skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature.–German literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Son of His Mother

Viebig, Clara; Raahauge, H. (Translator)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fulco de Minstreel: Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden

Kieviet, Cornelis Johannes; Braakensiek, Joh. (Johan Coenraad), - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aladdin und die Wunderlampe

Fulda, Ludwig

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Struwwelpeter

Hoffmann, Heinrich

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max and Maurice a juvenile history in seven tricks

Busch, Wilhelm; Brooks, Charles Timothy, - (Translator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contes D'Andersen

Andersen, H. C. (Hans Christian); Carner, Josep, - (Translator)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildergeschichten

Busch, Wilhelm

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max und Moritz

Busch, Wilhelm

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max und Moritz Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

Busch, Wilhelm

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Matilda: berättelse för unga kvinnor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matilda: berättelse för unga kvinnor

Mathé, Bertha; Lindahl, S. P. A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2004  (1)
  3. 2005đến2005  (2)
  4. 2006đến2007  (3)
  5. Sau 2007  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...