skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration, Incorporation and Transnationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Incorporation and Transnationalism

Barkan, Elliott Robert

ISBN10: 0765803860 ; ISBN13: 9780765803863 ; E-ISBN10: 0203789032 ; E-ISBN13: 9780203789032

Toàn văn không sẵn có

2
Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies

Anna Triandafyllidou

ISBN10: 1138794317 ; ISBN13: 9781138794313 ; E-ISBN10: 1315759306 ; E-ISBN13: 9781315759302

Toàn văn không sẵn có

3
Immigration and Insecurity in France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Insecurity in France

Freedman, Jane

ISBN10: 075463583X ; ISBN13: 9780754635833 ; E-ISBN10: 1315252589 ; E-ISBN13: 9781315252582

Toàn văn không sẵn có

4
Elsewhere, Within Here: Immigration, Refugeeism and the Boundary Event
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elsewhere, Within Here: Immigration, Refugeeism and the Boundary Event

Trinh, T. Minh-Ha

ISBN10: 0415880211 ; ISBN10: 041588022X ; ISBN13: 9780415880213 ; ISBN13: 9780415880220 ; E-ISBN10: 0203847652 ; E-ISBN13: 9780203847657

Toàn văn sẵn có

5
The New Politics of Immigration and the End of Settler Societies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Politics of Immigration and the End of Settler Societies

Dauvergne, Catherine;

ISBN: 9781107054042 ; ISBN: 9781107631236 ; ISBN: 1107054044 ; ISBN: 1107631238 ; E-ISBN: 9781107284357 ; E-ISBN: 110728435X ; DOI: 10.1017/CBO9781107284357

Toàn văn không sẵn có

6
Who Is Worthy of Protection?: Gender-Based Asylum and U.S. Immigration Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Is Worthy of Protection?: Gender-Based Asylum and U.S. Immigration Politics

Nayak, Meghana

ISBN10: 0199397627 ; ISBN13: 9780199397624 ; E-ISBN10: 0199397635 ; E-ISBN13: 9780199397631

Toàn văn không sẵn có

7
International Immigration Policy : A Theoretical and Comparative Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Immigration Policy : A Theoretical and Comparative Analysis

Meyers, Eytan

E-ISBN: 9781403978370 E-ISBN: 1403978379 DOI: 10.1057/9781403978370 ISBN: 9780312231439

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
On Immigration and Refugees
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Immigration and Refugees

Dummett, Michael

ISBN10: 0415227070 ; ISBN10: 0415227089 ; ISBN13: 9780415227070 ; ISBN13: 9780415227087 ; E-ISBN10: 0203465512 ; E-ISBN13: 9780203465516

Toàn văn không sẵn có

9
Immigration and Asylum: From 1900 to the Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Asylum: From 1900 to the Present

Gibney, Matthew J ; Hansen, Randall

ISBN10: 1576077969 ; ISBN13: 9781576077962 ; E-ISBN10: 1576077977 ; E-ISBN13: 9781576077979

Toàn văn không sẵn có

10
Does history matter?: making and debating citizenship, immigration and refugee policy in Australia and New Zealand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does history matter?: making and debating citizenship, immigration and refugee policy in Australia and New Zealand

Neumann, Klaus ; Tavan, Gwenda

ANZSOG monograph series

ISBN: 9781921536946 ; ISBN: 1921536942

Toàn văn sẵn có

11
Immigration and Refugee Services of America records, 1918-1985 guide to the microfilm collection.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Refugee Services of America records, 1918-1985 guide to the microfilm collection.

Immigration And Refugee Services Of America; Primary Source Media (Firm) ; University Of Minnesota. Immigration History Research Center

ISBN10: 1578032695 ; ISBN13: 9781578032693

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Immigration in New York
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration in New York

Bogen, Elizabeth

ISBN10: 0275921999 ; ISBN13: 9780275921996 ; E-ISBN10: 0313045259 ; E-ISBN13: 9780313045257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
From White Australia to Woomera: The Story of Australian Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From White Australia to Woomera: The Story of Australian Immigration

Jupp, James;

ISBN: 9780521824248 ; ISBN: 9780521531405 ; ISBN: 0521824249 ; ISBN: 0521531403 ; E-ISBN: 9781139195034 ; E-ISBN: 1139195034 ; DOI: 10.1017/CBO9781139195034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
U.S. Immigration in the 1980s: Reappraisal and Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Immigration in the 1980s: Reappraisal and Reform

Simcox, David E., Ed; Center for Immigration Studies, Washington, DC (Corporate Author)

ISBN: 0813375428 ; ISBN: 9780813375427

Toàn văn sẵn có

15
Semiannual report to Congress - Select Commission on Immigration and Refugee Policy
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiannual report to Congress - Select Commission on Immigration and Refugee Policy

United States, Select Commission on Immigration and Refugee Policy; United States ; United States

96th Cong. 1980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Pacific Bridges: The New Immigration from Asia and the Pacific Islands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacific Bridges: The New Immigration from Asia and the Pacific Islands

Fawcett, James T., Ed ; Carino, Benjamin V., Ed; Hawaii Univ., Honolulu. East-West Center (Corporate Author) ; Center for Migration Studies, Inc., Staten Island, Ny (Corporate Author)

ISBN: 0934733090 ; ISBN: 9780934733090

Toàn văn không sẵn có

17
Immigration and refugee policy : Australia and Canada compared 1 (1994). - XIX, 334 S. : graph. Darst. - Enth. 11 Beitr.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and refugee policy : Australia and Canada compared 1 (1994). - XIX, 334 S. : graph. Darst. - Enth. 11 Beitr.

Howard Adelman;; Adelman, Howard ; Borowski, Allan ; Burstein, Meyer Louis ; Foster, Lois ; Australiammnmmbureau Of Immigration And Population Research ; Kanadammnmmemployment And Immigration Commission

pp.1.1994

ISBN: 0522845592

Toàn văn không sẵn có

18
New Americans: A Guide To Immigration Since 1965
New Americans: A Guide To Immigration Since 1965
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Americans: A Guide To Immigration Since 1965

Waters, Mary C. ;Ueda, Reed ;Marrow, Helen B.;

New Americans: A Guide to Immigration Since 1965

ISBN: 9780674023574

Toàn văn sẵn có

19
The migration debate
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration debate

Spencer, Sarah

E-ISBN: 9781847422866 ; E-ISBN: 1847422861

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Security and Migration in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Migration in the 21st Century

Guild, Elspeth

ISBN10: 0745644430 ; ISBN10: 0745644422 ; ISBN13: 9780745644431 ; ISBN13: 9780745644424 ; E-ISBN10: 0745675298 ; E-ISBN13: 9780745675299

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (8)
 2. 1988đến2000  (6)
 3. 2001đến2005  (13)
 4. 2006đến2011  (36)
 5. Sau 2011  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (96)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (91)
 2. German  (4)
 3. Spanish  (2)
 4. Russian  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Freedman, Jane
 3. Guild, Elspeth
 4. Koser, Khalid
 5. Adelman, Howard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...