skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.889  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide

Rana, Kishan S

ISBN10: 1441168389 ; ISBN13: 9781441168382 ; E-ISBN10: 1441149244 ; E-ISBN13: 9781441149244

Toàn văn không sẵn có

4
Modern Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Diplomacy

Barston, R. P

ISBN10: 140581201X ; ISBN13: 9781405812016 ; E-ISBN10: 1408212994 ; E-ISBN13: 9781408212998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Diplomacy

Neumann, Iver. B ; Leira, Halvard;; Neumann, Iver ; Leira, Halvard

ISBN: 9781446268216 ; E-ISBN: 9781446286432 ; DOI: 10.4135/9781446286432

Toàn văn không sẵn có

6
American Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy

Paul Shnd Geoffrey Wiseman

ISBN10: 9004214151 ; ISBN13: 9789004214156 ; E-ISBN10: 9004214143 ; E-ISBN13: 9789004214149

Toàn văn không sẵn có

7
European Union Diplomacy: Coherence, Unity and Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union Diplomacy: Coherence, Unity and Effectiveness

Mahncke, Dieter ; Gstöhl, Sieglinde

ISBN10: 9052018421 ; ISBN13: 9789052018423 ; E-ISBN10: 3035261725 ; E-ISBN13: 9783035261721

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs

Roeder, Jr., Larry Winter ; Simard, Albert

ISBN: 978-1-4614-7112-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-7113-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-7113-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy

Bianchi, Robert

E-ISBN13: 9789814508445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Celebrity Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity Diplomacy

Cooper, Andrew Fenton

ISBN10: 159451478X ; ISBN10: 1594514798 ; ISBN13: 9781594514784 ; ISBN13: 9781594514791 ; E-ISBN10: 1315635666 ; E-ISBN13: 9781315635668

Toàn văn không sẵn có

11
The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration

Hamilton, Keith ; Langhorne, Richard

ISBN10: 0415497647 ; ISBN10: 0415497655 ; ISBN13: 9780415497640 ; ISBN13: 9780415497657 ; E-ISBN10: 0203841891 ; E-ISBN13: 9780203841891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A history of diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of diplomacy

Black, Jeremy

E-ISBN 9781861896964 ; E-ISBN 9781861897220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Real-Time Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy

Seib, Philip M.

ISBN10: 0230339433 ; ISBN10: 0230339425 ; ISBN13: 9780230339439 ; ISBN13: 9780230339422 ; E-ISBN10: 1137010908 ; E-ISBN13: 9781137010902

Toàn văn sẵn có

14
Deterrence by diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deterrence by diplomacy

Sartori, Anne E

E-ISBN 0691116997 ; E-ISBN 9780691134000 ; E-ISBN 9780691116990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Diplomacy of Connivance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Connivance

Badie, Bertrand

ISBN: 978-1-349-43504-3 ; E-ISBN: 978-1-137-00643-1 ; DOI: 10.1057/9781137006431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Gender and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Diplomacy

Jenni. Cassidy

ISBN10: 1138234303 ; ISBN13: 9781138234307 ; E-ISBN10: 1315270773 ; E-ISBN13: 9781315270777

Toàn văn không sẵn có

17
Can peace research make peace? : lessons in academic diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can peace research make peace? : lessons in academic diplomacy

Timo Kivimäki

E-ISBN 9781409452027 ; E-ISBN 9781409452034 ; E-ISBN 9781409471882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The US-India Nuclear Agreement : Diplomacy and Domestic Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The US-India Nuclear Agreement : Diplomacy and Domestic Politics

Mistry, Dinshaw

ISBN: 9781139683487 ; ISBN: 9781107073418 ; DOI: 10.1017/CBO9781139683487

Toàn văn không sẵn có

19
The New Pacific Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Pacific Diplomacy

Fry, Greg ; Tarte, Sandra;

ISBN: 9781925022810 ; E-ISBN: 9781925022827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Law in diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in diplomacy

Corbett, Percy Ellwood; Center Ofinternational Studies, Princeton University

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.889  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.296)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (91)
 2. 1958đến1971  (30)
 3. 1972đến1989  (35)
 4. 1990đến2004  (357)
 5. Sau 2004  (2.352)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (2.887)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Luận án, luận văn  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.821)
 2. German  (120)
 3. French  (26)
 4. Spanish  (6)
 5. Italian  (3)
 6. Chinese  (3)
 7. Russian  (2)
 8. Dutch  (2)
 9. Romanian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...