skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.675  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Performance of Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Nationalism

Menon, Jisha

ISBN10: 1107000106 ; ISBN13: 9781107000100 ; E-ISBN10: 1139845667 ; E-ISBN13: 9781139845663

Toàn văn sẵn có

2
The postcolonial studies dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The postcolonial studies dictionary

Nayar Pramod K.

Chichester, West Suxxex, UK ; Malden, MA, USA : Wiley, 2015. - (809 NAY 2015) - ISBN9781118781050 (hardback);ISBN9781118781043 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Victorian Transformations: Genre, Nationalism and Desire in Nineteenth-Century Literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victorian Transformations: Genre, Nationalism and Desire in Nineteenth-Century Literature

Bianca Tredennick

E-ISBN 9781409411871 ; E-ISBN 9781409411888

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Tagore and Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore and Nationalism

Tuteja, K. L. ;Chakraborty, Kaustav;; Tuteja, K. L (Editor) ; Chakraborty, Kaustav (Editor)

ISBN: 9788132236955 ; ISBN: 8132236955 ; E-ISBN: 9788132236962 ; E-ISBN: 8132236963 ; DOI: 10.1007/978-81-322-3696-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Good girls, good Germans: Girls' education and emotional nationalism in Wilhelminian Germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good girls, good Germans: Girls' education and emotional nationalism in Wilhelminian Germany

Askey, Jennifer Drake

ISBN: 1571135626 ; ISBN: 9781571135629

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of Japaneseness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of Japaneseness

Ko, Mika

ISBN10: 0415493013 ; ISBN13: 9780415493017 ; E-ISBN10: 0203866711 ; E-ISBN13: 9780203866719

Toàn văn không sẵn có

8
Cinema, Slavery, and Brazilian Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cinema, Slavery, and Brazilian Nationalism

Gordon, Richard A.

ISBN: 9780292760974 ; E-ISBN: 9780292760981

Toàn văn không sẵn có

9
Media, Nationalism and European Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media, Nationalism and European Identities

Sükösd, Miklós ;Jakubowicz, Karol;

ISBN: 9789639776746 ; E-ISBN: 9786155053542

Toàn văn không sẵn có

10
Nationalism and Youth in Theatre and Performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Youth in Theatre and Performance

Angela Sweigart-Gallagnd Victoria Pettersen Lantz

ISBN10: 0415739101 ; ISBN13: 9780415739108 ; E-ISBN10: 131581689X ; E-ISBN13: 9781315816890

Toàn văn không sẵn có

11
Yeats, Shakespeare, and Irish Cultural Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeats, Shakespeare, and Irish Cultural Nationalism

Hennessey Oliver

ISBN10: 1611476267 ; ISBN13: 9781611476262 ; E-ISBN10: 1611476275 ; E-ISBN13: 9781611476279

Toàn văn sẵn có

12
Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism

Philipp, Thomas ; Zaidan, Jurji

E-ISBN: 9780815652717 ; E-ISBN: 0815652712

Toàn văn sẵn có

13
Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism

ISBN: 9780812282085 ; E-ISBN: 9781512800371 ; E-ISBN: 1512800376

Toàn văn sẵn có

14
Memory, Nationalism, and Narrative in Contemporary South Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory, Nationalism, and Narrative in Contemporary South Asia

Mallot, J. Edward

E-ISBN: 9781137007063 E-ISBN: 1137007060 DOI: 10.1057/9781137007063 ISBN: 9781137007056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Gender, Nation and Popular Film in India: Globalizing Muscular Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Nation and Popular Film in India: Globalizing Muscular Nationalism

Banerjee, Sikata

ISBN10: 1138653993 ; ISBN13: 9781138653993 ; E-ISBN10: 1315623471 ; E-ISBN13: 9781315623474

Toàn văn không sẵn có

16
Travel Narratives in Translation, 1750-1830: Nationalism, Ideology, Gender
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel Narratives in Translation, 1750-1830: Nationalism, Ideology, Gender

Alison E. Martin ; Susan Pickford

ISBN10: 0415539943 ; ISBN13: 9780415539944 ; E-ISBN10: 0203103424 ; E-ISBN13: 9780203103425

Toàn văn không sẵn có

17
Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation

Wright, Sue

ISBN: 9780230302617 ; ISBN: 0230302610 ; E-ISBN: 9781137576477 ; E-ISBN: 1137576472 ; DOI: 10.1007/978-1-137-57647-7

Toàn văn sẵn có

18
Brown Romantics: Poetry and Nationalism in the Global Nineteenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brown Romantics: Poetry and Nationalism in the Global Nineteenth Century

Chander, Manu Samriti

ISBN10: 1611488214 ; ISBN13: 9781611488210 ; E-ISBN10: 1611488222 ; E-ISBN13: 9781611488227

Toàn văn không sẵn có

19
Gender, Nationalism, and War: Conflict on the Movie Screen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Nationalism, and War: Conflict on the Movie Screen

Evangelista, Matthew;

ISBN: 9781107001947 ; ISBN: 9780521173544 ; ISBN: 1107001943 ; ISBN: 052117354X ; E-ISBN: 9780511740046 ; E-ISBN: 0511740042 ; DOI: 10.1017/CBO9780511740046

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Language of Secular Islam: Urdu Nationalism and Colonial India

Datla, Kavita

E-ISBN: 9780824837914 ; DOI: 10.1515/9780824837914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.675  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (14)
 2. 1971đến1983  (36)
 3. 1984đến1995  (106)
 4. 1996đến2008  (1.088)
 5. Sau 2008  (2.407)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.673)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (230)
 2. French  (19)
 3. Spanish  (12)
 4. Japanese  (8)
 5. Chinese  (7)
 6. Arabic  (5)
 7. Dutch  (5)
 8. Russian  (4)
 9. Hebrew  (4)
 10. Greek  (3)
 11. Hungarian  (2)
 12. Italian  (2)
 13. Czech  (1)
 14. Bengali  (1)
 15. Polish  (1)
 16. Yiddish  (1)
 17. Tamil  (1)
 18. Marathi  (1)
 19. Welsh  (1)
 20. Persian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maley, Willy
 2. Bien, Peter
 3. Gikandi, Simon
 4. Gardiner, Michael
 5. Williams, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...