skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.456  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Element speciation in bioinorganic chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Element speciation in bioinorganic chemistry

Caroli Sergio Editor

New York : John Wiley & Sons, INC., 1996 - (572 ELE 1996) - ISBN0471576417 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action

Dugas Hermann.

New York : Springer-Verlag, c1989. - (572 DUG 1989) - ISBN0387967958 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Basic concepts of chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic concepts of chemistry

Malone Leo J.

New York : Wiley, 1997 - (540 MAL 1997) - ISBN0471148784 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
4
Fundamentals of chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry

Goldberg David E.

Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, 1994 - (540 GOL 1994) - ISBN0697127990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Chemistry : the central science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : the central science

Brown Theodore L.; Bursten Bruce Edward; LeMay H. Eugene

Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, c1991 - (540 BRO 1991) - ISBN0131262025

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Fundamentals of chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry

Goldberg David E.

Boston : McGraw-Hill Co., c2001. - (540 GOL 2001) - ISBN0072318139 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
7
Chemistry : a world of choices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : a world of choices

Kelter Paul B.; Carr James D; Scott Andrew

Boston, Mass. : WCB/McGraw-Hill, 1998. - (540 KEL 1999) - ISBN0801627281

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Understanding chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding chemistry

Lovett Chip.; Chang Raymond

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (540 LOV 2005) - ISBN007255553X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The chemistry of nanomaterials : synthesis, properties and applications in 2 volumes. Vol. 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chemistry of nanomaterials : synthesis, properties and applications in 2 volumes. Vol. 1

Müller Achim; Cheetham A. K; Rao C. N. R

Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - (620.5 CHE(1) 2004) - ISBN9783527306862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Solid state chemistry,
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid state chemistry,

Roberts L. E. J.

London, Butterworths; Baltimore, University Park Press 1972 - (QD151.2 .I5 vol. 10 QD475) - ISBN0839110138

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie Ronald J

Boston : Allyn and Bacon, c1986. - (540 CHE 1986) - ISBN0205084168

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
General chemistry : the essential concepts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry : the essential concepts

Chang Raymond.; Chang Raymond

Dubuque, Iowa : McGraw-Hill, 2003. - (540 CHA 2003) - ISBN0072410671 (acid-free paper);ISBN007115115X (ISE : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Chemistry for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for dummies

Moore John T.

Hoboken, NJ : Wiley Pub., c2011. - (540 MOO 2011) - ISBN9781118007303;ISBN1118007301

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, General Subject Index, Li - Z (Part 2 of 2 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, General Subject Index, A - Lh (Part 1 of 2 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, Formula Index, C17 - Z (Part 2 of 5 parts). July - December, 1986, Index of ring systems

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, Chemical Substance Index, Nick - Pr (Part 4 of 5 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 104, Chemical Substance Index, Noc - P (Part 4 of 5 parts). January - June, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1986 - (540 CHE(104) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
General, organic, and biological chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General, organic, and biological chemistry

Amend John R.; Armold Melvin T; Mundy Bradford P.

Fort Worth : Saunders College Pub., c1993 - (540 AME, 1993) - ISBN0030290120

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
University chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

University chemistry

Laird Brian B.

Dubuque, IA : McGraw-Hill, c2009. - (540 LAI 2009) - ISBN9780072969047 (hard copy : alk. paper);ISBN0072969040 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 9.456  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.665)
 2. 1957đến1971  (330)
 3. 1972đến1986  (449)
 4. 1987đến2002  (1.352)
 5. Sau 2002  (5.526)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (9.116)
 2. Tạp chí  (260)
 3. Luận án, luận văn  (78)
 4. Khác  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.885)
 2. German  (886)
 3. Russian  (191)
 4. French  (108)
 5. Spanish  (30)
 6. Japanese  (24)
 7. Dutch  (24)
 8. Italian  (17)
 9. Polish  (12)
 10. Romanian  (8)
 11. Danish  (7)
 12. Chinese  (6)
 13. Czech  (4)
 14. Ukrainian  (4)
 15. Korean  (3)
 16. Hungarian  (2)
 17. Portuguese  (2)
 18. Greek  (2)
 19. Norwegian  (1)
 20. ser  (1)
 21. Malay  (1)
 22. Serbo-Croatian  (1)
 23. Hindi  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Royal Society of Chemistry (Great Britain)
 2. Thiem, Joachim
 3. Hunter, Christopher A
 4. Olivucci, Massimo
 5. Wong, Chi-Huey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...