skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Comparative Study of Minority Development in China and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Minority Development in China and Canada

Hasmath, Reza

E-ISBN: 9780230107779 E-ISBN: 023010777X DOI: 10.1057/9780230107779 ISBN: 9780230100381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Asian Americans in higher education charting new realities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian Americans in higher education charting new realities

Pak, Yoon K

E-ISBN 9781118884904 ; E-ISBN 9781118884973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Understanding Branding in Higher Education: Marketing Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Branding in Higher Education: Marketing Identities

Lowrie, Anthony

ISBN: 978-1-137-56070-4 ; E-ISBN: 978-1-137-56071-1 ; DOI: 10.1057/978-1-137-56071-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investing in Early Childhood Development: Review of the World Bank's Recent Experience

Sayre, Rebecca K. ; Devercelli, Amanda E. ; Neuman, Michelle J. ; Wodon, Quentin

World Bank Studies

ISBN: 978-1-4648-0403-8 ; E-ISBN: 978-1-4648-0404-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0403-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Education and social change in China: inequality in a market economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and social change in China: inequality in a market economy

Postiglione, Gerard A.

E-ISBN 0765614766 ; E-ISBN 9780765621979 ; E-ISBN 9780765614766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration

OECD (Corporate Author)

OECD Reviews of Migrant Education

Series E-ISSN: 2077-6829 ; ISBN: 9789264249493 ; ISBN: 9264249494 ; E-ISBN: 9789264249509 ; E-ISBN: 9264249508 ; DOI: 10.1787/9789264249509-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher Education Financing in the New EU Member States

Canning, Mary ; Godfrey, Martin ; Holzer-Zelazewska, Dorota

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821371497 ; ISBN: 0821371495 ; E-ISBN: 9780821371503 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-7149-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia: Cases of Cambodia, Laos and Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia: Cases of Cambodia, Laos and Vietnam

Hirosato, Yasushi ; Kitamura, Yuto;; Hirosato, Yasushi ; Kitamura, Yuto

ISBN: 978-1-4020-9375-3 ; E-ISBN: 978-1-4020-9377-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-9377-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Rethinking Work and Learning: Adult and Vocational Education for Social Sustainability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Work and Learning: Adult and Vocational Education for Social Sustainability

Willis, Peter ;Mckenzie, Stephen ;Harris, Roger;; Willis, Peter ; Mckenzie, Stephen ; Harris, Roger

ISBN: 978-1-4020-8963-3 ; E-ISBN: 978-1-4020-8964-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8964-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The price we pay economic and social consequences of inadequate education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The price we pay economic and social consequences of inadequate education

Clive R. Belfield

E-ISBN 0815708637 ; E-ISBN 0815708645 ; E-ISBN 9780815708636 ; E-ISBN 9780815708643 ; E-ISBN 9780815708650

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Education and social transition in the third world.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and social transition in the third world.

Carnoy, Martin

E-ISBN 069107822X ; E-ISBN 0691023115 ; E-ISBN 9780691601885 ; E-ISBN 9781400860692

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Global Assault on Teaching, Teachers, and their Unions : Stories for Resistance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Assault on Teaching, Teachers, and their Unions : Stories for Resistance

Weiner, Lois; Compton, Mary

E-ISBN: 9780230611702 E-ISBN: 0230611702 DOI: 10.1057/9780230611702 ISBN: 9780230606302 ISBN: 9780230606319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Reviews of National Policies for Education: South Africa 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: South Africa 2008

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264053489 ; ISBN: 9264053484 ; E-ISBN: 9789264053526 ; E-ISBN: 9264053522 ; DOI: 10.1787/9789264053526-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Slovak Republic 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Slovak Republic 2014

OECD Publishing ;Nusche, Deborah ;van Bruggen, Johan;

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education

ISBN: 9789264117037 ; ISBN: 9264117032 ; E-ISBN: 9789264117044 ; E-ISBN: 9264117040 ; DOI: 10.1787/9789264117044-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250611 ; ISBN: 9264250611 ; E-ISBN: 9789264250628 ; E-ISBN: 9789264257269 ; E-ISBN: 926425062X ; E-ISBN: 9264257268 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Performance incentives their growing impact on American K-12 education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance incentives their growing impact on American K-12 education

Springer, Matthew G

E-ISBN 0815780796 ; E-ISBN 9780815701958 ; E-ISBN 9780815780793 ; E-ISBN 9780815780809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Work, Learning and Sustainable Development: Opportunities and Challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work, Learning and Sustainable Development: Opportunities and Challenges

Fien, John ;Maclean, Rupert ;Park, Man-Gon;; Fien, John ; Maclean, Rupert ; Park, Man-Gon

ISBN: 978-1-4020-8193-4 ; E-ISBN: 978-1-4020-8194-1 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8194-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011

Organisation For Economic Cooperation And Development, Paris (France).;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264114562 ; ISBN: 9264114564 ; E-ISBN: 9789264114579 ; E-ISBN: 9264114572 ; DOI: 10.1787/9789264114579-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Innovation, Profit and the Common Good in Higher Education : The New Alchemy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation, Profit and the Common Good in Higher Education : The New Alchemy

Harpur, John

E-ISBN: 9780230274624 E-ISBN: 0230274625 DOI: 10.1057/9780230274624 ISBN: 9780230537873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in Secondary Education in Sub-Saharan Africa

Bregman, Jacob;

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821373422 ; ISBN: 0821373420 ; E-ISBN: 9780821373439 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-7342-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (52)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (15)
 2. 2008đến2010  (28)
 3. 2011đến2013  (9)
 4. 2014đến2017  (26)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (7)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maclean, Rupert
 2. OECD
 3. OECD Publishing
 4. Blom, Andreas
 5. Canning, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...