skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 632  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regional sub-state diplomacy today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional sub-state diplomacy today

David Criekemans

ISBN10: 9004183574 ; ISBN13: 9789004183575 ; E-ISBN10: 9004190023 ; E-ISBN13: 9789004190023

Toàn văn không sẵn có

2
Constitutional diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional diplomacy

Glennon Michael J.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1990. - (342.73 GLE 1990) - ISBN0691078424 (acid-free paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Contemporary maritime piracy international law, strategy, and diplomacy at sea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary maritime piracy international law, strategy, and diplomacy at sea

Kraska, James; Wilson, Brian

ISBN10: 0313387249 ; ISBN13: 9780313387241 ; E-ISBN10: 0313387257 ; E-ISBN13: 9780313387258

Toàn văn không sẵn có

4
The stakes of diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stakes of diplomacy

Lippmann, Walter

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cars, energy, nuclear diplomacy, and the law a reflective memoir of three generations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cars, energy, nuclear diplomacy, and the law a reflective memoir of three generations

Smith II, John Thomas

E-ISBN 9781442220119

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Between law and diplomacy : the social contexts of disputing at the World Trade Organization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between law and diplomacy : the social contexts of disputing at the World Trade Organization

Conti, Joseph A

ISBN: 9780804771436

Toàn văn không sẵn có

7
Human Rights Diplomacy: Contemporary Perspectives: Nottingham Studies on Human Rights 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights Diplomacy: Contemporary Perspectives: Nottingham Studies on Human Rights 1

Michael O'Flahe.. l.]

ISBN10: 9004195165 ; ISBN13: 9789004195165 ; E-ISBN10: 9004215948 ; E-ISBN13: 9789004215948

Toàn văn không sẵn có

8
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy

Berridge, G. ; Lloyd, L.;

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Diplomacy and Early Modern Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Early Modern Culture

Adams, Robyn ; Cox, Rosanna

ISBN: 978-1-349-31626-7 ; E-ISBN: 978-0-230-29812-5 ; DOI: 10.1057/9780230298125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law

Natalino Ronzitti

ISBN10: 9004299882 ; ISBN13: 9789004299887 ; E-ISBN10: 9004299890 ; E-ISBN13: 9789004299894

Toàn văn không sẵn có

11
Territorial Leasing in Diplomacy and International Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Leasing in Diplomacy and International Law

Strauss, Michael J

ISBN10: 9004293612 ; ISBN13: 9789004293618 ; E-ISBN10: 9004293620 ; E-ISBN13: 9789004293625

Toàn văn không sẵn có

12
Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements

Susskind, Lawrence;

ISBN10: 019939797X ; ISBN10: 0199397996 ; ISBN13: 9780199397976 ; ISBN13: 9780199397990 ; E-ISBN10: 0199397988 ; E-ISBN13: 9780199397983

Toàn văn không sẵn có

13
International Environmental Law-making and Diplomacy: Insights and Overviews
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Environmental Law-making and Diplomacy: Insights and Overviews

Tuomas Kuokkanen ; Ed Couzens ; Tuula Honkond Melissa Lewis

ISBN10: 1138851248 ; ISBN13: 9781138851245 ; E-ISBN10: 1315724200 ; E-ISBN13: 9781315724201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Divided dynamism the diplomacy of separated nations, 2nd edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided dynamism the diplomacy of separated nations, 2nd edition

Metzler, John J

E-ISBN 9780761863458 ; E-ISBN 9780761863465 ; E-ISBN 9780761863472

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The death penalty and U.S. diplomacy how foreign nations and international organizations influence U.S. policy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The death penalty and U.S. diplomacy how foreign nations and international organizations influence U.S. policy.

Kendall, Wesley

E-ISBN 9781442224346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
International Law, New Diplomacy and Counterterrorism: An interdisciplinary study of legitimacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Law, New Diplomacy and Counterterrorism: An interdisciplinary study of legitimacy

Barela, Steven J.

ISBN10: 0415708354 ; ISBN13: 9780415708357 ; E-ISBN10: 1315886049 ; E-ISBN13: 9781315886046

Toàn văn không sẵn có

17
Trade Policy between Law, Diplomacy and Scholarship: Liber amicorum in memoriam Horst G. Krenzler
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade Policy between Law, Diplomacy and Scholarship: Liber amicorum in memoriam Horst G. Krenzler

Christoph Herrmann ; Bruno Simma ; Rudolf Streinz;; Herrmann, Christoph (Editor) ; Simma, Bruno (Editor) ; Streinz, Rudolf (Editor)

European Yearbook of International Economic Law

ISBN: 9783319156897 ; ISBN: 3319156896 ; E-ISBN: 9783319156903 ; E-ISBN: 331915690X ; DOI: 10.1007/978-3-319-15690-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Executing the Rosenbergs: Death and Diplomacy in a Cold War World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executing the Rosenbergs: Death and Diplomacy in a Cold War World

Clune, Lori

ISBN10: 0190265884 ; ISBN13: 9780190265885 ; E-ISBN10: 0190265892 ; E-ISBN13: 9780190265892

Toàn văn không sẵn có

19
Ozone diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ozone diplomacy

Benedick, Richard Elliot

ISBN: 0674650034 ; ISBN: 9780674650039 ; ISBN: 0674650026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Balance of Power and Norm Hierarchy: Franco-British Diplomacy after the Peace of Utrecht: Legal history library. v. 7.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balance of Power and Norm Hierarchy: Franco-British Diplomacy after the Peace of Utrecht: Legal history library. v. 7.

Dhondt, Frederik

ISBN10: 9004293744 ; ISBN13: 9789004293748 ; E-ISBN10: 9004293752 ; E-ISBN13: 9789004293755

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 632  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (19)
 2. 1977đến1991  (18)
 3. 1992đến2000  (33)
 4. 2001đến2010  (262)
 5. Sau 2010  (293)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (631)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (610)
 2. German  (27)
 3. French  (8)
 4. Spanish  (3)
 5. Russian  (1)
 6. Arabic  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Chinese  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Dutch  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States, Congress
 2. Klabbers, Jan
 3. Herrmann, Christoph
 4. Mullally, Siobhan
 5. Susskind, Lawrence

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...