skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms

Alessandro Sorrentino ; Roberto Henke ; Simone Severini

E-ISBN 9781409421948 ; E-ISBN 9781409421955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Discrimination Law: Historical and Theoretical Frameworks

Carlson, Laura

November 2017, Vol.1(1), pp.1-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2452-2023 ; E-ISSN: 2452-2031 ; DOI: 10.1163/24522031-12340001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Forensic science in court challenges in the twenty-first century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forensic science in court challenges in the twenty-first century

Shelton, Donald E

E-ISBN 9781442201873 ; E-ISBN 9781442201880 ; E-ISBN 9781442201897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5

Toma, J. Douglas

E-ISBN 18783808S0 ; E-ISBN 9781118209080 ; E-ISBN 9781878380852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The irish yearbook of international law, Volume 6, 2011 6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The irish yearbook of international law, Volume 6, 2011 6

De Londras, Fiona ;Mullally, Siobhan;

E-ISBN 1849464774 ; E-ISBN 9781782250975 ; E-ISBN 9781849464772 ; Series ISSN 17578108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roberto Henke
  2. Carlson, Laura
  3. Henke, R.
  4. Henke, Roberto
  5. Shelton, Hon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...