skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Poverty xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition

Felice, William F

E-ISBN 0742567265 ; E-ISBN 0742567273 ; E-ISBN 0742567281 ; E-ISBN 9780742567269 ; E-ISBN 9780742567276 ; E-ISBN 9780742567283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Social Justice and Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Justice and Development

Morvaridi, Behrooz, Dr

E-ISBN: 9780230581999 E-ISBN: 0230581994 DOI: 10.1057/9780230581999 ISBN: 9781403992390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics

Barrientos, Armando ; Hulme, David;; Barrientos, Armando ; Hulme, David

ISBN: 978-0-230-27358-0 ; E-ISBN: 978-0-230-58309-2 ; DOI: 10.1057/978-0-230-58309-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
New perspectives on international migration and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on international migration and development

Cortina, Jeronimo

E-ISBN 9780231156806 ; E-ISBN 9780231527491

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Western Aid at a Crossroads : The End of Paternalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Aid at a Crossroads : The End of Paternalism

Eggen, Øyvind; Roland, Kjell

E-ISBN: 9781137380326 E-ISBN: 1137380322 DOI: 10.1057/9781137380326 ISBN: 9781137380319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives

Sörensen, Jens Stilhoff, Dr

E-ISBN: 9780230277281 E-ISBN: 0230277284 DOI: 10.1057/9780230277281 ISBN: 9780230577664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
NGOs and the Millennium Development Goals : Citizen Action to Reduce Poverty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NGOs and the Millennium Development Goals : Citizen Action to Reduce Poverty

Brinkerhoff, Jennifer; Smith, Stephen C.; Teegen, Hildy

E-ISBN: 9780230604933 E-ISBN: 0230604935 DOI: 10.1057/9780230604933 ISBN: 9781403979742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and european implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and european implications

Tausch, Arno

E-ISBN 1783080809 ; E-ISBN 1783080493 ; E-ISBN 9781783080496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries

Sellers, Jefferey M. ;Arretche, Marta ;Kubler, Daniel ;Razin, Eran;; Sellers, Jefferey M. ; Arretche, Marta ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

ISBN: 978-1-137-57377-3 ; E-ISBN: 978-1-137-57378-0 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Delivering Aid Without Government: International Aid and Civil Society Engagement in the Recovery and Reconstruction of the Gaza Strip
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivering Aid Without Government: International Aid and Civil Society Engagement in the Recovery and Reconstruction of the Gaza Strip

Qarmout, Tamer

Series ISSN: 2367-4024 ; ISBN: 978-3-319-49660-3 ; E-ISBN: 978-3-319-49661-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49661-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Milestones and Turning Points in Development Thinking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milestones and Turning Points in Development Thinking

Jolly, Richard;; Jolly, Richard

E-ISBN: 9781137271631 E-ISBN: 1137271639 DOI: 10.1057/9781137271631 ISBN: 9780230368330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Poverty, International Migration and Asylum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty, International Migration and Asylum

Borjas, George J., Dr; Crisp, Jeff, Dr

E-ISBN: 9780230522534 E-ISBN: 023052253X DOI: 10.1057/9780230522534 ISBN: 9781403943651

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Political Economy of Microfinance: Financializing Poverty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Microfinance: Financializing Poverty

Mader, Philip

ISBN: 978-1-349-57736-1 ; E-ISBN: 978-1-137-36421-0 ; DOI: 10.1057/9781137364210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Trade, Poverty and The Environment : The EU, Cotonou and the African-Caribbean-Pacific Bloc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade, Poverty and The Environment : The EU, Cotonou and the African-Caribbean-Pacific Bloc

Flint, Adrian

E-ISBN: 9780230582712 E-ISBN: 0230582710 DOI: 10.1057/9780230582712 ISBN: 9780230516786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Working Poverty in Europe : A Comparative Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Poverty in Europe : A Comparative Approach

Fraser, Neil, Dr; Gutierrez, Rodolfo, Professor; Pena-Casas, Ramon, Dr

E-ISBN: 9780230307599 E-ISBN: 0230307590 DOI: 10.1057/9780230307599 ISBN: 9780230290105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mader, Philip
 2. Cortina, Jeronimo
 3. Roland, Kjell
 4. Heshmati, Almas
 5. Qarmout, Tamer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...