skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature.–French literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Communism and nationalism in India M. N. Roy and Comintern policy 1920 - 1939
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communism and nationalism in India M. N. Roy and Comintern policy 1920 - 1939

Haithcox, John Patrick; Roy, Manabendra Nath ; Columbia University

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics

Kirsty Hooper;

E-ISBN: 9781781386866 ; E-ISBN: 1781386862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity

Folkart, Jessica A

E-ISBN 9781611485790 ; E-ISBN 9781611485813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Charles Corm an intellectual biography of a twentieth-century Lebanese "young Phoenician"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Corm an intellectual biography of a twentieth-century Lebanese "young Phoenician"

Salameh, Franck

E-ISBN 0739184016 ; E-ISBN 9780739184004 ; E-ISBN 9780739184011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain

Krauel, Javier

E-ISBN 9781846319761 ; E-ISBN 9781781385623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Post-conflict central American literature searching for home and longing to belong.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-conflict central American literature searching for home and longing to belong.

Aparicio, Yvette

E-ISBN 1611485479 ; E-ISBN 9781611485479 ; E-ISBN 9781611487039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures

Silva, Daniel F

E-ISBN 9781786941008 ; E-ISBN 9781786949370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Magellan fallacy globalization and the emergence of Asian and African literature in Spanish
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Magellan fallacy globalization and the emergence of Asian and African literature in Spanish

Lifshey, Adam

E-ISBN 0472028669 ; E-ISBN 9780472028665 ; E-ISBN 9780472118472 ; ISBN 0472118471 ; ISBN 9780472118472 (cloth acid-free paper)

Toàn văn sẵn có

9
What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada

Chapman, Rosemary

E-ISBN 9781846319730 ; E-ISBN 9781781385760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Being contemporary French literature, culture and politics today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being contemporary French literature, culture and politics today

Brozgal, Lia

E-ISBN 9781781382639 ; E-ISBN 9781781384343

Toàn văn sẵn có

11
Incomparable empires modernism and the translation of Spanish and American literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incomparable empires modernism and the translation of Spanish and American literature

Rogers, Gayle

E-ISBN 9780231178563 ; E-ISBN 9780231542982

Toàn văn sẵn có

12
History's place nostalgia and the city in French Algerian literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History's place nostalgia and the city in French Algerian literature

Graebner, Seth

E-ISBN 0739115812 ; E-ISBN 0739115820 ; E-ISBN 9780739115817 ; E-ISBN 9780739115824 ; E-ISBN 9780739155974

Toàn văn sẵn có

13
The spectrum of political engagement Mounier, Benda, Nizan, Brasillach, Sartre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The spectrum of political engagement Mounier, Benda, Nizan, Brasillach, Sartre

Schalk, David L

E-ISBN 0691052751 ; E-ISBN 1400870992 ; E-ISBN 9780691603810 ; E-ISBN 9781400870998

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Experimental nations, or, The invention of the Maghreb.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental nations, or, The invention of the Maghreb.

Bensmaïa, Réda

E-ISBN 0691089361 ; E-ISBN 069108937X ; E-ISBN 9780691089379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Publishing Africa in French literary institutions and decolonization, 1945-1967
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publishing Africa in French literary institutions and decolonization, 1945-1967

Bush, Ruth

E-ISBN 9781781381953 ; E-ISBN 9781781382028

Toàn văn sẵn có

16
Virilio and visual culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virilio and visual culture

Armitage, John ; Bishop, Ryan

E-ISBN 9780748654451 ; E-ISBN 9780748654468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Writing through the visual and virtual inscribing language, literature, and culture in francophone Africa and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing through the visual and virtual inscribing language, literature, and culture in francophone Africa and the Caribbean

Larrier, Renée

E-ISBN 1498501648 ; E-ISBN 9781498501637 ; E-ISBN 9781498501644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Columbia Guide to the Latin American Novel Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to the Latin American Novel Since 1945

Raymond Leslie Williams

E-ISBN 0231126883 ; E-ISBN 0231501692 ; E-ISBN 9780231126885 ; E-ISBN 9780231501699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Alternative modernities in French travel writing engaging urban space in London and New York, 1851-1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative modernities in French travel writing engaging urban space in London and New York, 1851-1986

Jein, Gillian

E-ISBN 1783085142 ; E-ISBN 1783085126 ; E-ISBN 9781783085125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Pirandello's love letters to Marta Abba
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pirandello's love letters to Marta Abba

Pirandello, Luigi

E-ISBN 0691034990 ; E-ISBN 9780691607672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2009  (5)
 3. 2010đến2012  (6)
 4. 2013đến2016  (24)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blau, Herbert
 2. Aparicio, Yvette
 3. Graebner, Seth
 4. Pirandello, Luigi
 5. Unamuno, Miguel de

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...