skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook on the Toxicology of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on the Toxicology of Metals

Nordberg, Gunnar F. ;Fowler, Bruce A. ;Nordberg, Monica;; Nordberg, Monica (editor) ; Nordberg, Gunnar F. (editor) ; Fowler, Bruce A. (editor) ; Friberg, Lars (editor)

ISBN: 0123694132 ; ISBN: 9780123694133

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cobalt-base alloys for biomedical applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobalt-base alloys for biomedical applications

Disegi John A.; Kennedy Richard L.; Pilliar Robert

West Conshocken, PA : ASTM, c1999. - (610 COB 1999) - ISBN0803126085

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Emerging Applications of Colloidal Noble Metals in Cancer Nanomedicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Applications of Colloidal Noble Metals in Cancer Nanomedicine

Lakowicz, Joseph R ; Zhang, Jian

E-ISBN: 9781780840727 ; DOI: 10.2217/9781780840727

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Metals in Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Medicine

Dabrowiak, James C.

E-ISBN: 9781119191377 ; DOI: 10.1002/9781119191377

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Detoxification of Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detoxification of Heavy Metals

Sherameti, Irena ;Varma, Ajit;; Varma, Ajit (Editor) ; Sherameti, Irena (Editor) ; Varma, Ajit (Editor)

Soil Biology

ISBN: 9783642214073 ; ISBN: 364221407X ; E-ISBN: 9783642214080 ; E-ISBN: 3642214088 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21408-0

Toàn văn sẵn có

6
Biomedical Applications of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical Applications of Metals

Rai, Mahendra ;Ingle, Avinash P. ;Medici, Serenella;; Rai, Mahendra (Editor) ; Ingle, Avinash P (Editor) ; Medici, Serenella (Editor)

ISBN: 9783319748139 ; ISBN: 3319748130 ; E-ISBN: 9783319748146 ; E-ISBN: 3319748149 ; DOI: 10.1007/978-3-319-74814-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Neurotoxicity of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotoxicity of Metals

Aschner, Michael ;Costa, Lucio G.;; Schousboe, Arne (Editor) ; Aschner, Michael (Editor) ; Costa, Lucio G (Editor)

Advances in Neurobiology

ISBN: 9783319601885 ; ISBN: 3319601881 ; E-ISBN: 9783319601892 ; E-ISBN: 331960189X ; DOI: 10.1007/978-3-319-60189-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Fundamental Biomaterials: Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental Biomaterials: Metals

Thomas, Sabu ;Balakrishnan, Preetha ;Sreekala, M. S.;; Thomas, Sabu (editor) ; Balakrishnan, Preetha (editor) ; Sreekala, M.S. (editor)

Woodhead Publishing Series in Biomaterials

ISBN: 9780081022054

Toàn văn không sẵn có

9
Novel Biomaterials: Decontamination of Toxic Metals from Wastewater
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Biomaterials: Decontamination of Toxic Metals from Wastewater

Srivastava, Shalini ; Goyal, Pritee; Allan, R (Editor) ; Förstner, U (Editor) ; Salomons, W (Editor)

Environmental Science and Engineering

ISBN: 9783642113284 ; ISBN: 3642113281 ; E-ISBN: 9783642113291 ; E-ISBN: 364211329X ; DOI: 10.1007/978-3-642-11329-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Handbook on the Toxicology of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on the Toxicology of Metals

Gunnar Nordberg ; Bruce Fowler ; Monica Nordberg;; Nordberg, Gunnar F. (editor) ; Fowler, Bruce A. (editor) ; Nordberg, Monica (editor)

ISBN: 0444594531 ; ISBN: 9780444594532

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Metals for Biomedical Devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals for Biomedical Devices

Niinomi, Mitsuo;; Niinomi, Mitsuo (editor)

Woodhead Publishing Series in Biomaterials

ISBN: 9780081026663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Patty's toxicology. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patty's toxicology. Volume 2

Bingham Eula; Cohrssen Barbara; Powell Charles H

New York : Wiley, 2001 - (613.62 PAT(2) 2001) - ISBN0471319333

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Essential and Non-essential Metals: Carcinogenesis, Prevention and Cancer Therapeutics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential and Non-essential Metals: Carcinogenesis, Prevention and Cancer Therapeutics

Mudipalli, Anuradha ;Zelikoff, Judith T.;; Dewitt, Jamie (Editor) ; Blossom, Sarah (Editor) ; Mudipalli, Anuradha (Editor) ; Zelikoff, Judith T (Editor)

Molecular and Integrative Toxicology

ISBN: 9783319554464 ; ISBN: 3319554468 ; E-ISBN: 9783319554488 ; E-ISBN: 3319554484 ; DOI: 10.1007/978-3-319-55448-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Precious Metals for Biomedical Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precious Metals for Biomedical Applications

Baltzer, Niklaus ;Copponnex, Thierry;; Baltzer, Niklaus (editor) ; Copponnex, Thierry (editor)

Woodhead Publishing Series in Biomaterials

ISBN: 0857094343 ; ISBN: 9780857094346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Metals and the Skin: Topical Effects and Systemic Absorption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and the Skin: Topical Effects and Systemic Absorption

Guy, Richard H.

ISBN10: 0824793854 ; ISBN10: 0824746848 ; ISBN13: 9780824793852 ; ISBN13: 9780824746841 ; E-ISBN10: 0203909054 ; E-ISBN13: 9780203909058

Toàn văn không sẵn có

16
The Clinical Significance of the Essential Biological Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Clinical Significance of the Essential Biological Metals

Davies, I. J. T

ISBN10: 0433071702 ; ISBN13: 9780433071709 ; E-ISBN10: 1483192830 ; E-ISBN13: 9781483192833

Toàn văn không sẵn có

17
The carcinogenicity of metals human risk through occupational and environmental exposure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The carcinogenicity of metals human risk through occupational and environmental exposure

Lansdown, Alan B. G

E-ISBN 1849737193 ; E-ISBN 9781849737180 ; E-ISBN 9781849737197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Human Exposure to Arsenic and Other Potentially Toxic Metals in Some Waters of Biu Volcanic Province, North-Eastern Nigeria: The effect of leaching from rocks into surrounding waters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Exposure to Arsenic and Other Potentially Toxic Metals in Some Waters of Biu Volcanic Province, North-Eastern Nigeria: The effect of leaching from rocks into surrounding waters

Mohammed, Admu Usman ; Mohammed, Adamu Usman

ISBN10: 395489176X ; ISBN13: 9783954891764 ; E-ISBN10: 3954896761 ; E-ISBN13: 9783954896769

Toàn văn không sẵn có

19
Precious Stones: For Curative Wear; and Other Remedial Uses: Likewise the Nobler Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precious Stones: For Curative Wear; and Other Remedial Uses: Likewise the Nobler Metals

Fernie, W. T

ISBN10: 1483166848 ; ISBN13: 9781483166841 ; E-ISBN10: 1483194329 ; E-ISBN13: 9781483194325

Toàn văn không sẵn có

20
Lead and Public Health: Science, Risk and Regulation Trace Metals and other Contaminants in the Environment 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead and Public Health: Science, Risk and Regulation Trace Metals and other Contaminants in the Environment 10

Mushak, Paul

ISBN10: 0444515542 ; ISBN13: 9780444515544 ; E-ISBN10: 0080930573 ; E-ISBN13: 9780080930572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (16)
 2. 1978đến1991  (17)
 3. 1992đến2000  (48)
 4. 2001đến2010  (667)
 5. Sau 2010  (849)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.609)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.602)
 2. German  (19)
 3. French  (4)
 4. Dutch  (2)
 5. Welsh  (1)
 6. Sanskrit  (1)
 7. Turkish  (1)
 8. Slovak  (1)
 9. Marathi  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lajtha, Abel
 2. Lambris, John D
 3. Paoletti, Rodolfo
 4. Cohen, Irun R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...