skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 310  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights

Usher, Dan

ISBN10: 1138932558 ; ISBN13: 9781138932555 ; E-ISBN10: 1315679191 ; E-ISBN13: 9781315679198

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Parliaments as Peacebuilders in Conflict-Affected Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliaments as Peacebuilders in Conflict-Affected Countries

O'Brien, Mitchell ; Stapenhurst, Rick ; Johnston, Niall

WBI learning resources series

ISBN: 9780821375792 ; ISBN: 0821375792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Questioning EU enlargement Europe in search of identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning EU enlargement Europe in search of identity

Helene Sjursen;; Sjursen, Helene

ISBN: 0415376572 ; ISBN: 9780415376570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Identity, Policy, and Prosperity: Border Nationality of the Korean Diaspora and Regional Development in Northeast China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity, Policy, and Prosperity: Border Nationality of the Korean Diaspora and Regional Development in Northeast China

Park, Jeongwon Bourdais

ISBN: 978-981-10-4848-7 ; E-ISBN: 978-981-10-4849-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4849-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition

Felice, William F

E-ISBN 0742567265 ; E-ISBN 0742567273 ; E-ISBN 0742567281 ; E-ISBN 9780742567269 ; E-ISBN 9780742567276 ; E-ISBN 9780742567283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
China developing cultural identity of emerging societies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China developing cultural identity of emerging societies.

Ling, George Fusun

E-ISBN 9789812778635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Globalization and regional integration in europe and asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and regional integration in europe and asia

Nam-Kook Kim

E-ISBN 9780754676133 ; E-ISBN 9780754676140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Free market fairness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free market fairness

Tomasi, John

E-ISBN 069114446X ; E-ISBN 9780691158143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Liberal peace in question politics of state and market reform in Sri Lanka
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal peace in question politics of state and market reform in Sri Lanka

Stokke, Kristian

E-ISBN 1843318962 ; E-ISBN 0857286498 ; E-ISBN 9781843318965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010

Brochmann, Grete; Hagelund, Anniken

E-ISBN: 9781137015167 E-ISBN: 1137015160 DOI: 10.1057/9781137015167 ISBN: 9780230302389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks

Maswood, S. Javed

ISBN: 978-3-319-60293-6 ; E-ISBN: 978-3-319-60294-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60294-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Migration and Diversity in Asian Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Diversity in Asian Contexts

Lai, Ah Eng

E-ISBN 9789814380461 ; E-ISBN 9789814380478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Corporations are not people reclaiming democracy from big money and global corporations, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporations are not people reclaiming democracy from big money and global corporations, second edition

Clements, Jeffrey D

E-ISBN 1626562105 ; E-ISBN 9781626562110 ; E-ISBN 9781626562127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Political Marketing in the 2016 U.S. Presidential Election
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Marketing in the 2016 U.S. Presidential Election

Gillies, Jamie;; Gillies, Jamie

ISBN: 978-3-319-59344-9 ; E-ISBN: 978-3-319-59345-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-59345-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
European immigration : a sourcebook, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European immigration : a sourcebook, second edition

Anna Triandafyllidou ; Ruby Gropas

E-ISBN 9781409453635 ; E-ISBN 9781409453642

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Making states work state failure and the crisis of governance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making states work state failure and the crisis of governance.

Chesterman, Simon ;Ignatieff, Michael ;Thakur, Ramesh;

E-ISBN 928081107X ; E-ISBN 9789280811070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
International Organization : Theories and Institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Organization : Theories and Institutions

Barkin, J. Samuel

E-ISBN: 9781403983237 E-ISBN: 1403983232 DOI: 10.1057/9781403983237 ISBN: 9781403972484 ISBN: 9781403972507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Role of Law and Ethics in the Globalized Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Law and Ethics in the Globalized Economy

Straus, Joseph;; Straus, Joseph

ISBN: 978-3-540-92680-1 ; E-ISBN: 978-3-540-92681-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-92681-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Transnational Civil Society and the World Bank : Investigating Civil Society’s Potential to Democratize Global Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Civil Society and the World Bank : Investigating Civil Society’s Potential to Democratize Global Governance

L. Pallas, Christopher

E-ISBN: 9781137277619 E-ISBN: 1137277610 DOI: 10.1057/9781137277619 ISBN: 9781137277602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization: Prospects and Problems

Chirico, JoAnn

ISBN: 9781412987974 ; E-ISBN: 9781452244129 ; DOI: 10.4135/9781452244129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 310  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (212)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (45)
 2. 2007đến2009  (66)
 3. 2010đến2012  (100)
 4. 2013đến2016  (77)
 5. Sau 2016  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (19)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...