skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The rise of the Global South philosophical, geopolitical and economic trends of the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of the Global South philosophical, geopolitical and economic trends of the 21st century

Dargin, Justin;; Dargin, Justin

ISBN: 9789814397803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The antiegalitarian mutation the failure of institutional politics in liberal democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antiegalitarian mutation the failure of institutional politics in liberal democracies

Urbinati, Nadia,

E-ISBN 9780231169844 ; E-ISBN 9780231541930

Toàn văn sẵn có

3
Integrating human rights into development donor approaches, experiences, and challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating human rights into development donor approaches, experiences, and challenges

OECD ;Bank, World;; Weltbank

ISBN: 9780821396216 ; E-ISBN: 9780821396223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A theory of imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of imperialism

Patnaik, Utsa; Patnaik, Prabhat ; Harvey, David ; Bilgrami, Akeel

ISBN: 9780231179799 ; ISBN: 9780231179782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Comparative regionalisms for development in the 21st century insights from the global south
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative regionalisms for development in the 21st century insights from the global south

Shaw, Timothy M. ;Fanta, Emmanuel ;Shaw, Professor Timothy M ;Shaw, Professor Timothy M;; Fanta, Emmanuel ; United Nations Universitymmnmmcomparative Regional Integration Studies

ISBN: 9781409465201 ; E-ISBN: 9781409465218 ; E-ISBN: 9781472407061

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The transformation of solidarity changing risks and the future of the welfare state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transformation of solidarity changing risks and the future of the welfare state

van Der Veen, Romke ;Yerkes, Mara ;Achterberg, Peter;; Veen, Romke Jan Van Der ; Yerkes, Mara Aileen ; Achterberg, Peter Henry Jacob

ISBN: 9789089643834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought

Bowering, Gerhard ;Bulliet, Richard ;Cook, David ;Crone, Patricia ;Kadi, Wadad ;Euben, Roxanne L. ;Fahmy, Khaled ;Stewart, Devin J. ;Zaman, Muhammad Qasim ;Griffel, Frank;

ISBN: 9780691134840 ; ISBN: 0691134847 ; E-ISBN: 9781400838554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Democracy's paradox populism and its contemporary crisis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy's paradox populism and its contemporary crisis.

Theodossopoulos, Dimitrios ;Kapferer, Bruce;

E-ISBN 9781789201550 ; E-ISBN 9781789201567

Toàn văn không sẵn có

9
Reluctant Rebels Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reluctant Rebels Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment.

John Walton

E-ISBN 0231057288 ; E-ISBN 0231057296 ; E-ISBN 9780231057288 ; E-ISBN 9780231057295

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2015  (3)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Italian  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fanta, Emmanuel
 2. Bowering, Gerhard
 3. Fahmy, Khaled
 4. Urbinati, Nadia
 5. Zampaglione, Arturo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...