skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 329  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Climate cultures : anthropological perspectives on climate change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate cultures : anthropological perspectives on climate change

Barnes Jessica; Dove Michael

New Haven : Yale University Press, c2015. - (363.738 CLI 2015) - ISBN9780300198812 (pbk);ISBN0300198817 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Cultural Work and Higher Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Work and Higher Education

Ashton, Daniel ;Noonan, Caitriona;; Ashton, Daniel ; Noonan, Caitriona

E-ISBN: 9781137013941 E-ISBN: 113701394X DOI: 10.1057/9781137013941 ISBN: 9781137013934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Neuropsychology of Asians and Asian-Americans: Practical and Theoretical Considerations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuropsychology of Asians and Asian-Americans: Practical and Theoretical Considerations

Davis, J. Mark ; D'Amato, Rik Carl;; Davis, J. Mark ; D'Amato, Rik Carl

Series ISSN: 1930-4633 ; ISBN: 978-1-4614-8074-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-8075-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-8075-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Neuroscience in Intercultural Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroscience in Intercultural Contexts

Warnick, Jason E. ;Landis, Dan;; Marsella, Anthony J (Editor) ; Warnick, Jason E (Editor) ; Landis, Dan (Editor)

International and Cultural Psychology

ISBN: 9781493922598 ; ISBN: 1493922599 ; E-ISBN: 9781493922604 ; E-ISBN: 1493922602 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2260-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cultural Composition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Composition

Pan, Yunhe

Advanced Topics in Science and Technology in China

ISBN: 9783642281563 ; ISBN: 3642281567 ; E-ISBN: 9783642281570 ; E-ISBN: 3642281575 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28157-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Naturschutz – Landschaft – Heimat: Romantik als eine Grundlage des Naturschutzes in Deutschland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturschutz – Landschaft – Heimat: Romantik als eine Grundlage des Naturschutzes in Deutschland

Franke, Nils Magnus

ISBN: 9783658148348 ; ISBN: 3658148349 ; E-ISBN: 9783658148355 ; E-ISBN: 3658148357 ; DOI: 10.1007/978-3-658-14835-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Mediating climate change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediating climate change

Julie Doyle

E-ISBN 9780754676683 ; E-ISBN 9780754676690

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Philosophy in Colonial India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy in Colonial India

Deshpande, Sharad;; Bilimoria, Purushottama (Editor) ; Deshpande, Sharad (Editor)

Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions and Cultures

ISBN: 9788132222224 ; ISBN: 8132222229 ; E-ISBN: 9788132222231 ; E-ISBN: 8132222237 ; DOI: 10.1007/978-81-322-2223-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Climate Change and Human Well-Being: Global Challenges and Opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate Change and Human Well-Being: Global Challenges and Opportunities

Weissbecker, Inka;; Weissbecker, Inka

Series ISSN: 1574-0455 ; ISBN: 978-1-4419-9741-8 ; E-ISBN: 978-1-4419-9742-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9742-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Recovery from the Indian Ocean Tsunami: A Ten-Year Journey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery from the Indian Ocean Tsunami: A Ten-Year Journey

Shaw, Rajib;; Shaw, Rajib (Editor) ; Shaw, Rajib (Editor)

Disaster Risk Reduction

ISBN: 9784431551164 ; ISBN: 4431551166 ; E-ISBN: 9784431551171 ; E-ISBN: 4431551174 ; DOI: 10.1007/978-4-431-55117-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos

Doug. Vakoch;; Vakoch, Douglas A.

Series ISSN: 1612-3018 ; ISBN: 978-3-642-37749-5 ; E-ISBN: 978-3-642-37750-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37750-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Towards Equity in Mathematics Education: Gender, Culture, and Diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Equity in Mathematics Education: Gender, Culture, and Diversity

Forgasz, Helen ;Rivera, Ferdinand;; Forgasz, Helen (Editor) ; Rivera, Ferdinand (Editor)

Advances in Mathematics Education

ISBN: 9783642277016 ; ISBN: 3642277012 ; E-ISBN: 9783642277023 ; E-ISBN: 3642277020 ; DOI: 10.1007/978-3-642-27702-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Neuropsychology of Children in Africa: Perspectives on Risk and Resilience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuropsychology of Children in Africa: Perspectives on Risk and Resilience

Boivin, Michael J. ;Giordani, Bruno;; Boivin, Michael J. ; Giordani, Bruno

ISBN: 978-1-4614-6833-2 ; E-ISBN: 978-1-4614-6834-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-6834-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Learning Strategies and Cultural Evolution during the Palaeolithic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Strategies and Cultural Evolution during the Palaeolithic

Mesoudi, Alex ; Aoki, Kenichi;; Mesoudi, Alex ; Aoki, Kenichi

ISBN: 978-4-431-55362-5 ; E-ISBN: 978-4-431-55363-2 ; DOI: 10.1007/978-4-431-55363-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Nature in Indian Philosophy and Cultural Traditions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature in Indian Philosophy and Cultural Traditions

Baindur, Meera; Bilimoria, Purushottama (Editor)

Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions and Cultures

ISBN: 9788132223573 ; ISBN: 8132223578 ; E-ISBN: 9788132223580 ; E-ISBN: 8132223586 ; DOI: 10.1007/978-81-322-2358-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Motion and Knowledge in the Changing Early Modern World: Orbits, Routes and Vessels
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion and Knowledge in the Changing Early Modern World: Orbits, Routes and Vessels

Gal, Ofer ;Zheng, Yi;; Gaukroger, Steven (Editor) ; Gal, Ofer (Editor) ; Zheng, Yi (Editor)

Studies in History and Philosophy of Science

ISBN: 9789400773820 ; ISBN: 940077382X ; E-ISBN: 9789400773837 ; E-ISBN: 9400773838 ; DOI: 10.1007/978-94-007-7383-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Historisches Wörterbuch der Biologie: Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl — Organismus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historisches Wörterbuch der Biologie: Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl — Organismus

Toepfer, Georg

ISBN: 9783476023186 ; ISBN: 3476023184 ; E-ISBN: 9783476004550 ; E-ISBN: 3476004554 ; DOI: 10.1007/978-3-476-00455-0

Toàn văn không sẵn có

18
Culture and Neural Frames of Cognition and Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture and Neural Frames of Cognition and Communication

Han, Shihui ;Pöppel, Ernst;; Han, Shihui (Editor) ; Pöppel, Ernst (Editor)

On Thinking

ISBN: 9783642154225 ; ISBN: 3642154220 ; E-ISBN: 9783642154232 ; E-ISBN: 3642154239 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15423-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Cosmic Dawn: The Search for the First Stars and Galaxies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmic Dawn: The Search for the First Stars and Galaxies

Rhee, George

Series ISSN: 1614-659X ; ISBN: 978-1-4614-7812-6 ; E-ISBN: 978-1-4614-7813-3 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-7813-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Emilie du Châtelet between Leibniz and Newton
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emilie du Châtelet between Leibniz and Newton

Hagengruber, Ruth;; Hutton, Sarah (Editor) ; Allen, M. J. B (Editor) ; Armogathe, J.-R (Editor) ; Clucas, S (Editor) ; Giglioni, G (Editor) ; Harrison, P (Editor) ; Henry, J (Editor) ; Mulsow, M (Editor) ; Paganini, G (Editor) ; Popkin, J (Editor) ; Robertson, J (Editor) ; Rogers, G. A. J (Editor) ; Sebastian, J. F (Editor) ; Sutcliffe, A (Editor) ; Thomson, A (Editor) ; Verbeek, Th (Editor) ; Hagengruber, Ruth (Editor)

International Archives of the History of Ideas / Archives internationales d'histoire des idées

ISBN: 9789400720749 ; ISBN: 9400720742 ; E-ISBN: 9789400720930 ; E-ISBN: 9400720939 ; DOI: 10.1007/978-94-007-2093-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 329  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (9)
 2. 1983đến1997  (11)
 3. 1998đến2005  (35)
 4. 2006đến2013  (79)
 5. Sau 2013  (192)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (307)
 2. German  (29)
 3. Polish  (1)
 4. Russian  (1)
 5. French  (1)
 6. Swedish  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Von Der Heiden, Christiane
 2. Shaw, Rajib
 3. Zankovsky, Anatoly
 4. Peters, Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...