skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Democratic Practices in Education: Implications for Teacher Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Practices in Education: Implications for Teacher Education

Pearl, Art, Ed ; Pryor, Caroline R., Ed

ISBN: 1578862477 ; ISBN: 9781578862474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Achieving High Educational Standards for All: Conference Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving High Educational Standards for All: Conference Summary

Ready, Timothy, Ed ; Edley, Christopher, Jr., Ed ; Snow, Catherine E., Ed; National Academy of Sciences - National Research Council, Washington, DC (Corporate Author)

ISBN: 0309083036 ; ISBN: 9780309083034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Anti-Racist Scholarship: An Advocacy. SUNY Series, Social Context of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Racist Scholarship: An Advocacy. SUNY Series, Social Context of Education

Scheurich, James Joseph, Ed; State Univ. of New York, Albany (Corporate Author)

ISBN: 079145360X ; ISBN: 9780791453605

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The relationship between democracy and education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between democracy and education

Demirbolat, Ayşe Ottekin

E-ISBN 1608053717 ; E-ISBN 9781608053711

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy

Arthur, James ;Davies, Ian ;Hahn, Carole;; Arthur, James ; Davies, Ian ; Hahn, Carole

ISBN: 9781412936217 ; E-ISBN: 9781849200486 ; DOI: 10.4135/9781849200486

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Challenging Democracy in Early Childhood Education: Engagement in Changing Global Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging Democracy in Early Childhood Education: Engagement in Changing Global Contexts

Margrain, Valerie ;Löfdahl Hultman, Annica;; Margrain, Valerie ; Löfdahl Hultman, Annica

Series ISSN: 2468-8746 ; ISBN: 978-981-13-7770-9 ; E-ISBN: 978-981-13-7771-6 ; DOI: 10.1007/978-981-13-7771-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
America's urban crisis and the advent of color-blind politics education, incarceration, segregation, and the future of u.s. multiracial democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's urban crisis and the advent of color-blind politics education, incarceration, segregation, and the future of u.s. multiracial democracy.

Ivery, Curtis

E-ISBN 9781442210998

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Liberal democracy and liberal education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal democracy and liberal education

Cullen, Daniel E. ;Agresto, John ;Ceaser, James W. ;Cullen, Daniel E. ;Downs, Donald ;George, Robert P. ;Grygiel, Jakub ;Levin, Yuval ;Mcclay, Wilfred M. ;Pfaltzgraff, Robert L., Jr.;

E-ISBN 1498502466 ; E-ISBN 1498502474 ; E-ISBN 9781498502467 ; E-ISBN 9781498502474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Education for citizenship ideas and innovations in political learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education for citizenship ideas and innovations in political learning

Reeher, Grant

E-ISBN 0847683656 ; E-ISBN 0847683664 ; E-ISBN 9780847683659 ; E-ISBN 9780847683666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Faith in schools? autonomy, citizenship, and religious education in the liberal state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith in schools? autonomy, citizenship, and religious education in the liberal state

Macmullen, Ian

E-ISBN 0691130914 ; E-ISBN 9780691171388

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Reimagining civic education how diverse societies form democratic citizens.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining civic education how diverse societies form democratic citizens.

Levinson, Bradley ;Stevick, Doyle;

E-ISBN 0742547558 ; E-ISBN 0742547566 ; E-ISBN 9780742547551 ; E-ISBN 9780742547568

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Civic Education and Liberal Democracy: Making Post-Normative Citizens in Normative Political Spaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Education and Liberal Democracy: Making Post-Normative Citizens in Normative Political Spaces

Strandbrink, Peter

ISBN: 978-3-319-55797-7 ; E-ISBN: 978-3-319-55798-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-55798-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Developing democratic character in the young
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing democratic character in the young

Soder, Roger ;Goodlad, John I. ;Mcmannon, Timothy J. ;Goodlad, John I.;

E-ISBN 0787956856 ; E-ISBN 9780787956851 ; E-ISBN 9780787960001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Pedagogy of freedom ethics, democracy; and civic courage.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pedagogy of freedom ethics, democracy; and civic courage.

Freire, Paulo

E-ISBN 0847690466 ; E-ISBN 0847690474 ; E-ISBN 9780847690473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Revisiting Dewey best practices for educating the whole child today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Dewey best practices for educating the whole child today

Stuckart, Daniel W

E-ISBN 9781607090281 ; E-ISBN 9781607090298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Not for profit why democracy needs the humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not for profit why democracy needs the humanities

Nussbaum, Martha C

E-ISBN 9780691173320 ; E-ISBN 9781400883509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Leadership in Education

Woods, Philip

ISBN: 9781412902915 ; E-ISBN: 9781446211885 ; DOI: 10.4135/9781446211885

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Tragedy of American School Reform : How Curriculum Politics and Entrenched Dilemmas Have Diverted Us from Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tragedy of American School Reform : How Curriculum Politics and Entrenched Dilemmas Have Diverted Us from Democracy

Evans, Ronald W.

E-ISBN: 9780230119109 E-ISBN: 0230119107 DOI: 10.1057/9780230119109 ISBN: 9780230107984

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Avoiding the demise of democracy a cautionary tale for teachers and principals.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding the demise of democracy a cautionary tale for teachers and principals.

Goldman Walker, Sharron

E-ISBN 9781475806229 ; E-ISBN 9781475806236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Sketches in democracy notes from an urban classroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketches in democracy notes from an urban classroom

Delorenzo, Lisa C

E-ISBN 9781610483032 ; E-ISBN 9781610483049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2005  (6)
 3. 2006đến2008  (6)
 4. 2009đến2012  (18)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Portuguese  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freire, Paulo
 2. Weyenberg, Dar
 3. Castells, Manuel
 4. Margrain, Valerie
 5. Reeher, Grant

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...