skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Seeking Peace in El Salvador : The Struggle to Reconstruct a Nation at the End of the Cold War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking Peace in El Salvador : The Struggle to Reconstruct a Nation at the End of the Cold War

Negroponte, Diana Villiers

E-ISBN: 9781137012081 E-ISBN: 1137012080 DOI: 10.1057/9781137012081 ISBN: 9780230120945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Civil Society and Electoral Accountability in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society and Electoral Accountability in Latin America

Lean, Sharon F.

E-ISBN: 9781137059628 E-ISBN: 1137059621 DOI: 10.1057/9781137059628

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...