skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.087  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microbiology : a human perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective.

Nester Eugene W; Nester Eugene W

Boston, Mass. : WCB McGraw-Hill, c1998. - (579 MIC 1998) - ISBN0697286029 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
2
Microbiology : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : an introduction

Tortora Gerard J.; Case Christine L.; Funke Berdell R

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings, c1992 - (579 TOR 1992) - ISBN0805384804

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology

Prescott Lansing M.; Harley John P; Klein Donald A.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (579 PRE 2002) - ISBN0071122591 (ISE);ISBN0072320419 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
4
Foundations in microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations in microbiology

Talaro Kathleen P.

Dubuque, IA : McGraw-Hill, c2005. - (579 TAL 2005) - ISBN0072552980 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Sherris medical microbiology : an introduction to infectious diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sherris medical microbiology : an introduction to infectious diseases

Ray C. George; Ryan Kenneth J; Sherris John C

New York : McGraw-Hill, c2004. - (616 SHE 2004) - ISBN0838585299 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Foundations in microbiology : basic principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations in microbiology : basic principles

Talaro Kathleen P.

Dubuque, IA : McGraw-Hill, c2008. - (579 TAL 2008) - ISBN9780072994957 (hard copy : alk. paper);ISBN0072994959 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical microbiology

Murray Patrick R.; Rosenthal Ken S; Pfaller Michael A

Philadelphia : Mosby/Elsevier, c2009. - (616.9 MUR 2009) - ISBN9780323054706

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
A concise manual of pathogenic microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A concise manual of pathogenic microbiology

Mishra Saroj; Agrawal Dipti

Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, c2013. - (616.9 MIS 2013) - ISBN9781118301197 (hardback);ISBN1118301196 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Microbiology : principles and explorations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : principles and explorations

Black Jacquelyn G.

Hoboken, NJ : John Wiley, 2005. - (616.9 BLA 2005) - ISBN0471420840

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Benson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology

Benson Harold J.; Brown Alfred E

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (579.078 BEN 2005) - ISBN0072823984 (spiral-bound : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Brock biology of microorganisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brock biology of microorganisms

Madigan Michael T.; Madigan Michael T.; Brock Thomas D

San Francisco, CA : Pearson/Benjamin Cummings, c2009. - (579 BRO 2009) - ISBN0132324601 (hardcover : student ed.);ISBN9780132324601 (student ed.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Marine microbiology : ecology and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine microbiology : ecology and applications

Munn C. B.

New York : Garland Science, 2011. - (579 MUN 2011) - ISBN9780815365174 (alk. paper);ISBN0815365179 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Laboratory exercises in organismal and molecular microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory exercises in organismal and molecular microbiology

Alexander Steve K.; Niles Mary Jane; Strete Dennis

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (579 ALE 2004) - ISBN0072487445 (spiral-bound : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Microbiology : principles and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : principles and applications

Creager Joan G.; Black Jacquelyn G; Davison Vee E

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1990 - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1990 - (616.01 CRE 1990) - ISBN0135842514

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Extremophiles : microbial life in extreme environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremophiles : microbial life in extreme environments

Grant William D; Horikoshi Koki

New York : Wiley-Liss, c1998. - (579 EXT 1998) - ISBN0471026182 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Laboratory experiments in microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory experiments in microbiology

Johnson Ted R.; Case Christine L.

San Francisco, Calif. : Benjamin/Cummings, c2007. - (579 JOH 2007) - ISBN0805382925

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Microbes : concepts and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbes : concepts and applications

Bisen Prakash S.; Debnath Mousumi; Prasad Godavarthi B. K. S

Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, c2012. - (616.9041 BIS 2012) - ISBN9780470905944

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Anaerobic microbiology : a practical approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaerobic microbiology : a practical approach

Levett Paul N

Oxford ; New York : IRL Press at Oxford University Press, c1991 - (579 ANA 1991) - ISBN0199632049 (hbk.);ISBN0199632626 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Environmental microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental microbiology

Gu J.-D; Mitchell Ralph

Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, c2010. - (579 ENV 2010) - ISBN047017790X (cloth);ISBN9780470177907 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Basic medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R.

Philadelphia, PA : Elsevier, [2018] - (579 MUR 2018) - ISBN9780323476768 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.087  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (55)
 2. 1962đến1982  (28)
 3. 1983đến1994  (53)
 4. 1995đến2007  (254)
 5. Sau 2007  (696)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.084)
 2. Tạp chí  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.020)
 2. German  (50)
 3. Italian  (2)
 4. Japanese  (2)
 5. Danish  (1)
 6. French  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Varma, Ajit
 2. Walker, John M
 3. Compans, R. W.
 4. Cooper, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...