skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 282  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: S - Agriculture. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction to soil chemistry : analysis and instrumentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to soil chemistry : analysis and instrumentation

Conklin Alfred Russel

Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2005. - (631.4 CON 2005) - ISBN0471460567 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Soil chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil chemistry

Bohn Hinrich L.; McNeal Brian Lester; O'Connor George A.

New York : Wiley, c2001. - (631.4 BOH 2001) - ISBN0471363391 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Fundamentals of turfgrass and agricultural chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of turfgrass and agricultural chemistry

McCarty L. B

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2003. - (635.9 FUN 2003) - ISBN0471444111 (cloth : acid free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The Chemistry of Soils
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chemistry of Soils

Sposito, Garrison

ISBN10: 0195313690 ; ISBN13: 9780195313697 ; E-ISBN10: 0198042787 ; E-ISBN13: 9780198042785

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Introduction to Soil Chemistry: Analysis and Instrumentation: Chemical analysis v. 167.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Soil Chemistry: Analysis and Instrumentation: Chemical analysis v. 167.

Conklin, Alfred Russel

ISBN10: 0471460567 ; ISBN13: 9780471460565 ; E-ISBN10: 0471728217 ; E-ISBN13: 9780471728214

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Soil chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil chemistry

Strawn, Daniel G

E-ISBN 9781118629253 ; E-ISBN 9781118629239

Toàn văn sẵn có

7
Soil and Environmental Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil and Environmental Chemistry

Bleam, W. F

ISBN10: 0128041781 ; ISBN13: 9780128041789 ; E-ISBN10: 0128041951 ; E-ISBN13: 9780128041956

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Postharvest Quality Assurance of Fruits: Practical Approaches for Developing Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postharvest Quality Assurance of Fruits: Practical Approaches for Developing Countries

Ahmad, Mohammad Shamsher ; Siddiqui, Mohammed Wasim

ISBN: 9783319211961 ; ISBN: 331921196X ; E-ISBN: 9783319211978 ; E-ISBN: 3319211978 ; DOI: 10.1007/978-3-319-21197-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Basic Elements: A,Basic elements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Elements: A,Basic elements

G.H. Bnd M.G.M. Bruggenwert ; Contribututhors J. B.. l.]

ISBN10: 0444414355 ; ISBN13: 9780444414359 ; E-ISBN10: 0080869718 ; E-ISBN13: 9780080869711

Toàn văn không sẵn có

10
Natural rubber from the odyssey of the hevea tree to the age of transportation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural rubber from the odyssey of the hevea tree to the age of transportation.

Kohjiya, Shinzo

E-ISBN 9781910242087 ; E-ISBN 9781909030510 ; E-ISBN 9781910242070

Toàn văn không sẵn có

11
Chemogenomics and Chemical Genetics: A User's Introduction for Biologists, Chemists and Informaticians
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemogenomics and Chemical Genetics: A User's Introduction for Biologists, Chemists and Informaticians

ERIC MARECHAL ; Sylvaine Roy ; Laurence Lafanechère;; Marechal, Eric (Editor) ; Roy, Sylvaine (Editor) ; Lafanechère, Laurence (Editor)

ISBN: 9783642196140 ; ISBN: 3642196144 ; E-ISBN: 9783642196157 ; E-ISBN: 3642196152 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19615-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Carbon Sequestration in Agricultural Soils: A Multidisciplinary Approach to Innovative Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon Sequestration in Agricultural Soils: A Multidisciplinary Approach to Innovative Methods

Alessandro Piccolo;; Piccolo, Alessandro (Editor)

ISBN: 9783642233845 ; ISBN: 3642233848 ; E-ISBN: 9783642233852 ; E-ISBN: 3642233856 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23385-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Berichte zur Resistenzmonitoringstudie 2011/2012: Resistenzsituation bei klinisch wichtigen tierpathogenen Bakterien
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berichte zur Resistenzmonitoringstudie 2011/2012: Resistenzsituation bei klinisch wichtigen tierpathogenen Bakterien

Bundesministerium für Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit;

ISBN: 978-3-319-14865-6 ; E-ISBN: 978-3-319-14866-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14866-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Mycotoxins in Feedstuffs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycotoxins in Feedstuffs

Weidenbörner, Martin

ISBN: 9780387464114 ; ISBN: 0387464115 ; E-ISBN: 9780387464121 ; E-ISBN: 0387464123 ; DOI: 10.1007/978-0-387-46412-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Effect of Milk Fat Globule Size on the Physical Functionality of Dairy Products
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Milk Fat Globule Size on the Physical Functionality of Dairy Products

Truong, Tuyen ; Palmer, Martin ; Bansal, Nidhi ; Bhandari, Bhesh; Hartel, Richard W (Editor) ; Rodriguez-Lazaro, David (Editor) ; Topping, David (Editor) ; Finley, John W (Editor) ; Roos, Yrjö (Editor)

SpringerBriefs in Food, Health, and Nutrition

ISBN: 9783319238760 ; ISBN: 3319238760 ; E-ISBN: 9783319238777 ; E-ISBN: 3319238779 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23877-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Mycotoxins in Plants and Plant Products: Cereals and Cereal Products
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycotoxins in Plants and Plant Products: Cereals and Cereal Products

Weidenbörner, Martin

ISBN: 978-3-319-46713-9 ; E-ISBN: 978-3-319-46715-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-46715-3

Toàn văn không sẵn có

17
Kinetics of Soil Chemical Processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of Soil Chemical Processes

Sparks, Donald L.

ISBN10: 012656440X ; ISBN13: 9780126564402 ; E-ISBN10: 1483289192 ; E-ISBN13: 9781483289199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Fundamentals of Cheese Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Cheese Science

Fox, Patrick F ; Guinee, Timothy P ; Cogan, Timothy M ; Mcsweeney, Paul L. H

ISBN: 9781489976796 ; ISBN: 1489976795 ; E-ISBN: 9781489976819 ; E-ISBN: 1489976817 ; DOI: 10.1007/978-1-4899-7681-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Environmentally Friendly Alkylphosphonate Herbicides
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally Friendly Alkylphosphonate Herbicides

He, Hong-Wu ; Peng, Hao ; Tan, Xiao-Song

ISBN: 9783662444306 ; ISBN: 3662444305 ; E-ISBN: 9783662444313 ; E-ISBN: 3662444313 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44431-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Hidden Hunger
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidden Hunger

Biesalski, Hans Konrad

ISBN: 978-3-642-33949-3 ; E-ISBN: 978-3-642-33950-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33950-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 282  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (99)
 2. 1961đến1982  (11)
 3. 1983đến1996  (14)
 4. 1997đến2006  (47)
 5. Sau 2006  (108)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (262)
 2. Tạp chí  (16)
 3. Luận án, luận văn  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (200)
 2. German  (31)
 3. Russian  (13)
 4. French  (5)
 5. Japanese  (3)
 6. Spanish  (3)
 7. Chinese  (2)
 8. Hungarian  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Dutch  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brandt, Peter
 2. Lichtfouse, Eric
 3. Johnston, Jas. F. W
 4. Ranjan, Shivendu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...