skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Guide for alternate route teachers : strategies for literacy development, classroom management, and teaching and learning, K-12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide for alternate route teachers : strategies for literacy development, classroom management, and teaching and learning, K-12

Levin Frances A.; McCullough Mary Alice

Boston : Pearson, c2012. - (371.102 LEV 2012) - ISBN9780132316378;ISBN0132316374

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Centers of pedagogy : new structures for educational renewal. Vol 2, Agenda for education in a democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centers of pedagogy : new structures for educational renewal. Vol 2, Agenda for education in a democracy

Patterson Robert S; Michelli Nicholas M.; Pacheco Arturo

San Francisco : Jossey-Bass, c1999. - (370.7 PAT(2) 1999) - ISBN0787945617 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powerful teacher education : lessons from exemplary programs

Darling-Hammond Linda

San Francisco, CA : Jossey-Bass, c2006. - (370.71 DAR 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Pursuing professional development : the self as source
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pursuing professional development : the self as source

Bailey Kathleen M.; Curtis Andy; Nunan David

Boston, MA : Heinle & Heinle, 2001. - (370.71 BAI 2001) - ISBN0838411304 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
McKeachie’s teaching tips : strategies, research, and theory for college and university teachers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

McKeachie’s teaching tips : strategies, research, and theory for college and university teachers

Svinicki Marilla D.; McKeachie Wilbert James

Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning, c2011. - (378.1 SVI 2011) - ISBN9780495812340

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Being mentored : getting what you need
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being mentored : getting what you need

Garavuso Vicki.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2010. - (371.102 GAR 2010) - ISBN9780073378350;ISBN0073378356

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Education development and leadership in higher education : developing an effective institutional strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education development and leadership in higher education : developing an effective institutional strategy

Fraser Kym

London ; New York : RoutledgeFalmer, 2005. - (378.1 EDU 2005) - ISBN0415335248 (hardcover);ISBN0415349699 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Developing teaching style in adult education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing teaching style in adult education

Heimlich Joe E.; Norland Emmalou

San Francisco : Jossey-Bass, 1994 - (374 HEI 1994) - ISBN0787900133

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
K-12 classroom teaching : a primer for new professionals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

K-12 classroom teaching : a primer for new professionals

Guillaume Andrea M.

Boston: Pearson, 2012 - (371.1 GUI 2012) - ISBN9780132565493

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Reading assessment and instruction for all learners
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading assessment and instruction for all learners

Schumm Jeanne Shay

New York, NY : Guilford Press, 2006. - (372.5 REA 2006) - ISBN1593852916 (alk. paper);ISBN9781593852900 (paper : alk. paper);ISBN1593852908 (alk. paper);ISBN9781593852917 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Designs for learning : a new architecture for professional development in schools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designs for learning : a new architecture for professional development in schools

Bredeson Paul V.

Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, c2003. - (370.71 BRE 2003) - ISBN0761978895 (C);ISBN0761978909 (P)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
What to look for in a classroom : and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to look for in a classroom : and other essays

Kohn Alfie.

San Francisco : Jossey-Bass, c1998. - (371.1 KOH 1998) - ISBN078794453X (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Paths to the professoriate : strategies for enriching the preparation of future faculty.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paths to the professoriate : strategies for enriching the preparation of future faculty.

Austin Ann E; Wulff Donald H

San Francisco : Jossey-Bass, 2004. - (378.1 PAT 2004) - ISBN0787966347 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Teachers, schools, and society : a brief introduction to education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers, schools, and society : a brief introduction to education

Sadker David Miller; Zittleman Karen R

Boston, MA : McGraw-Hill, 2007. - (370.973 SAD 2007) - ISBN9780073525839 (softcover : alk. paper);ISBN9780073216928 (annotated instructor's edition (softcover) : alk. paper);ISBN0073525839 (softcover : alk. paper);ISBN0073216925 (annotated instructor's edition (softcover) : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Strategies for successful student teaching : a guide to student teaching, the job search, and your first classroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for successful student teaching : a guide to student teaching, the job search, and your first classroom

Radford Carol Pelltier

Boston: Pearson, 2013 - (370.71 RAD 2013) - ISBN9780137059485(alk. paper);ISBN0137059485 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Teachers, schools, and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers, schools, and society

Sadker David Miller; Zittleman Karen R

New York : McGraw-Hill, 2010. - (371.102 SAD 2010) - ISBN9780073378756 (alk. paper);ISBN0073378755 (alk. paper);ISBN9780077287351 (alk. paper);ISBN0077287355 (alk. paper);ISBN9780077287375

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Teachers, schools, and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers, schools, and society

Sadker Myra.; Sadker David Miller

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (371.1 SAD 2005) - ISBN0072877723 (student ed.);ISBN0072877774 (instructor's ed.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
Teaching exceptional children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching exceptional children

Bayat Mojdeh.

New York : McGraw-Hill, 2012. - (371.9 BAY 2012) - ISBN9780073378695 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Educational renewal : better teachers, better schools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational renewal : better teachers, better schools

Goodlad John I.

San Francisco : Jossey-bass publishers, c1994 - San Francisco : Jossey-Bass, 1994 - (370.71 GOO 1994) - (370 GOO 1994) - ISBN155542631X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Get That Teaching Job!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get That Teaching Job!

Ainsworth, Paul

ISBN10: 1441113320 ; ISBN13: 9781441113320 ; E-ISBN10: 144117897X ; E-ISBN13: 9781441178978

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (12)
 2. 1990đến1997  (15)
 3. 1998đến2004  (49)
 4. 2005đến2012  (232)
 5. Sau 2012  (120)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (435)
 2. Khác  (9)
 3. Hình ảnh  (4)
 4. Tài liệu thính thị  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (425)
 2. French  (65)
 3. Spanish  (4)
 4. German  (2)
 5. Urdu  (1)
 6. Chinese  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 世界銀行
 2. World Bank
 3. Bank, World.
 4. Lafortune, Louise
 5. Day, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...