skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

Barten, Ulrike

ISBN: 9783319088754 ; ISBN: 3319088750 ; E-ISBN: 9783319088761 ; E-ISBN: 3319088769 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08876-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The impact of EU law on minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of EU law on minority rights

Ahmed, Tawhida

E-ISBN 184113872X ; E-ISBN 1847316174 ; E-ISBN 9781841138725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Global Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Minority Rights

Castellino, Joshua

ISBN10: 1409424634 ; ISBN13: 9781409424635 ; E-ISBN10: 1315254204 ; E-ISBN13: 9781315254203

Toàn văn không sẵn có

4
Minority Rights in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Castellino, Joshua ; Cavanaugh, Kathleen A.

ISBN10: 0199679495 ; ISBN13: 9780199679492 ; E-ISBN10: 0191668877 ; E-ISBN13: 9780191668876

Toàn văn không sẵn có

5
Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights

James Summers

ISBN10: 9004175997 ; ISBN13: 9789004175990 ; E-ISBN10: 9047429435 ; E-ISBN13: 9789047429432

Toàn văn không sẵn có

6
Minority Rights in Turkey: A Battlefield for Europeanization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Turkey: A Battlefield for Europeanization

Yilmaz, Gözde

ISBN10: 1138639737 ; ISBN13: 9781138639737 ; E-ISBN10: 1315637022 ; E-ISBN13: 9781315637020

Toàn văn không sẵn có

7
Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States

Hume, Robert J

ISBN10: 0199982171 ; ISBN13: 9780199982172 ; E-ISBN10: 0199982392 ; E-ISBN13: 9780199982394

Toàn văn không sẵn có

8
The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness

Galbreath, David J., Dr; McEvoy, Joanne, Dr

E-ISBN: 9780230359222 E-ISBN: 0230359221 DOI: 10.1057/9780230359222 ISBN: 9780230236462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Turning the Legislative Thumbscrew - Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew - Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics

Dion, Douglas

ISBN: 9780472108206 ; E-ISBN: 9780472022694

Toàn văn sẵn có

10
Human Rights and Minority Rights in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Minority Rights in the European Union

Shoraka, Kirsten

ISBN10: 0415491258 ; ISBN13: 9780415491259 ; E-ISBN10: 0203849248 ; E-ISBN13: 9780203849248

Toàn văn không sẵn có

11
Law In and As Culture: Intellectual Property, Minority Rights, and the Rights of Indigenous Peoples
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law In and As Culture: Intellectual Property, Minority Rights, and the Rights of Indigenous Peoples

Picart, Caroline Joan

ISBN10: 1611477212 ; ISBN13: 9781611477214 ; E-ISBN10: 1611477220 ; E-ISBN13: 9781611477221

Toàn văn không sẵn có

12
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

E-ISBN 9781844642137 ; E-ISBN 9781844642144

Toàn văn sẵn có

13
Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4

Dersso, Solomon A

ISBN10: 9004205357 ; ISBN13: 9789004205352 ; E-ISBN10: 9004235531 ; E-ISBN13: 9789004235533

Toàn văn không sẵn có

14
Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers Studies in international minority and group rights Volume 5.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers Studies in international minority and group rights Volume 5.

Tsitselik¿es, K¿onstantinos

ISBN10: 9004221522 ; ISBN13: 9789004221529 ; E-ISBN10: 9004221530 ; E-ISBN13: 9789004221536

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The No Nonsense Guide to Minority Rights in South Asia

Manchanda, Rita

ISBN: 9788178298917 ; E-ISBN: 9788132112037 ; DOI: 10.4135/9788132104261

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress

Binder, Sarah A.

ISBN: 9780511625541 ; ISBN: 9780521587921 ; ISBN: 9780521582391 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541

Toàn văn không sẵn có

17
Bilingual higher education in the legal context: Group rights, state policies and globalisation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingual higher education in the legal context: Group rights, state policies and globalisation.

Arzoz, Xabier

Studies in International Minority and Group Rights,Vol.2

ISBN: 978-90-04-20925-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Minority rights a comparative analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights a comparative analysis

Sigler, Jay A

ISBN: 0313234000

Toàn văn không sẵn có

19
Federalism, Subnational Constitutions, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federalism, Subnational Constitutions, and Minority Rights

lan Tarr ; Robert F. Williand Josef Marko

ISBN10: 0275980235 ; ISBN10: 0275980243 ; ISBN13: 9780275980238 ; ISBN13: 9780275980245 ; E-ISBN10: 0313051909 ; E-ISBN13: 9780313051906

Toàn văn không sẵn có

20
Minority protection in post-apartheid South Africa human rights, minority rights, and self-determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority protection in post-apartheid South Africa human rights, minority rights, and self-determination

Henrard, Kristin

ISBN10: 0275973530 ; ISBN13: 9780275973537 ; E-ISBN10: 0313012148 ; E-ISBN13: 9780313012143

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (51)
 2. 1969đến1982  (17)
 3. 1983đến1995  (50)
 4. 1996đến2008  (853)
 5. Sau 2008  (1.189)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (2.174)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.156)
 2. German  (85)
 3. French  (10)
 4. Spanish  (4)
 5. Italian  (3)
 6. Dutch  (2)
 7. Hebrew  (1)
 8. Hindi  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. -ja  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Campbell, Professor Tom D
 2. Cotter, Anne-Marie Mooney
 3. United States, Congress
 4. Russo, Charles J.
 5. Richards, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...