skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy

Berridge, G. ; Lloyd, L.;

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Global Diplomacy: Theories, Types, And Models
Global Diplomacy: Theories, Types, And Models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Diplomacy: Theories, Types, And Models

Holmes, Alison. R. ;Rofe, J. Simon;

Global Diplomacy: Theories, Types, and Models

ISBN: 9780813345529

Toàn văn không sẵn có

3
The ashgate research companion to US foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to US foreign policy

Robert J. Pauly Jr.

E-ISBN 9780754648628 ; E-ISBN 9780754699323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The ashgate research companion to non-state actors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to non-state actors

Bob Reinalda

E-ISBN 9780754679066 ; E-ISBN 9780754697947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Ashgate research companion to war: origins and prevention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ashgate research companion to war: origins and prevention

Hall Gardner ; Oleg Kobtzeff

E-ISBN 9780754678267 ; E-ISBN 9780754696278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The ashgate research companion to regionalisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to regionalisms

Timothy M. Shaw ; J. Andrew Grant ; Scarlett Cornelissen

E-ISBN 9780754677628 ; E-ISBN 9780754695073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Intelligence studies in Britain and the US: historiography since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence studies in Britain and the US: historiography since 1945

Moran, Christopher R. ; Murphy, Christopher J.

E-ISBN 9780748646272 ; E-ISBN 9780748677566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of International Relations

Carlsnaes, Walter E. (Emmanuel) ;Risse, Thomas ;Simmons, Beth A;; Carlsnaes, Walter ; Risse, Thomas ; Simmons, Beth

ISBN: 9781849201506 ; E-ISBN: 9781446247587 ; DOI: 10.4135/9781446247587

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The ashgate research companion to secession
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to secession

Aleksandar Pavkovic ; Peter Radan

E-ISBN 9780754677024 ; E-ISBN 9780754694038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The ashgate research companion to ethics and international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to ethics and international relations

Patrick Hayden

E-ISBN 9780754671015 ; E-ISBN 9780754691648

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patrick Hayden
 2. Grant, J. Andrew
 3. Radan, Peter
 4. Kobtzeff, Oleg
 5. Gardner, Hall

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...