skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Art of Living Sideways
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Living Sideways

Friedel, Sophie

ISBN10: 3658089547 ; ISBN13: 9783658089542 ; E-ISBN10: 3658089555 ; E-ISBN13: 9783658089559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Achieving Inner Balance in Anxious Times
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving Inner Balance in Anxious Times

Killinger, Barbara

ISBN: 9780773585522 ; ISBN: 0773585524

Toàn văn sẵn có

3
Year book
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Year book

Carnegie Endowment for International Peace

1912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A Decade of Aid to the Health Sector in Somalia 2000-2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Decade of Aid to the Health Sector in Somalia 2000-2009

Capobianco, Emanuele ; Naidu, Veni

World Bank Working Paper

ISBN: 9780821387696 ; ISBN: 0821387693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Annual meeting ...
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual meeting ...

United States, Perry'S Victory Memorial Commission

1921-1937

Toàn văn sẵn có

6
Courage and Hope : Stories from Teachers Living with HIV in Sub-Saharan Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courage and Hope : Stories from Teachers Living with HIV in Sub-Saharan Africa

Bundy, Donald ; Aduda, David ; Woolnough, Alice ; Drake, Lesley ; Manda, Stella; Bundy, Donald (Editor) ; Aduda, David (Editor) ; Woolnough, Alice (Editor) ; Drake, Lesley (Editor) ; Manda, Stella (Editor)

Education and HIV/AIDS

ISBN: 9780821379332 ; ISBN: 082137933X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Improving Effectiveness and Outcomes for the Poor in Health, Nutrition, and Population : An Evaluation of World Bank Group Support since 1997
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Effectiveness and Outcomes for the Poor in Health, Nutrition, and Population : An Evaluation of World Bank Group Support since 1997

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821379509 ; ISBN: 082137950X

Toàn văn sẵn có

8
A Review of Health Sector Aid Financing to Somalia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Health Sector Aid Financing to Somalia

Capobianco, Emanuele ; Naidu, Veni

World Bank working paper

ISBN: 9780821375174 ; ISBN: 0821375172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (1)
 2. 1930đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (6)
 2. Tạp chí  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Annual meeting ...  (1)
 2. Year book  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1)
 2. Hebrew  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Capobianco, Emanuele
 3. Naidu, Veni
 4. Drake, Lesley
 5. Ainsworth, Martha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...