skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: N - Fine arts. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
International Cultural Policies and Power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cultural Policies and Power

Singh, J P

E-ISBN: 9780230278011 E-ISBN: 0230278019 DOI: 10.1057/9780230278011 ISBN: 9780230235274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Globalized arts the entertainment economy and cultural identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalized arts the entertainment economy and cultural identity

Singh, J. P

E-ISBN 9780231147187 ; E-ISBN 9780231519199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Kyoto Manifesto for Global Economics: The Platform of Community, Humanity, and Spirituality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kyoto Manifesto for Global Economics: The Platform of Community, Humanity, and Spirituality

Yamash'Ta, Stomu ;Yagi, Tadashi ;Hill, Stephen;; Yamash’ta, Stomu ; Yagi, Tadashi ; Hill, Stephen

Series ISSN: 2364-9186 ; ISBN: 978-981-10-6477-7 ; E-ISBN: 978-981-10-6478-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6478-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, J. P
  2. Singh, J.
  3. Yamash’ta, Stomu
  4. J.P. Singh
  5. Yamash&Apos;Ta, Stomu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...