skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 634  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
100 inspiring Rafflesians, 1823 - 2003.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 inspiring Rafflesians, 1823 - 2003.

Heng, Tan Guan

E-ISBN 9812779469 ; E-ISBN 9789812779465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
19th Century Europe: A Cultural History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

19th Century Europe: A Cultural History

Salmi, Hannu

ISBN10: 0745643604 ; ISBN10: 0745643590 ; ISBN13: 9780745643601 ; ISBN13: 9780745643595 ; E-ISBN10: 0745675204 ; E-ISBN13: 9780745675206

Toàn văn không sẵn có

3
A Bedouin century education and development among the Negev tribes in the 20th century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bedouin century education and development among the Negev tribes in the 20th century

Dr. 'Aref Abu-Rabi'a

E-ISBN 1571818324 ; E-ISBN 9781571818324

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A commonsense approach to educational leadership lessons from the founders.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A commonsense approach to educational leadership lessons from the founders.

Palestini, Robert

E-ISBN 9781610487474 ; E-ISBN 9781610487481

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A Comparative Study of Minority Development in China and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Minority Development in China and Canada

Hasmath, Reza

E-ISBN: 9780230107779 E-ISBN: 023010777X DOI: 10.1057/9780230107779 ISBN: 9780230100381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of Negro education in the South: from 1619 to the present

Bullock, Henry Allen

ISBN: 0-674399-50-1 ; ISBN: 978-0674399-50-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A history of the University of Manchester, 1973-90
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of the University of Manchester, 1973-90

Pullan, Brian ; Abendstern, Michele

ISBN: 9781526137197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A journalist's education in the classroom the challenge of school reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A journalist's education in the classroom the challenge of school reform

Awbrey, David S

E-ISBN 9781607097136

Toàn văn không sẵn có

9
A Larger Sense of Purpose Higher Education and Society (The 2003 Clark Kerr Lectures)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Larger Sense of Purpose Higher Education and Society (The 2003 Clark Kerr Lectures)

Shapiro, Harold T.

E-ISBN 0691123632 ; E-ISBN 1400826748 ; E-ISBN 9780691123639

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A Practicum Turn in Teacher Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practicum Turn in Teacher Education

Mattsson, Matts ; Eilertsen, Tor ; Rorrison, Doreen

ISBN: <BookPrintISBN/> ; E-ISBN: 978-94-6091-711-0 ; DOI: 10.1007/978-94-6091-711-0

Toàn văn sẵn có

11
A sanctuary of their own intellectual refugees in the academy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sanctuary of their own intellectual refugees in the academy

Sassower, Raphael

E-ISBN 0847698432 ; E-ISBN 0847698424 ; E-ISBN 9780847698431 ; E-ISBN 9780847698424

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A School in Africa : Peterhouse. Education in Rhodesia and Zimbabwe1955-2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A School in Africa : Peterhouse. Education in Rhodesia and Zimbabwe1955-2005

Megahey, Alan

E-ISBN: 9780230288119 E-ISBN: 0230288111 DOI: 10.1057/9780230288119 ISBN: 9781403998514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A university for the 21st century.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A university for the 21st century.

James J. Duderstadt

E-ISBN 0472110918 ; E-ISBN 0472021907 ; E-ISBN 9780472110919 ; E-ISBN 9780472021901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Academic freedom in a democratic south Africa essays and interviews on higher education ond the humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic freedom in a democratic south Africa essays and interviews on higher education ond the humanities

Higgins, John

E-ISBN 9781611485981

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Accountability Policies in Education: A Comparative and Multilevel Analysis in France and Quebec
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accountability Policies in Education: A Comparative and Multilevel Analysis in France and Quebec

Maroy, Christian ; Pons, Xavier

Series ISSN: 2365-9548 ; ISBN: 978-3-030-01284-7 ; E-ISBN: 978-3-030-01285-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-01285-4

Toàn văn không sẵn có

16
African Democratic Citizenship Education Revisited
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Democratic Citizenship Education Revisited

Waghid, Yusef ; Davids, Nuraan

ISBN: 978-3-319-67860-3 ; E-ISBN: 978-3-319-67861-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67861-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Alterity, Values, and Socialization: Human Development Within Educational Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterity, Values, and Socialization: Human Development Within Educational Contexts

Branco, Angela Uchoa ; Lopes-de-Oliveira, Maria Cláudia

Series ISSN: 2364-6780 ; ISBN: 978-3-319-70505-7 ; E-ISBN: 978-3-319-70506-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70506-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Alternative Schooling and New Education: European Concepts and Theories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Schooling and New Education: European Concepts and Theories

Koerrenz, Ralf ; Blichmann, Annika ; Engelmann, Sebastian

ISBN: 978-3-319-67863-4 ; E-ISBN: 978-3-319-67864-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67864-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
American Education and the Demography of the US Student Population, 1880 &#8211; 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Education and the Demography of the US Student Population, 1880 – 2014

Verdugo, Richard R.

Series ISSN: 2352-376X ; ISBN: 978-3-319-89422-5 ; E-ISBN: 978-3-319-89423-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-89423-2

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Educational History: School, Society, and the Common Good

Jeynes, William H.

ISBN: 9781412914215 ; E-ISBN: 9781452232331 ; DOI: 10.4135/9781452232331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 634  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (240)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (11)
 2. 1982đến1994  (11)
 3. 1995đến2002  (57)
 4. 2003đến2011  (237)
 5. Sau 2011  (317)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (26)
 2. Spanish  (2)
 3. Italian  (1)
 4. Welsh  (1)
 5. Chinese  (1)
 6. French  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pinar, William F.
 2. May, Stephen
 3. Mclaren, Peter
 4. Zajda, Joseph
 5. Torres, Carlos Alberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...