skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration and remittances factbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and remittances factbook

World Bank Group ;Mohapatra, Sanket ;Silwal, Ani ;World Bank Group,;

ISBN: 9780821382189 ; E-ISBN: 9780821385111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Migration in a globalizing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration in a globalizing world

Adiku, Geraldine ;Anamzoya, Sulema;; Awumbila, Mariama ; Badasu, Delali Margaret ; Teye, Joseph Kofi

ISBN: 9789988882914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Exceptional people how migration shaped our world and will define our future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exceptional people how migration shaped our world and will define our future

Goldin, Ian; Cameron, Geoffrey ; Balarajan, Meera

ISBN: 0691145725 ; ISBN: 9780691145723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Return migration and regional development in Europe mobility against the stream
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return migration and regional development in Europe mobility against the stream

Nadler, Robert ;Kovács, Zoltán ;Glorius, Birgit ;Lang, Thilo;; Nadler, Robert ; Kovács, Zoltán ; Glorius, Birgit ; Lang, Thilo

ISBN: 9781137575081 ; ISBN: 1137575085 ; E-ISBN: 9781137575098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Demographic aspects of migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demographic aspects of migration

Salzmann, Thomas ; Edmonston, Barry ; Raymer, James;; Salzmann, Thomas

ISBN: 3531165410 ; ISBN: 9783531165417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Tackling the policy challenges of migration regulation, integration, development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tackling the policy challenges of migration regulation, integration, development

Gagnon, Jason; Khoudour Castéras, David

ISBN: 9789264126312 ; E-ISBN: 9789264126398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Social security and economic globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social security and economic globalization

Welfens, Paul J. J

ISBN: 9783642408793 ; ISBN: 3642408796 ; E-ISBN: 9783642408809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Impact of circular migration on human, political and civil rights a global perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of circular migration on human, political and civil rights a global perspective

Solé, Carlota ;Parella, Sonia ;Sordé, Teresa ;Nita, Sonja;; Solé, Carlota ; Parella Rubio, Sònia ; Sordé Martí, Teresa ; Nita, Sonja

ISBN: 3319288946 ; ISBN: 9783319288949 ; E-ISBN: 9783319288963

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Forecasting international migration in Europe: a Bayesian view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting international migration in Europe: a Bayesian view

Bijak, Jakub; Wiśniowski, Arkadiusz

ISBN: 9789048188963 ; ISBN: 9789048188970

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
International migration in the age of crisis and globalization historical and recent experiences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration in the age of crisis and globalization historical and recent experiences

Solimano, Andrés

ISBN: 9780521194259 ; ISBN: 9780521142489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Palgrave handbook of international development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave handbook of international development

Grugel, Jean ;Hammett, Daniel;; Grugel, Jean ; Hammett, Daniel Patrick

ISBN: 9781137427236 ; ISBN: 113742723X ; ISBN: 1137427248 ; E-ISBN: 9781137427243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Contemporary migration to South Africa a regional development issue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary migration to South Africa a regional development issue

Segatti, Aurelia ;Landau, Loren;; Wa Kabwe Segatti, Aurelia ; Agence Française De Développement ; Weltbank

ISBN: 0821387677 ; ISBN: 9780821387672 ; E-ISBN: 9780821387689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Transnational Africa and globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Africa and globalization

Okome, Mojubaolu Olufunke ;Vaughan, Olufemi;; Okome, Mojúbàolú Olúfúnké ; Vaughan, Olufemi

ISBN: 0230338666 ; ISBN: 9780230338661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The economics of international migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of international migration

Peri, Giovanni

ISBN: 9789814719896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
On the move changing mechanisms of Mexico-U.S. migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the move changing mechanisms of Mexico-U.S. migration

Garip, Filiz

ISBN: 9780691161068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
International migration and the future of populations and labour force resources in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration and the future of populations and labour force resources in Europe

Kupiszewski, Marek;; Kupiszewski, Marek

ISBN: 9789048189472 ; E-ISBN: 9789048189489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Migration and inequality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and inequality

Tanja Bastia;; Bastia, Tanja

ISBN: 9780415686853 ; E-ISBN: 9780203067925

Toàn văn sẵn có

18
Cross-border migration among Latin Americans European perspectives and beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-border migration among Latin Americans European perspectives and beyond

Mcilwaine, Cathy;; Mcilwaine, Cathy

ISBN: 9780230108387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The global economic crisis and the future of migration: issues and prospects what will migration look in 2045?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global economic crisis and the future of migration: issues and prospects what will migration look in 2045?

Ghosh, Bimal

ISBN: 0230303560 ; ISBN: 9780230303560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Mobility in transition migration patterns after EU enlargement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility in transition migration patterns after EU enlargement

Glorius, Birgit ;Grabowska-Lusinska, Izabela ;Kuvik, Aimee;; Glorius, Birgit

ISBN: 9789089643926 ; E-ISBN: 9789048515493 ; E-ISBN: 9789048515509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2005  (4)
 3. 2006đến2009  (15)
 4. 2010đến2014  (30)
 5. Sau 2014  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (63)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...