skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brit Polit Thought Hist, Lit Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brit Polit Thought Hist, Lit Theory

Darmitage

ISBN10: 0521870410 ; ISBN13: 9780521870412 ; E-ISBN10: 0511319479 ; E-ISBN13: 9780511319471

Toàn văn sẵn có

2
Privacy Lost: How Technology Is Endangering Your Privacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Lost: How Technology Is Endangering Your Privacy

Holtzman, David H.

ISBN10: 0787985112 ; ISBN13: 9780787985110 ; E-ISBN10: 0787994588 ; E-ISBN13: 9780787994587

Toàn văn không sẵn có

3
British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500–1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500–1800

Armitage, David;

ISBN: 9780521870412 ; ISBN: 9780521130851 ; ISBN: 0521870410 ; ISBN: 0521130859 ; E-ISBN: 9780511490422 ; E-ISBN: 0511490429 ; DOI: 10.1017/CBO9780511490422

Toàn văn sẵn có

4
Human rights: a very short introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights: a very short introduction

Clapham, Andrew

ISBN10: 0199205523 ; ISBN13: 9780199205523 ; E-ISBN10: 0191548278 ; E-ISBN13: 9780191548277

Toàn văn không sẵn có

5
Human Rights in the Global Information Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in the Global Information Society

Rikke Frank J²rgensen

ISBN10: 0262101157 ; ISBN10: 0262600676 ; ISBN13: 9780262101158 ; ISBN13: 9780262600675 ; E-ISBN10: 0262256444 ; E-ISBN13: 9780262256445

Toàn văn không sẵn có

6
Democratic rights the substance of self-government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic rights the substance of self-government

Brettschneider, Corey

E-ISBN 0691119708 ; E-ISBN 9780691149301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Encyclopedia of American government and civics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of American government and civics

Genovese, Michael A ; Han, Lori Cox

ISBN10: 0816066167 ; ISBN13: 9780816066162 ; E-ISBN10: 1438126735 ; E-ISBN13: 9781438126739

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Freedom from our social prisons the rise of economic, social, and cultural rights.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom from our social prisons the rise of economic, social, and cultural rights.

Ravlich, Anthony George

E-ISBN 073912286X ; E-ISBN 0739140434 ; E-ISBN 9780739122860 ; E-ISBN 9780739122877 ; E-ISBN 9780739140437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Human rights social justice in the age of the market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights social justice in the age of the market

Feyter, Koen De

E-ISBN 1842774867 ; E-ISBN 1842774875 ; E-ISBN 9781848131446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
End-user privacy in human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user privacy in human-computer interaction

Iachello, Giovanni

E-ISBN 1601980760 ; E-ISBN 9781601980762 ; E-ISBN 9781601980779

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Rule of Law History, Theory and Criticism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rule of Law History, Theory and Criticism

Costa, Pietro ;Zolo, Danilo ;Santoro, Emilio;; Costa, Pietro ; Zolo, Danilo

Series ISSN: 1572-4395 ; ISBN: 978-1-4020-5744-1 ; E-ISBN: 978-1-4020-5745-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5745-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Historical dictionary of human rights and humanitarian organizations, second edition no. 26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of human rights and humanitarian organizations, second edition no. 26

Mihalkanin, Edward S

E-ISBN 0810855488 ; E-ISBN 9780810855489 ; E-ISBN 9780810864511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The A to Z of human rights and humanitarian organizations 87
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The A to Z of human rights and humanitarian organizations 87

Gorman, Robert F

E-ISBN 0810870371 ; E-ISBN 9780810868748 ; E-ISBN 9780810870376

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context

Bell, Daniel A

E-ISBN 0691123071 ; E-ISBN 069112308X ; E-ISBN 9780691123080 ; E-ISBN 9780691123073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Democracy problems and perspectives.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy problems and perspectives.

Axtmann,Roland

E-ISBN 0748620109 ; E-ISBN 0748620095 ; E-ISBN 9780748620098 ; E-ISBN 9780748620104 ; E-ISBN 9780748629121

Toàn văn không sẵn có

16
Ethics, Human Rights and Culture : Beyond Relativism and Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Human Rights and Culture : Beyond Relativism and Culture

Li, Xiaorong, Dr

E-ISBN: 9780230511583 E-ISBN: 0230511589 DOI: 10.1057/9780230511583 ISBN: 9781403985484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The judiciary, civil liberties and human rights.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The judiciary, civil liberties and human rights.

Foster,Steven

E-ISBN 0748622624 ; E-ISBN 9780748622627 ; E-ISBN 9780748626670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Libertarianism defended
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libertarianism defended

Tibor R. Machan

E-ISBN 9780754652144

Toàn văn không sẵn có

19
Just and Unjust Interventions in World Politics: Public and Private
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just and Unjust Interventions in World Politics: Public and Private

Lu, Catherine

ISBN: 978-0-230-28565-1 ; E-ISBN: 978-0-230-29954-2 ; DOI: 10.1057/9780230299542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Citizenship in contemporary Europe.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship in contemporary Europe.

Lister,Michael

E-ISBN 0748633413 ; E-ISBN 9780748633418 ; E-ISBN 9780748633425 ; E-ISBN 9780748633432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Watts, Duncan
  2. Liff, Stewart
  3. Bell, Daniel A.
  4. Boaz, David
  5. Crowley, Sharon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...