skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 378  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
No return, no refuge rites and rights in minority repatriation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No return, no refuge rites and rights in minority repatriation

Adelman, Howard

E-ISBN 9780231153362

Toàn văn không sẵn có

2
The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights

Orgad, Liav;

ISBN10: 019966868X ; ISBN13: 9780199668687 ; E-ISBN10: 0191646431 ; E-ISBN13: 9780191646430

Toàn văn không sẵn có

3
Protection of Minorities: Regimes, Norms and Issues in South Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Minorities: Regimes, Norms and Issues in South Asia

Kahn, Borhan Uddin ; Rahman, Muhammad Mahbubur

ISBN10: 1443839922 ; ISBN13: 9781443839921 ; E-ISBN10: 144384571X ; E-ISBN13: 9781443845717

Toàn văn không sẵn có

4
Race and Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and Immigration

Kibria, Nazli ; Bowman, Cara ; O'Leary, Megan

ISBN10: 0745647928 ; ISBN13: 9780745647920 ; E-ISBN10: 0745679773 ; E-ISBN13: 9780745679778

Toàn văn không sẵn có

5
The immigration crucible transforming race, nation, and the limits of the law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immigration crucible transforming race, nation, and the limits of the law

Kretsedemas, Philip

E-ISBN 9780231157605 ; E-ISBN 9780231157612

Toàn văn không sẵn có

6
Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia

Bo Bengtsson ; Per Strömbnd Ann-Helén Bay

ISBN10: 1443825743 ; ISBN13: 9781443825740 ; E-ISBN10: 1443826286 ; E-ISBN13: 9781443826280

Toàn văn không sẵn có

7
Challenging ethnic citizenship german and israeli perspectives on immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging ethnic citizenship german and israeli perspectives on immigration

Levy, Daniel

E-ISBN 1782381635 ; E-ISBN 9781571812919 ; E-ISBN 9781571812926

Toàn văn sẵn có

8
Challenging ethnic citizenship German and Israeli perspectives on immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging ethnic citizenship German and Israeli perspectives on immigration

Daniel Levy

E-ISBN 1571812911 ; E-ISBN 157181292X ; E-ISBN 9781571812919 ; E-ISBN 9781571812926

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The multicultural challenge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multicultural challenge

Brochmann, Grete

E-ISBN: 1849502439 ; E-ISBN: 9781849502436 ; ISBN: 0762310642 ; ISBN: 9780762310647

Toàn văn không sẵn có

10
Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: 'Just Integration'
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: 'Just Integration'

Goksel, Gulay Ugur

ISBN: 978-3-319-65842-1 ; E-ISBN: 978-3-319-65843-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-65843-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
International Migrations and Local Governance: A Global Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migrations and Local Governance: A Global Perspective

Lacroix, Thomas ; Desille, Amandine;; Lacroix, Thomas ; Desille, Amandine

ISBN: 978-3-319-65995-4 ; E-ISBN: 978-3-319-65996-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-65996-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Nationalism and Multiculturalism in a World of Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Multiculturalism in a World of Immigration

Holtug, Nils ; Lippert-Rasmussen, Kasper ; Lægaard, Sune;; Holtug, Nils, Dr ; Lippert-Rasmussen, Kasper, Professor ; Lægaard, Sune, Dr

E-ISBN: 9780230377776 E-ISBN: 0230377777 DOI: 10.1057/9780230377776 ISBN: 9780230224346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Borders and Mobility in Turkey: Governing Souls and States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders and Mobility in Turkey: Governing Souls and States

Fine, Shoshana

ISBN: 978-3-319-70119-6 ; E-ISBN: 978-3-319-70120-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70120-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Gendering citizenship in western europe New challenges for citizenship research in a cross-national context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering citizenship in western europe New challenges for citizenship research in a cross-national context

Ruth Lister

E-ISBN 1847422373 ; E-ISBN 186134693X ; E-ISBN 1861346948 ; E-ISBN 9781847422378 ; E-ISBN 9781861346933 ; E-ISBN 9781861346940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Crisis, Identity and Migration in Post-Colonial Southern Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis, Identity and Migration in Post-Colonial Southern Africa

Magidimisha, Hangwelani Hope ;Khalema, Nene Ernest ;Chipungu, Lovemore ;Chirimambowa, Tamuka C. ;Chimedza, Tinashe Lukas;; Magidimisha, Hangwelani Hope ; Khalema, Nene Ernest ; Chipungu, Lovemore ; Chirimambowa, Tamuka C. ; Chimedza, Tinashe Lukas

Series ISSN: 2198-7262 ; ISBN: 978-3-319-59234-3 ; E-ISBN: 978-3-319-59235-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-59235-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
France's Modernising Mission: Citizenship, Welfare and the Ends of Empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

France's Modernising Mission: Citizenship, Welfare and the Ends of Empire

Naylor, Ed;; Naylor, Ed

ISBN: 978-1-137-55132-0 ; E-ISBN: 978-1-137-55133-7 ; DOI: 10.1057/978-1-137-55133-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Irregular Immigration in Southern Europe: Actors, Dynamics and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular Immigration in Southern Europe: Actors, Dynamics and Governance

Ambrosini, Maurizio

ISBN: 978-3-319-70517-0 ; E-ISBN: 978-3-319-70518-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70518-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Settlers, War, and Empire in the Press: Unsettling News in Australia and Britain, 1863-1902
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Settlers, War, and Empire in the Press: Unsettling News in Australia and Britain, 1863-1902

Hutchinson, Sam

ISBN: 978-3-319-63774-7 ; E-ISBN: 978-3-319-63775-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-63775-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Immigration policy in the federal republic of Germany negotiating membership and remaking the nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy in the federal republic of Germany negotiating membership and remaking the nation

Douglas B. Klusmeyer

E-ISBN 1845456114 ; E-ISBN 1845459695 ; E-ISBN 9781845456115 ; E-ISBN 9781845459697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Forging African Communities: Mobility, Integration and Belonging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forging African Communities: Mobility, Integration and Belonging

Bakewell, Oliver ; Landau, Loren B.

ISBN: 978-1-137-58193-8 ; E-ISBN: 978-1-137-58194-5 ; DOI: 10.1057/978-1-137-58194-5

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 378  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (180)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (6)
 2. 1994đến1999  (17)
 3. 2000đến2005  (51)
 4. 2006đến2012  (183)
 5. Sau 2012  (121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (376)
 2. German  (15)
 3. Dutch  (2)
 4. French  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kershen, Dr Anne J
 2. Verkuyten, Professor Maykel
 3. Drayton, Richard
 4. Dubow, Saul
 5. Lucassen, Leo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...