skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature.–American literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger.

Buonomo, Leonardo

E-ISBN 9781611476521 ; E-ISBN 9781611478679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.

Darryl Dickson-Carr

E-ISBN 0231124724 ; E-ISBN 9780231124720

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
American socialist triptych the literary-political work of Charlotte Perkins Gilman, Upton Sinclair, and W.E.B. Du Bois
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American socialist triptych the literary-political work of Charlotte Perkins Gilman, Upton Sinclair, and W.E.B. Du Bois

Van Wienen, Mark W

E-ISBN 047202809X ; E-ISBN 0472118048 ; E-ISBN 9780472028085 ; E-ISBN 9780472118052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A companion to American fiction, 1780–1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to American fiction, 1780–1865

Samuels, Shirley;

E-ISBN 9780470999202 ; E-ISBN 9780631234227 ; E-ISBN 9781405158916

Toàn văn sẵn có

5
A companion to Mark Twain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Mark Twain

Messent, Peter

E-ISBN 1405123796 ; E-ISBN 9781119045397 ; E-ISBN 9781405123792 ; E-ISBN 9781405152198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The edinburgh companion to the arab novel in english
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to the arab novel in english

Gana, Nouri

E-ISBN 9780748685530 ; E-ISBN 9780748685554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Heartless immensity literature, culture, and geography in antebellum America.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heartless immensity literature, culture, and geography in antebellum America.

Baker, Anne

E-ISBN 0472115707 ; E-ISBN 9780472115709

Toàn văn sẵn có

9
Asian American literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian American literature.

Adams, Bella

E-ISBN 0748622713 ; E-ISBN 9780748622719 ; E-ISBN 9780748622726 ; E-ISBN 9780748629831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada

Chapman, Rosemary

E-ISBN 9781846319730 ; E-ISBN 9781781385760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Toward a new historicism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a new historicism

Morris, Wesley

E-ISBN 0691061556 ; E-ISBN 1400870410 ; E-ISBN 9780691619972 ; E-ISBN 9781400870417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The ethnic avant-garde minority cultures and world revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnic avant-garde minority cultures and world revolution

Lee, Steven S

E-ISBN 9780231173520 ; E-ISBN 9780231540117

Toàn văn sẵn có

13
Imagining adoption essays on literature and culture.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining adoption essays on literature and culture.

E-ISBN 0472111817 ; E-ISBN 0472030027 ; E-ISBN 9780472030026

Toàn văn sẵn có

14
Luminous traitor the just and daring life of Roger Casement, a biographical novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminous traitor the just and daring life of Roger Casement, a biographical novel

Duberman, Martin B

E-ISBN 9780520298880 ; E-ISBN 9780520970854

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The black arts enterprise and the production of African American poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The black arts enterprise and the production of African American poetry

Rambsy, Howard

E-ISBN 9780472117338 ; E-ISBN 9780472035687 ; E-ISBN 9780472120055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Eating identities reading food in Asian American literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating identities reading food in Asian American literature

Wenying Xu

E-ISBN 0824831950 ; E-ISBN 9780824831950

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A companion to literatures of colonial America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to literatures of colonial America

E-ISBN 1405112913 ; E-ISBN 9781405112918 ; E-ISBN 9781405152082

Toàn văn sẵn có

18
Cosmopolitanism in the fictive imagination of W. E. B. Du Bois toward the humanization of a revolutionary art
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism in the fictive imagination of W. E. B. Du Bois toward the humanization of a revolutionary art

Doku, Samuel O

E-ISBN 149851832X ; E-ISBN 9781498518314 ; E-ISBN 9781498518321

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Unlikely collaboration Gertrude Stein, Bernard Faÿ, and the Vichy dilemma
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlikely collaboration Gertrude Stein, Bernard Faÿ, and the Vichy dilemma

Will, Barbara

E-ISBN 0231152624 ; E-ISBN 9780231152624 ; E-ISBN 9780231526418

Toàn văn sẵn có

20
Kin of another kind transracial adoption in American literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kin of another kind transracial adoption in American literature.

Callahan, Cynthia

E-ISBN 9780472117581

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2005  (11)
 3. 2006đến2009  (15)
 4. 2010đến2013  (15)
 5. Sau 2013  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (7)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brater, Enoch
 2. Hoover, Paul
 3. Buonomo, Leonardo
 4. Dickson-Carr, Darryl
 5. Bromwich, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...