skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Theory and practice of the European convention on human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and practice of the European convention on human rights

Dijk, P. van;

E-ISBN 9050955460 ; E-ISBN 9789050955461

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. iG Library Premium Collection  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dijk, P. Van

theo chủ đề:

  1. Civil Rights
  2. Human Rights

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...