; E-ISBN: 0262327619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Glassy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glassy Metals

Russew, Krassimir ; Stojanova, Liljana

ISBN: 9783662478813 ; ISBN: 3662478811 ; E-ISBN: 9783662478820 ; E-ISBN: 366247882X ; DOI: 10.1007/978-3-662-47882-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Grain Boundary Segregation in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain Boundary Segregation in Metals

Lejcek, Pavel

Springer Series in Materials Science

ISBN: 9783642125041 ; ISBN: 3642125042 ; E-ISBN: 9783642125058 ; E-ISBN: 3642125050 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12505-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Novel Biomaterials: Decontamination of Toxic Metals from Wastewater
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Biomaterials: Decontamination of Toxic Metals from Wastewater

Srivastava, Shalini ; Goyal, Pritee; Allan, R (Editor) ; Förstner, U (Editor) ; Salomons, W (Editor)

Environmental Science and Engineering

ISBN: 9783642113284 ; ISBN: 3642113281 ; E-ISBN: 9783642113291 ; E-ISBN: 364211329X ; DOI: 10.1007/978-3-642-11329-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Ultra-High Temperature Materials I: Carbon (Graphene/Graphite) and Refractory Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-High Temperature Materials I: Carbon (Graphene/Graphite) and Refractory Metals

Shabalin, Igor L

ISBN: 9789400775862 ; ISBN: 9400775865 ; E-ISBN: 9789400775879 ; E-ISBN: 9400775873 ; DOI: 10.1007/978-94-007-7587-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Handbook on Optical Constants of Metals : In Tables and Figures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Handbook on Optical Constants of Metals : In Tables and Figures

Adachi, Sadao

ISBN: 9789814405942 ; E-ISBN: 9789814405959 ; E-ISBN: 9789814405966 ; DOI: 10.1142/8479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Plasticity and creep of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity and creep of metals

Lubahn, Jack Douglas; Felgar, Robert P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Porous Metals with Directional Pores
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porous Metals with Directional Pores

Nakajima, Hideo

ISBN: 9784431540168 ; ISBN: 4431540164 ; E-ISBN: 9784431540175 ; E-ISBN: 4431540172 ; DOI: 10.1007/978-4-431-54017-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Metals and Alloys: Industrial Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Alloys: Industrial Applications

Benvenuto, Mark Anthony

ISBN10: 3110407841 ; ISBN13: 9783110407846 ; E-ISBN10: 3110441853 ; E-ISBN13: 9783110441857

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Thermo-Fluid Behaviour of Periodic Cellular Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermo-Fluid Behaviour of Periodic Cellular Metals

Lu, Tian Jian ; Xu, Feng ; Wen, Ting

ISBN: 9783642335235 ; ISBN: 3642335233 ; E-ISBN: 9783642335242 ; E-ISBN: 3642335241 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33524-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Nanoporous Metals for Advanced Energy Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoporous Metals for Advanced Energy Technologies

Ding, Yi ; Zhang, Zhonghua

ISBN: 978-3-319-29747-7 ; E-ISBN: 978-3-319-29749-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29749-1

Toàn văn sẵn có

17
Biaxial Fatigue of Metals: The Present Understanding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biaxial Fatigue of Metals: The Present Understanding

Schijve, Jaap

SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology

ISBN: 9783319236056 ; ISBN: 3319236059 ; E-ISBN: 9783319236063 ; E-ISBN: 3319236067 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23606-3

Toàn văn sẵn có

18
An Introduction to Surface Alloying of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Surface Alloying of Metals

Hosmani, Santosh S ; Kuppusami, P ; Goyal, Rajendra Kumar; Davim, Joao Paulo (Editor)

SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology

ISBN: 9788132218883 ; ISBN: 8132218884 ; E-ISBN: 9788132218890 ; E-ISBN: 8132218892 ; DOI: 10.1007/978-81-322-1889-0

Toàn văn sẵn có

19
Fatigue and Corrosion in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue and Corrosion in Metals

Milella, Pietro Paolo

ISBN: 9788847023352 ; ISBN: 8847023351 ; E-ISBN: 9788847023369 ; E-ISBN: 884702336X ; DOI: 10.1007/978-88-470-2336-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Morphology of Electrochemically and Chemically Deposited Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology of Electrochemically and Chemically Deposited Metals

Popov, Konstantin I ; Djokić, Stojan S ; Nikolić, Nebojša D ; Jović, Vladimir D

ISBN: 9783319260716 ; ISBN: 3319260715 ; E-ISBN: 9783319260730 ; E-ISBN: 3319260731 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26073-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (242)
 2. 1959đến1973  (124)
 3. 1974đến1989  (85)
 4. 1990đến2005  (439)
 5. Sau 2005  (1.592)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (2.509)
 2. Tạp chí  (20)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.158)
 2. German  (52)
 3. Russian  (6)
 4. French  (6)
 5. Spanish  (2)
 6. Welsh  (1)
 7. Ukrainian  (1)
 8. Italian  (1)
 9. Japanese  (1)
 10. Korean  (1)
 11. Malay  (1)
 12. Dutch  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Hull, Robert
 3. Parisi, Jürgen
 4. Bhushan, Bharat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...