skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.538  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Performance of Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Nationalism

Menon, Jisha

ISBN10: 1107000106 ; ISBN13: 9781107000100 ; E-ISBN10: 1139845667 ; E-ISBN13: 9781139845663

Toàn văn sẵn có

2
La Langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle)

Adamski D; Caussat Pierre; Crepon M

Hayen : Mardaga, c1996. - (190 CAU 1996) - ISBN2870095643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Victorian Transformations: Genre, Nationalism and Desire in Nineteenth-Century Literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victorian Transformations: Genre, Nationalism and Desire in Nineteenth-Century Literature

Bianca Tredennick

E-ISBN 9781409411871 ; E-ISBN 9781409411888

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Gender, Nationalism, and War : Conflict on the Movie Screen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Nationalism, and War : Conflict on the Movie Screen

Evangelista, Matthew

ISBN: 9780511740046 ; ISBN: 9780521173544 ; ISBN: 9781107001947 ; DOI: 10.1017/CBO9780511740046

Toàn văn sẵn có

6
Tagore and Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore and Nationalism

Tuteja, K. L. ;Chakraborty, Kaustav;; Tuteja, K. L (Editor) ; Chakraborty, Kaustav (Editor)

ISBN: 9788132236955 ; ISBN: 8132236955 ; E-ISBN: 9788132236962 ; E-ISBN: 8132236963 ; DOI: 10.1007/978-81-322-3696-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Good girls, good Germans: Girls' education and emotional nationalism in Wilhelminian Germany.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good girls, good Germans: Girls' education and emotional nationalism in Wilhelminian Germany.

Askey, Jennifer Drake

ISBN: 1-57113-562-6 ; ISBN: 978-1-57113-562-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Germans to Poles : Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germans to Poles : Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War

Service, Hugo

ISBN: 9781139088336 ; ISBN: 9781107671485 ; ISBN: 9781108035545 ; DOI: 10.1017/CBO9781139088336

Toàn văn không sẵn có

9
Women's Work: Nationalism and Contemporary African American Women's Novels
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's Work: Nationalism and Contemporary African American Women's Novels

Thorsson, Courtney

ISBN10: 0813934478 ; ISBN10: 0813934486 ; ISBN13: 9780813934471 ; ISBN13: 9780813934488 ; E-ISBN10: 0813934494 ; E-ISBN13: 9780813934495

Toàn văn không sẵn có

10
Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of Japaneseness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of Japaneseness

Ko, Mika

ISBN10: 0415493013 ; ISBN13: 9780415493017 ; E-ISBN10: 0203866711 ; E-ISBN13: 9780203866719

Toàn văn không sẵn có

11
The postcolonial studies dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The postcolonial studies dictionary

Nayar Pramod K.

Chichester, West Suxxex, UK ; Malden, MA, USA : Wiley, 2015. - (PN56.P555 N38 2015) - ISBN9781118781050 (hardback);ISBN9781118781043 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Cinema, Slavery, and Brazilian Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cinema, Slavery, and Brazilian Nationalism

Gordon, Richard A.

ISBN: 9780292760974 ; E-ISBN: 9780292760981

Toàn văn không sẵn có

13
Media, Nationalism and European Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media, Nationalism and European Identities

Sükösd, Miklós ;Jakubowicz, Karol;

ISBN: 9789639776746 ; E-ISBN: 9786155053542

Toàn văn không sẵn có

14
Formative Fictions - Nationalism, Cosmopolitanism, and the "Bildungsroman"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formative Fictions - Nationalism, Cosmopolitanism, and the "Bildungsroman"

Boes, Tobias

ISBN: 9780801451775 ; E-ISBN: 9780801465659

Toàn văn sẵn có

15
Nationalism and Youth in Theatre and Performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Youth in Theatre and Performance

Angela Sweigart-Gallagnd Victoria Pettersen Lantz

ISBN10: 0415739101 ; ISBN13: 9780415739108 ; E-ISBN10: 131581689X ; E-ISBN13: 9781315816890

Toàn văn không sẵn có

16
Nationalism in Contemporary Western European Cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Contemporary Western European Cinema

Harvey, James;; Harvey, James

ISBN: 978-3-319-73666-2 ; E-ISBN: 978-3-319-73667-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73667-9

Toàn văn không sẵn có

17
Yeats, Shakespeare, and Irish Cultural Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeats, Shakespeare, and Irish Cultural Nationalism

Hennessey Oliver

ISBN10: 1611476267 ; ISBN13: 9781611476262 ; E-ISBN10: 1611476275 ; E-ISBN13: 9781611476279

Toàn văn sẵn có

18
Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism

Philipp, Thomas ; Zaidan, Jurji

E-ISBN: 9780815652717 ; E-ISBN: 0815652712

Toàn văn sẵn có

19
Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism

ISBN: 9780812282085 ; E-ISBN: 9781512800371 ; E-ISBN: 1512800376

Toàn văn sẵn có

20
Memory, Nationalism, and Narrative in Contemporary South Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory, Nationalism, and Narrative in Contemporary South Asia

Mallot, J. Edward

E-ISBN: 9781137007063 E-ISBN: 1137007060 DOI: 10.1057/9781137007063 ISBN: 9781137007056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.538  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (18)
 2. 1968đến1982  (38)
 3. 1983đến1994  (88)
 4. 1995đến2007  (923)
 5. Sau 2007  (2.436)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.530)
 2. Luận án, luận văn  (6)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.495)
 2. German  (169)
 3. Spanish  (27)
 4. French  (24)
 5. Japanese  (8)
 6. Chinese  (6)
 7. Dutch  (5)
 8. Arabic  (4)
 9. Hebrew  (4)
 10. Bengali  (3)
 11. Russian  (3)
 12. Greek  (3)
 13. Hungarian  (2)
 14. Italian  (2)
 15. Hindi  (2)
 16. Czech  (1)
 17. Yiddish  (1)
 18. Irish  (1)
 19. Turkish Ottoman (1500 - 1928)  (1)
 20. Tamil  (1)
 21. Marathi  (1)
 22. Welsh  (1)
 23. Persian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maley, Willy
 2. Bien, Peter
 3. Gikandi, Simon
 4. Wright, Julia M.
 5. Boehmer, Elleke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...