skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature.–German literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tropics of vienna colonial utopias of the habsburg empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropics of vienna colonial utopias of the habsburg empire

Bach, Ulrich E

E-ISBN 9781785331329 ; E-ISBN 9781785331336

Toàn văn sẵn có

2
Vienna is different Jewish writers in Austria from the fin de siècle to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vienna is different Jewish writers in Austria from the fin de siècle to the present

Hope, Hillary

E-ISBN 0857451812 ; E-ISBN 0857451820 ; E-ISBN 9780857451811 ; E-ISBN 9780857451828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
New germans, new Dutch Literary interventions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New germans, new Dutch Literary interventions

Minnaard, Liesbeth

E-ISBN 9048502357 ; E-ISBN 9089640282 ; E-ISBN 9789048502356 ; E-ISBN 9789089640284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
German literature in a new century trends, traditions, transitions, transformations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

German literature in a new century trends, traditions, transitions, transformations

Katharina Gerstenberger

E-ISBN 1845455479 ; E-ISBN 9781845455477 ; E-ISBN 9781845458669

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The devil's captain Ernst Jünger in Nazi Paris, 1941–1944
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The devil's captain Ernst Jünger in Nazi Paris, 1941–1944

Mitchell, Allan

E-ISBN 9780857451149 ; E-ISBN 9780857451156

Toàn văn sẵn có

6
On Jean Améry philosophy of catastrophe.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Jean Améry philosophy of catastrophe.

Zolkos, Magdalena ;Bernstein, J M. ;Ben-Shai, Roy ;Brudholm, Thomas ;Grøn, Arne ;Klein, Dennis B. ;Millet, Kitty ;Rosen, Joseph ;Rothfield, Philipa ;Sherwood, Melanie Steiner;

E-ISBN 073914765X ; E-ISBN 9780739147658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
On four modern humanists hofmannsthal, gundolph, curtius, kantorowicz.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On four modern humanists hofmannsthal, gundolph, curtius, kantorowicz.

Arthur R Evans Jr;

E-ISBN 0691061742 ; E-ISBN 1400871964 ; E-ISBN 9780691620961 ; E-ISBN 9781400871964

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
W. G. Sebald
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

W. G. Sebald

Schütte, Uwe

E-ISBN 9780746312988 ; E-ISBN 9780746312995 ; E-ISBN 9781786946195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Towards emancipation German women writers of the nineteenth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards emancipation German women writers of the nineteenth century

Carol Diethe

E-ISBN 1571819320 ; E-ISBN 1571819339 ; E-ISBN 9781571819321 ; E-ISBN 9781571819338

Toàn văn sẵn có

10
A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848

Hanna Ballin Lewis

E-ISBN 1571810994 ; E-ISBN 9781571810991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A revolution for the screen Abel Gance's Napoleon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A revolution for the screen Abel Gance's Napoleon

Cuff, Paul

E-ISBN 9789048524877 ; E-ISBN 9789089647344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Historical dictionary of Scandinavian literature and theater 9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of Scandinavian literature and theater 9

Sjåvik, Jan

E-ISBN 0810855631 ; E-ISBN 0810865017 ; E-ISBN 9780810855632 ; E-ISBN 9780810865013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Banned in Berlin literary censorship in imperial Germany, 1871-1918 (Monographs in German history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banned in Berlin literary censorship in imperial Germany, 1871-1918 (Monographs in German history)

Gary D. Stark

E-ISBN 1845455703 ; E-ISBN 9781845455705 ; E-ISBN 9781845459031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Rebirth of a culture Jewish identity and Jewish writing in Germany and Austria today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebirth of a culture Jewish identity and Jewish writing in Germany and Austria today

Hillary Hope Herzog

E-ISBN 1845455118 ; E-ISBN 9780857450289 ; E-ISBN 9781845455118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hillary Hope Herzog
  2. Herzog, Hillary Hope
  3. Ben-Shai, Roy
  4. Minnaard, Liesbeth
  5. Stark, Gary D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...