skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 183  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–Law of the United Kingdom and Ireland xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law

Browne, Kevin

ISBN10: 1911269402 ; ISBN13: 9781911269403 ; E-ISBN10: 1911269623 ; E-ISBN13: 9781911269625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Textbook on Immigration and Asylum Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on Immigration and Asylum Law

Clayton, Gina

ISBN10: 0199699437 ; ISBN13: 9780199699438 ; E-ISBN10: 0191666580 ; E-ISBN13: 9780191666582

Toàn văn không sẵn có

3
Inside Immigration Detention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Immigration Detention

Bosworth, Mary;

ISBN10: 0199675473 ; ISBN10: 0198722575 ; ISBN13: 9780199675470 ; ISBN13: 9780198722571 ; E-ISBN10: 0191663522 ; E-ISBN13: 9780191663529

Toàn văn không sẵn có

4
Questions and Answers on Immigration in Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and Answers on Immigration in Britain

Anthony, F. R

ISBN10: 0714647810 ; ISBN10: 071464272X ; ISBN13: 9780714647814 ; ISBN13: 9780714642727 ; E-ISBN10: 1315036533 ; E-ISBN13: 9781315036533

Toàn văn không sẵn có

5
Crimes of Mobility: Criminal Law and the Regulation of Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimes of Mobility: Criminal Law and the Regulation of Immigration

Aliverti, Ana J.

ISBN10: 0415820901 ; ISBN10: 041583922X ; ISBN13: 9780415820905 ; ISBN13: 9780415839228 ; E-ISBN10: 0203385934 ; E-ISBN13: 9780203385937

Toàn văn không sẵn có

6
A Guide to the Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc) Act 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to the Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc) Act 2004

Juss, Satvinder S

ISBN10: 1859419828 ; ISBN13: 9781859419823 ; E-ISBN10: 1843149133 ; E-ISBN13: 9781843149132

Toàn văn không sẵn có

7
The british immigration courts a study of law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The british immigration courts a study of law and politics

Max Travers

E-ISBN 1861341725 ; E-ISBN 9781847425027 ; E-ISBN 9781861341723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Immigration and employment fast tracking for business, 2nd edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and employment fast tracking for business, 2nd edition

Devine, Laura

E-ISBN 190255809X ; E-ISBN 9781858113517

Toàn văn không sẵn có

9
The new immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new immigration law

Macdonald, Ian A

ISBN: 0406283109

Toàn văn không sẵn có

10
Proposals for revision of the immigration rules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposals for revision of the immigration rules

Home Office

ISBN: 0101775008

Toàn văn không sẵn có

11
Migrants and the courts : a century of trial and error?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrants and the courts : a century of trial and error?

Geoffrey Care

E-ISBN 9781409451969 ; E-ISBN 9781409451976 ; E-ISBN 9781409472636

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Regulating marriage migration into the UK: a stranger in the home (Law and migration)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating marriage migration into the UK: a stranger in the home (Law and migration)

Helena Wray

E-ISBN 9781409403388 ; E-ISBN 9781409403395

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Socio-legal integration : Polish post-2004 EU enlargement migrants in the United Kingdom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-legal integration : Polish post-2004 EU enlargement migrants in the United Kingdom

Agnieszka Kubal

E-ISBN 9781409436997 ; E-ISBN 9781409437000

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
How to pass the life in the UK test succeed in your application for naturalisation as a British citizen or indefinite leave to remain.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to pass the life in the UK test succeed in your application for naturalisation as a British citizen or indefinite leave to remain.

Tyreman, Chris

E-ISBN 9780749457235 ; E-ISBN 9780749459413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Proportionality and Deference under the UK Human Rights Act: An Institutionally Sensitive Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proportionality and Deference under the UK Human Rights Act: An Institutionally Sensitive Approach

Brady, Alan D. P.;

ISBN: 9781107013001 ; ISBN: 1107013003 ; E-ISBN: 9781139003445 ; E-ISBN: 1139003445 ; DOI: 10.1017/CBO9781139003445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Muslim Families, Politics and the Law: A Legal Industry in Multicultural Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Families, Politics and the Law: A Legal Industry in Multicultural Britain

Grillo, R. D.

ISBN10: 147245121X ; ISBN13: 9781472451217 ; E-ISBN10: 1315597063 ; E-ISBN13: 9781315597065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Employment law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment law

Aylott, Elizabeth

E-ISBN 9780749469740 ; E-ISBN 9780749469757

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Terrorism and Exclusion from Refugee Status in the UK: Asylum Seekers Suspected of Serious Criminality Queen mary studies in international law v. 18.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrorism and Exclusion from Refugee Status in the UK: Asylum Seekers Suspected of Serious Criminality Queen mary studies in international law v. 18.

Singer, Sarah

ISBN10: 9004292071 ; ISBN13: 9789004292079 ; E-ISBN10: 9004292063 ; E-ISBN13: 9789004292062

Toàn văn không sẵn có

19
Unlocking criminal law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking criminal law

Martin, Jacqueline ; Storey, Tony

ISBN10: 1444109154 ; ISBN13: 9781444109153 ; E-ISBN10: 1444127977 ; E-ISBN13: 9781444127973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Youth justice and the youth court: an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth justice and the youth court: an introduction

Mike Watknd Diane Johnson ; Edited Wdditional MaterBryan Gibson ; ForewChris Stanley

ISBN10: 1904380530 ; ISBN13: 9781904380535 ; E-ISBN10: 1906534810 ; E-ISBN13: 9781906534813

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 183  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (5)
 2. 1999đến2003  (32)
 3. 2004đến2008  (46)
 4. 2009đến2014  (73)
 5. Sau 2014  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cushway, Barry
 2. Drewry, Gavin
 3. Halliday, Simon
 4. Harris, Neville
 5. Maclean, Mavis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...