skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.560  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Metals and society : an introduction to economic geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and society : an introduction to economic geology

Arndt N. T.; Ganino Clément

Berlin ; New York : Springer, c2012. - (TN263 .A76 2012) - ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

3
Environmentally assisted cracking, science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally assisted cracking, science and engineering

Crooker T. W. Editor; Leis B. N. Editor; Lisagor W. Barry Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Environmentally Assisted Cracking: Science and Engineering (1987 : Bal Harbour, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 ENV 1990) - ISBN0803112769

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals

Baratta F. I; Brown Kevin R.

Philadelphia : ASTM, 1992 - (620.1 CHE 1992) - ISBN080311480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Microbial Biosorption of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Biosorption of Metals

Pavel Kotrba ; Martina Mackova ; Vladimír Urbánek;; Kotrba, Pavel (Editor) ; Mackova, Martina (Editor) ; Macek, Tomas (Editor)

ISBN: 9789400704428 ; ISBN: 9400704429 ; E-ISBN: 9789400704435 ; E-ISBN: 9400704437 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0443-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Fatigue at low temperatures : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue at low temperatures : a symposium

Stephens R. I. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Fatigue at Low Temperatures (1983 : Louisville, Ky.)

Philadelphia, PA. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.16 FAT 1985) - ISBN0803104111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Plants and Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plants and Heavy Metals

Furini, Antonella

ISBN10: 9400744404 ; ISBN13: 9789400744400 ; E-ISBN10: 9400744412 ; E-ISBN13: 9789400744417

Toàn văn sẵn có

8
Metals and Society: An Introduction to Economic Geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Society: An Introduction to Economic Geology

Arndt, Nicholas ; Ganino, Clément

ISBN: 978-3-642-22995-4 ; E-ISBN: 978-3-642-22996-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22996-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Thermo-Fluid Behaviour of Periodic Cellular Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermo-Fluid Behaviour of Periodic Cellular Metals

Lu, T. J ; Xu, Feng ; Wen, Ting

ISBN10: 3642335233 ; ISBN13: 9783642335235 ; E-ISBN10: 3642335241 ; E-ISBN13: 9783642335242

Toàn văn sẵn có

10
Trace Metals and Infectious Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metals and Infectious Diseases

Jerome O. Nrind Eric P. Skaar;

ISBN: 9780262029193 ; E-ISBN: 9780262327619 ; E-ISBN: 0262327619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Glassy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glassy Metals

Russew, Krassimir ; Stojanova, Liljana

ISBN: 9783662478813 ; ISBN: 3662478811 ; E-ISBN: 9783662478820 ; E-ISBN: 366247882X ; DOI: 10.1007/978-3-662-47882-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Decontamination of Heavy Metals: Processes, Mechanisms, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decontamination of Heavy Metals: Processes, Mechanisms, and Applications

Chen, Jiaping Paul

ISBN10: 1439816670 ; ISBN13: 9781439816677 ; E-ISBN10: 1439816689 ; E-ISBN13: 9781439816684

Toàn văn không sẵn có

13
Critical Metals Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Metals Handbook

Gus Gunn;

ISBN: 9780470671719 ; E-ISBN: 9781118755341 ; DOI: 10.1002/9781118755341

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Grain Boundary Segregation in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain Boundary Segregation in Metals

Lejcek, Pavel

Springer Series in Materials Science

ISBN: 9783642125041 ; ISBN: 3642125042 ; E-ISBN: 9783642125058 ; E-ISBN: 3642125050 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12505-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Fatigue Limit in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue Limit in Metals

Bathias, Claude

ISBN: 9781848214767 ; E-ISBN: 9781118648704 ; DOI: 10.1002/9781118648704

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Structural and Chemical Characterization of Metals, Alloys and Compounds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Chemical Characterization of Metals, Alloys and Compounds

Ramiro Pã©rez Campos ; Antonio Contreras Cuevas And Rodrigo A. Esparza Muã±oz

ISBN10: 3037856572 ; ISBN13: 9783037856574 ; E-ISBN10: 303826038X ; E-ISBN13: 9783038260387

Toàn văn không sẵn có

17
Dictionary of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of metals

Cobb, Harold;

E-ISBN 1615039783 ; E-ISBN 9781615039784

Toàn văn không sẵn có

18
Light Metals 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light Metals 2012

Suarez, C. ;Suarez, Carlos E.;

ISBN: 9781118291399 ; E-ISBN: 9781118359259 ; DOI: 10.1002/9781118359259

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Light Metals 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light Metals 2011

Stephen J. Lindsay

ISBN10: 1118029356 ; ISBN13: 9781118029350 ; E-ISBN10: 1118061918 ; E-ISBN13: 9781118061916

Toàn văn không sẵn có

20
Structural and Chemical Characterization of Metals, Alloys and Compounds II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Chemical Characterization of Metals, Alloys and Compounds II

Ramiro Pérez Campos, Antonio Contreras Cuevas And Rodrigo A. Esparza Muñoz

ISBN10: 3038351075 ; ISBN13: 9783038351078 ; E-ISBN10: 3038264881 ; E-ISBN13: 9783038264880

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.560  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (298)
 2. 1959đến1973  (172)
 3. 1974đến1988  (127)
 4. 1989đến2004  (853)
 5. Sau 2004  (3.974)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.082)
 2. German  (93)
 3. Russian  (78)
 4. French  (28)
 5. Japanese  (5)
 6. Chinese  (3)
 7. Dutch  (3)
 8. Polish  (2)
 9. Hungarian  (2)
 10. Ukrainian  (2)
 11. Italian  (2)
 12. Slovak  (2)
 13. Spanish  (2)
 14. Welsh  (1)
 15. Macedonian  (1)
 16. Korean  (1)
 17. Malay  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economic geology  (1)
 2. Metallurgy  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Minerals, Metals And Materials Society
 3. Hwang, Jiann-Yang
 4. Buckley, Donald H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...