skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–New Zealand xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
International human rights law in Aotearoa New Zealand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International human rights law in Aotearoa New Zealand

Bedggood, Margaret ; Gledhill, Kris ; Mcintosh, Ian

ISBN: 9781988504292 ; ISBN: 1988504295

Toàn văn không sẵn có

2
Health law in New Zealand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health law in New Zealand

Skegg, P. D. G ; Paterson, Ron ; Manning, Joanna ; Dawson, John ; Peart, N. S ; Delany, Louise ; Mcdowell, Morag

ISBN: 9780864729439 ; ISBN: 086472943X

Toàn văn không sẵn có

3
Litigating rights perspectives from domestic and international law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Litigating rights perspectives from domestic and international law

Huscroft, Grant

E-ISBN 1841131946 ; E-ISBN 9781841131948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Feminist judgments of Aotearoa New Zealand Te Rino: a two-stranded rope.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist judgments of Aotearoa New Zealand Te Rino: a two-stranded rope.

Mcdonald, Elisabeth ;Powell, Rhonda ;Stephens, Mamari ;Hunter, Rosemary;

E-ISBN 9781509909711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A restorative approach to family violence : changing tack
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A restorative approach to family violence : changing tack

Anne Hayden ; Loraine Gelsthorpe ; Venezia Kingi ; Allison Morris

E-ISBN 9781472412300 ; E-ISBN 9781472412324

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rishworth, Paul
  2. Huscroft, Grant
  3. Manning, Joanna
  4. Hayden, Anne E
  5. Loraine Gelsthorpe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...