skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 559  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: N - Fine arts. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The economics of art and culture : an American perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of art and culture : an American perspective

Heilbrun James.; Gray Charles M

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1993 - (338.4 HEI 1993) - ISBN0521419913;ISBN0521422124 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The National Trust guide to great opera houses in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Trust guide to great opera houses in America

Zietz Karyl Lynn.; National Trust for Historic Preservation in the United States.

[Washington, D.C.] : Preservation press ; New York : Wiley, c1996 - (725 ZIE 1996) - ISBN0471144215 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Franz Kline : Cincinnati Art Museum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franz Kline : Cincinnati Art Museum

Gaugh Harry F.; Cincinnati Art Museum.

New York : Abbeville Press, 1996, c1985. - (759.13 GAU 1985) - ISBN1558597700

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Homes, today and tomorrow
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homes, today and tomorrow

Sherwood Ruth F.

New York, N.Y. : Glencoe/McGraw-Hill, c1997 - (721 SHE 1997) - ISBN0026428466

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Culture of complaint : the fraying of America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture of complaint : the fraying of America

Hughes Robert

New York : Oxford University Press, 1993. - (700.1 HUG 1993) - ISBN0195076761 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Mark Rothko : a biography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Rothko : a biography

Breslin James E. B.

Chicago : University of Chicago Press, 1993. - (759.13 BRE 1993) - ISBN0226074056 (alk. paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The McGraw-Hill museum-goer's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The McGraw-Hill museum-goer's guide

Phipps Richard. editor; Wink Richard. editor

Boston : McGraw-Hill, c2000. - (708 McG 2000) - ISBN0070387311

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Matt Lamb : the art of success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matt Lamb : the art of success

Speer Richard.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005 - (759.13 SPE 2005) - ISBN0471711543 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Winslow Homer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winslow Homer

Cikovsky Nicolai.; National Museum of American Art (U.S.)

New York : Abrams, 1990. - (759.13 CIK 1990) - ISBN0810911930

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Rauschenberg, art and life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rauschenberg, art and life

Kotz Mary Lynn.

New York : H.N. Abrams, 1990. - (700.92 KOT 1990) - ISBN0810937522

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
James McNeill Whistler
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

James McNeill Whistler

Walker John; Whistler James McNeill

New York : H.N. Abrams ; [Washington, D.C.] : National Museum of American Art, Smithsonian Institution, 1987. - (760.092 WAL 1987) - ISBN0810917866

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Hospitality design for the graying generation : meeting the needs of a growing market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospitality design for the graying generation : meeting the needs of a growing market

Baucom Alfred H.; Grosch Robert J

New York : Wiley, c1996 - (725 BAU 1996) - ISBN0471137898 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Jack Lenor Larsen : a weaver's memoir
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack Lenor Larsen : a weaver's memoir

Larsen Jack Lenor.

New York : H.N. Abrams, 1998. - (745.4 LAR 1998) - ISBN0810935899 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
John Singer Sargent
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Singer Sargent

Fairbrother Trevor J.; National Museum of American Art (U.S.)

New York : Abrams, 1994. - (759.13 FAI 1994) - ISBN0810938332

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
News: Work stoppages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

News: Work stoppages

United States

1977-1980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Community Architect - The Life and Vision of Clarence S. Stein
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Architect - The Life and Vision of Clarence S. Stein

Larsen, Kristin E.

ISBN: 9781501702464 ; E-ISBN: 9781501706141

Toàn văn sẵn có

17
Building Access - Universal Design and the Politics of Disability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Access - Universal Design and the Politics of Disability

Hamraie, Aimi

ISBN: 9781517901646 ; E-ISBN: 9781452955551 ; E-ISBN: 1452955557

Toàn văn sẵn có

18
Victor Arnautoff and the Politics of Art
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victor Arnautoff and the Politics of Art

Cherny, Robert W.

ISBN: 9780252040788 ; E-ISBN: 9780252099243

Toàn văn sẵn có

19
Edward Hicks, Painter of the Peaceable Kingdom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edward Hicks, Painter of the Peaceable Kingdom

Ford, Alice

ISBN: 9781512811599 ; E-ISBN: 9781512815986 ; E-ISBN: 1512815985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Gary Larson and The Far Side
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gary Larson and The Far Side

Soper, Kerry D.

ISBN: 9781496817631 ; ISBN: 149681763X ; E-ISBN: 9781496817327 ; E-ISBN: 149681732X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 559  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (377)
 2. 1957đến1974  (46)
 3. 1975đến1986  (49)
 4. 1987đến2001  (58)
 5. Sau 2001  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (511)
 2. Tạp chí  (48)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (110)
 2. German  (5)
 3. French  (4)
 4. Spanish  (3)
 5. Chinese  (2)
 6. Hebrew  (1)
 7. Danish  (1)
 8. Ukrainian  (1)
 9. Hindi  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Dutch  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...