skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
British India and Victorian Literary Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British India and Victorian Literary Culture

Ní Fhlathúin, Mìre

ISBN10: 0748640681 ; ISBN13: 9780748640683 ; E-ISBN10: 0748699694 ; E-ISBN13: 9780748699698

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Conrad and History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conrad and History

Niland, Richard

ISBN10: 0199580340 ; ISBN13: 9780199580347 ; E-ISBN10: 0191573809 ; E-ISBN13: 9780191573804

Toàn văn không sẵn có

3
Narratives of Enlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to Gibbon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives of Enlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to Gibbon

O'Brien, Karen ; Erskine-Hill, Howard ; Richetti, John;

ISBN: 9780521465335 ; ISBN: 9780521619448 ; ISBN: 0521465338 ; ISBN: 0521619440 ; E-ISBN: 9780511519079 ; E-ISBN: 0511519079 ; DOI: 10.1017/CBO9780511519079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational American Memories

Udo Hebel;; Hebel, Udo J.

ISBN: 978-3-11-022420-7 ; E-ISBN: 978-3-11-022421-4 ; DOI: 10.1515/9783110224214

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Salman Rushdie and Indian Historiography : Writing the Nation into Being
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salman Rushdie and Indian Historiography : Writing the Nation into Being

Weickgenannt Thiara, Nicole

E-ISBN: 9780230244412 E-ISBN: 0230244416 DOI: 10.1057/9780230244412 ISBN: 9780230205482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Historical Writing in Britain, 1688-1830 : Visions of History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Writing in Britain, 1688-1830 : Visions of History

B. Dew ; F. Price;; Dew, Benjamin ; Price, Fiona

E-ISBN: 9781137332646 E-ISBN: 1137332646 DOI: 10.1057/9781137332646 ISBN: 9781137332639

Toàn văn sẵn có

7
George Eliot and Victorian Historiography : Imagining the National Past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Eliot and Victorian Historiography : Imagining the National Past

McCaw, Neil, Dr

E-ISBN: 9780230286948 E-ISBN: 0230286941 DOI: 10.1057/9780230286948 ISBN: 9780333749326

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Canadian Historical Writing : Reading the Remains
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian Historical Writing : Reading the Remains

Hulan, Renée

E-ISBN: 9781137398895 E-ISBN: 1137398892 DOI: 10.1057/9781137398895 ISBN: 9781137398888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Commemoration and Bloody Sunday : Pathways of Memory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commemoration and Bloody Sunday : Pathways of Memory

Conway, Brian

E-ISBN: 9780230248670 E-ISBN: 0230248675 DOI: 10.1057/9780230248670 ISBN: 9780230228887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Justifying War : Propaganda, Politics and the Modern Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justifying War : Propaganda, Politics and the Modern Age

D. Welch ; J. Fox;; Welch, David ; Fox, Jo

E-ISBN: 9780230393295 E-ISBN: 0230393292 DOI: 10.1057/9780230393295 ISBN: 9780230246270

Toàn văn sẵn có

11
Traumatic Memory and the Ethical, Political and Transhistorical Functions of Literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traumatic Memory and the Ethical, Political and Transhistorical Functions of Literature

Onega, Susana ;Del Río, Constanza ;Escudero-Alías, Maite;; Onega, Susana ; del Río, Constanza ; Escudero-Alías, Maite

ISBN: 978-3-319-55277-4 ; E-ISBN: 978-3-319-55278-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-55278-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The hedgehog and the fox an essay on Tolstoy's view of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hedgehog and the fox an essay on Tolstoy's view of history

Berlin, Isaiah

E-ISBN 9780691156002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Narrating the Past : Historiography, Memory and the Contemporary Novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrating the Past : Historiography, Memory and the Contemporary Novel

Robinson, Alan

E-ISBN: 9780230316744 E-ISBN: 0230316743 DOI: 10.1057/9780230316744 ISBN: 9780230235939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Women’s Narratives and the Postmemory of Displacement in Central and Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women’s Narratives and the Postmemory of Displacement in Central and Eastern Europe

Mitroiu, Simona

ISBN: 978-3-319-96832-2 ; E-ISBN: 978-3-319-96833-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-96833-9

Toàn văn không sẵn có

15
Byron and the discourses of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byron and the discourses of history

Carla Pomarè

E-ISBN 9781409443568 ; E-ISBN 9781409443575 ; E-ISBN 9781472401359

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Necromanticism : Traveling to Meet the Dead, 1750-1860
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necromanticism : Traveling to Meet the Dead, 1750-1860

Westover, Paul

E-ISBN: 9780230369498 E-ISBN: 0230369499 DOI: 10.1057/9780230369498 ISBN: 9780230304437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
World Cinema and Cultural Memory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Cinema and Cultural Memory

Hedges, Inez

E-ISBN: 9781137465122 E-ISBN: 1137465123 DOI: 10.1057/9781137465122 E-ISBN: 9781137465122 ISBN: 9781137465115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching and Learning History

Timmins, Geoff ; Vernon, Keith ; Kinealy, Christine

ISBN: 9780761947738 ; E-ISBN: 9781446216477 ; DOI: 10.4135/9781446216477

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The open boundary of history and fiction: a critical approach to the French Enlightenment

Gearhart, Suzanne

ISBN: 0-691066-08-6 ; ISBN: 978-0691066-08-0 ; ISBN: 978-1400820207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
History of concepts comparative perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of concepts comparative perspectives

Hampsher-Mong, Iain

E-ISBN 9053563067 ; E-ISBN 9789048503551 ; E-ISBN 9789053563069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (3)
 2. 2000đến2008  (5)
 3. 2009đến2011  (5)
 4. 2012đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Butler, Catherine
 2. Pomarè, Carla
 3. O'Brien, Karen
 4. Escudero-Alías, Maite
 5. Conway, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...