skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Love and Revolution A Novel About Song Qingling and Sun Yat-sen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love and Revolution A Novel About Song Qingling and Sun Yat-sen

Ping Lu

E-ISBN 0231138520 ; E-ISBN 0231138539 ; E-ISBN 9780231138529 ; E-ISBN 9780231138536 ; E-ISBN 9780231511087

Toàn văn không sẵn có

2
The Old Capital A Novel of Taipei
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Capital A Novel of Taipei

Chu T'Ien-Hsin

E-ISBN 0231141122 ; E-ISBN 9780231141123

Toàn văn không sẵn có

3
Zero and other fictions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero and other fictions

Fan, Huang

E-ISBN 9780231157407 ; E-ISBN 9780231528054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Slow boat to China and other stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slow boat to China and other stories

Chew, Ng Kim

E-ISBN 9780231168120 ; E-ISBN 9780231540995

Toàn văn sẵn có

5
A history of journalism in China, Volume 5 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of journalism in China, Volume 5 5

Fang, Hanqi ;Ma, Ben;

E-ISBN 9789814332293 ; E-ISBN 9789814332941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
City of the Queen A Novel of Colonial Hong Kong
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City of the Queen A Novel of Colonial Hong Kong

Shih Shu - Ching

E-ISBN 0231134568 ; E-ISBN 0231134576 ; E-ISBN 9780231134569 ; E-ISBN 9780231134576 ; E-ISBN 9780231509893

Toàn văn không sẵn có

7
A Private Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Private Life

Chen Ran

E-ISBN 0231131968 ; E-ISBN 9780231131964 ; E-ISBN 9780231506915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goldblatt, Howard
 2. Shih Shu - Ching
 3. Chu T’ien-Hsin
 4. Ng, Kim Chew
 5. Lu, Ping.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...