skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Revolutionizing Education with Digital Ink: The Impact of Pen and Touch Technology on Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionizing Education with Digital Ink: The Impact of Pen and Touch Technology on Education

Hammond, Tracy ;Valentine, Stephanie ;Adler, Aaron;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Hammond, Tracy (Editor) ; Valentine, Stephanie (Editor) ; Adler, Aaron (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319311913 ; ISBN: 3319311913 ; E-ISBN: 9783319311937 ; E-ISBN: 331931193X ; DOI: 10.1007/978-3-319-31193-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Impact of Pen and Touch Technology on Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Pen and Touch Technology on Education

Hammond, Tracy ;Valentine, Stephanie ;Adler, Aaron ;Payton, Mark;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Hammond, Tracy (Editor) ; Valentine, Stephanie (Editor) ; Adler, Aaron (Editor) ; Payton, Mark (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319155937 ; ISBN: 3319155938 ; E-ISBN: 9783319155944 ; E-ISBN: 3319155946 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15594-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Learning in Communities: Interdisciplinary Perspectives on Human Centered Information Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning in Communities: Interdisciplinary Perspectives on Human Centered Information Technology

John M. Carroll;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Carroll, John M (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003316 ; ISBN: 1848003315 ; E-ISBN: 9781848003323 ; E-ISBN: 1848003323 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-332-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...