skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 5.289  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Julie McDowell

ISBN10: 0791095355 ; ISBN13: 9780791095355 ; E-ISBN10: 1438102364 ; E-ISBN13: 9781438102368

Toàn văn không sẵn có

2
Cellular and molecular biology of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and molecular biology of metals

Zalups Rudolfs K; Koropatnick Donald James

Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2010. - (615.9 CEL 2010) - ISBN9781420059977 (hardcover : alk. paper);ISBN1420059971 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
A manual for the chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A manual for the chemical analysis of metals

Dulski Thomas R.

West Conshohocken, PA : ASTM, 1996 - (669 DUL 1996) - ISBN0803120664

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The organometallic chemistry of the transition metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The organometallic chemistry of the transition metals

Crabtree Robert H.

New York : Wiley, 1994 - (547 CRA 1994) - ISBN0471592404 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Rare earth elements in ultramafic and mafic rocks and their minerals : minor and accessory minerals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth elements in ultramafic and mafic rocks and their minerals : minor and accessory minerals

Lesnov F. P.; Anoshin G. N

London : Taylor & Francis ; [Hoboken, N.J.] : CRC Press/Balkema, c2012. - (552 LES 2012) - ISBN9780415621076 (hardback : alk. paper);ISBN0415621070 (hardback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Microbial Biosorption of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Biosorption of Metals

Pavel Kotrba ; Martina Mackova ; Vladimír Urbánek;; Kotrba, Pavel (Editor) ; Mackova, Martina (Editor) ; Macek, Tomas (Editor)

ISBN: 9789400704428 ; ISBN: 9400704429 ; E-ISBN: 9789400704435 ; E-ISBN: 9400704437 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0443-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Supported Metals in Catalysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supported Metals in Catalysis

Anderson, James A ; García, Marcos Fernández

ISBN: 9781860944901 ; E-ISBN: 9781860947476 ; DOI: 10.1142/p354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Plants and Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plants and Heavy Metals

Furini, Antonella

ISBN10: 9400744404 ; ISBN13: 9789400744400 ; E-ISBN10: 9400744412 ; E-ISBN13: 9789400744417

Toàn văn sẵn có

9
Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability

Alloway, Brian J.

Series ISSN: 1566-0745 ; ISBN: 978-94-007-4469-1 ; E-ISBN: 978-94-007-4470-7 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4470-7

Toàn văn sẵn có

10
Transition metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition metals

Halka, Monica; Nordstrom, Brian.

E-ISBN13: 9781438134017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Liquid Metals: Concepts and Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid Metals: Concepts and Theory

March, N. H

ISBN10: 052130279X ; ISBN10: 0521019613 ; ISBN13: 9780521302791 ; ISBN13: 9780521019613 ; E-ISBN10: 1316170543 ; E-ISBN13: 9781316170540

Toàn văn không sẵn có

12
Soil Heavy Metals: Soil Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil Heavy Metals: Soil Heavy Metals

Irena Sherameti ; Ajit Varma;; Sherameti, Irena ; Varma, Ajit

Series ISSN: 1613-3382 ; ISBN: 978-3-642-02435-1 ; E-ISBN: 978-3-642-02436-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-02436-8

Toàn văn sẵn có

13
Cellular Effects of Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular Effects of Heavy Metals

Gaspar Banfalvi;; Banfalvi, Gaspar (Editor)

ISBN: 9789400704275 ; ISBN: 9400704275 ; E-ISBN: 9789400704282 ; E-ISBN: 9400704283 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0428-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Microbiology for Minerals, Metals, Materials and the Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology for Minerals, Metals, Materials and the Environment

Abhilash ; Pandey, B. D. ; Natarajan, K. A.

E-ISBN: 9781482257304; ISBN: 9781138748781; ISBN: 9781482257298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Modern Theory of Magnetism in Metals and Alloys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Theory of Magnetism in Metals and Alloys

Kakehashi, Yoshiro

Series ISSN: 0171-1873 ; ISBN: 978-3-642-33400-9 ; E-ISBN: 978-3-642-33401-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33401-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Modelling of Radiation Damage in Metals Using Ehrenfest Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modelling of Radiation Damage in Metals Using Ehrenfest Dynamics

Race, Christopher

Series ISSN: 2190-5053 ; ISBN: 978-3-642-15438-6 ; E-ISBN: 978-3-642-15439-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15439-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid Metals: The Liquid-Vapor Transition of Metals

Hensel, Friedrich ; Warren, William W.

ISBN: ; E-ISBN: 9781400865000 ; DOI: 10.1515/9781400865000

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Biogeochemistry of Trace Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogeochemistry of Trace Metals

Adriano, Domy C.

Crc Press Revivals

E-ISBN: 9781351368063; ISBN: 9781138506664; ISBN: 9781138506664; ISBN: 9781315150260; ISBN: 9781138557727; ISBN: 9781138557727

Toàn văn không sẵn có

19
Metals in Cells
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Cells

Culotta, Valeria

ISBN10: 1119953235 ; ISBN13: 9781119953234 ; E-ISBN10: 1118636864 ; E-ISBN13: 9781118636862

Toàn văn không sẵn có

20
Facts at Your Fingertips: Introducing Chemistry: Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facts at Your Fingertips: Introducing Chemistry: Metals

Graham Bateman

ISBN10: 1936333120 ; ISBN13: 9781936333127 ; E-ISBN10: 1936333686 ; E-ISBN13: 9781936333684

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.289  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (113)
 2. 1961đến1976  (70)
 3. 1977đến1990  (158)
 4. 1991đến2005  (1.235)
 5. Sau 2005  (3.652)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.136)
 2. German  (121)
 3. Russian  (52)
 4. French  (22)
 5. Italian  (6)
 6. Dutch  (5)
 7. Polish  (4)
 8. Japanese  (3)
 9. Welsh  (1)
 10. Hungarian  (1)
 11. Chinese  (1)
 12. Spanish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Royal Society Of Chemistry (Great Britain)
 3. Varma, Ajit
 4. Altenbach, Holm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...