skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mensch und Computer 2015 – Workshopband
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mensch und Computer 2015 – Workshopband

Weisbecker, Anette ; Schmidt, Albrecht ; Burmester, Michael

ISBN: 9783110443905 ; ISBN: 9783110435580

Toàn văn sẵn có

2
Eye Tracking and Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. ETVIS 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Tracking and Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. ETVIS 2015

Burch, Michael ;Chuang, Lewis ;Fisher, Brian ;Schmidt, Albrecht ;Weiskopf, Daniel;; Hege, Hans-Christian (Editor) ; Hoffman, David (Editor) ; Johnson, Christopher R (Editor) ; Polthier, Konrad (Editor) ; Rumpf, Martin (Editor) ; Burch, Michael (Editor) ; Chuang, Lewis (Editor) ; Fisher, Brian (Editor) ; Schmidt, Albrecht (Editor) ; Weiskopf, Daniel (Editor)

Mathematics and Visualization

ISBN: 9783319470238 ; ISBN: 331947023X ; E-ISBN: 9783319470245 ; E-ISBN: 3319470248 ; DOI: 10.1007/978-3-319-47024-5

Toàn văn không sẵn có

3
Pervasive Computing: Third International Conference, PERVASIVE 2005, Munich, Germany, May 8-13, 2005. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Computing: Third International Conference, PERVASIVE 2005, Munich, Germany, May 8-13, 2005. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Gellersen, Hans W (Editor) ; Want, Roy (Editor) ; Schmidt, Albrecht (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540260080 ; ISBN: 3540260080 ; DOI: 10.1007/b136550

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...