skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.

Moha Ennaji

ISBN10: 0415738350 ; ISBN13: 9780415738354 ; E-ISBN10: 1315817438 ; E-ISBN13: 9781315817439

Toàn văn không sẵn có

2
Foreign Aid and Political Reform : A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Aid and Political Reform : A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality

Crawford, Gordon, Dr

E-ISBN: 9780230509245 E-ISBN: 023050924X DOI: 10.1057/9780230509245 ISBN: 9780333919828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present

Mikkelsen, Flemming ;Kjeldstadli, Knut ;Nyzell, Stefan;; Mikkelsen, Flemming ; Kjeldstadli, Knut ; Nyzell, Stefan

ISBN: 978-1-137-57849-5 ; E-ISBN: 978-1-137-57855-6 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57855-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Multicultural Challenges and Sustainable Democracy in Europe and East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Challenges and Sustainable Democracy in Europe and East Asia

Kim, Nam-Kook;; Kim, Nam-Kook

E-ISBN: 9781137403452 E-ISBN: 1137403454 DOI: 10.1057/9781137403452 ISBN: 9781137403445

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Market Economics, and Development

Dae-Jung, Kim ; Sen, Amartya ; Pei, Minxin ; Stiglitz, Joseph ; Jang, Ha-Sung ; Douglas, William A. ; Inoguchi, Kuniko ; Haggard, Stephan ; Fukuyama, Francis ; You, Jong-Jeun

ISBN: 9780821348628 ; ISBN: 0821348620 ; DOI: 10.1596/0-8213-4862-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics

Schwartz, Joseph M

E-ISBN 1400807174 ; E-ISBN 1400821770 ; E-ISBN 9780691033570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Economy for and against democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economy for and against democracy

Keith Hart;

E-ISBN 1782388451 ; E-ISBN 9781782388449 ; E-ISBN 9781782388456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Saving Capitalism and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Capitalism and Democracy

Rabie, Mohamed

E-ISBN: 9781137321312 E-ISBN: 1137321318 DOI: 10.1057/9781137321312 ISBN: 9781137330413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Global Quality of Democracy as Innovation Enabler: Measuring Democracy for Success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Quality of Democracy as Innovation Enabler: Measuring Democracy for Success

Campbell, David F.J.

ISBN: 978-3-319-72528-4 ; E-ISBN: 978-3-319-72529-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-72529-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Italian critics of capitalism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italian critics of capitalism.

Cedroni, Lorella;

E-ISBN 9780739142349 ; E-ISBN 9780739142356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The future of Europe democracy, legitimacy and justice after the euro crisis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of Europe democracy, legitimacy and justice after the euro crisis.

Champeau, Serge ;Closa , Carlos ;Innerarity, Daniel ;Maduro, Miguel Poiares;

E-ISBN 1783481145 ; E-ISBN 9781783481125 ; E-ISBN 9781783481132 ; E-ISBN 9781783481149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Role of Large Enterprises in Democracy and Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Large Enterprises in Democracy and Society

Fryzel, Barbara, Dr; Dembinski, Paul H., Professor

E-ISBN: 9780230283138 E-ISBN: 0230283136 DOI: 10.1057/9780230283138 ISBN: 9780230229181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Nonprofits and government collaboration and conflict, third edition.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonprofits and government collaboration and conflict, third edition.

Elizabeth Boris ; C. Eugene Steuerle;

E-ISBN 1442271779 ; E-ISBN 1442271787 ; E-ISBN 9781442271777 ; E-ISBN 9781442271784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Unchecked and unbalanced how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchecked and unbalanced how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy.

Kling, Arnold S

E-ISBN 1442201266 ; E-ISBN 9781442201248 ; E-ISBN 9781442201262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
#Republic divided democracy in the age of social media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

#Republic divided democracy in the age of social media

Sunstein, Cass R

E-ISBN 9780691175515 ; E-ISBN 9780691180908 ; E-ISBN 9781400884711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America

Hambleton, Robin; Savitch, H.V., Professor; Stewart, Murray, Professor

E-ISBN: 9780230502741 E-ISBN: 0230502741 DOI: 10.1057/9780230502741 ISBN: 9780333993736 ISBN: 9780333772256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Market economics and political change comparing China and Mexico.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market economics and political change comparing China and Mexico.

Lindau, Juan D. ;Cheek, Timothy;

E-ISBN 9780847687329 ; E-ISBN 9780847687336

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Growth against democracy savage developmentalism in the modern world.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth against democracy savage developmentalism in the modern world.

Quan, H. L. T

E-ISBN 9780739170595 ; E-ISBN 9780739192788

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The constitution of liberty 17 the definitive edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The constitution of liberty 17 the definitive edition

Hayek, Friedrich A. Von

E-ISBN 0226315371 ; E-ISBN 0226315398 ; E-ISBN 9780226315379 ; E-ISBN 9780226315393 ; E-ISBN 9780226320519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Accelerating democracy transforming governance through technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerating democracy transforming governance through technology

Mcginnis, John O

E-ISBN 9780691151021 ; E-ISBN 9780691166643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2009  (4)
 3. 2010đến2012  (8)
 4. 2013đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brooks, Stephen
 2. Kim, Nam-Kook
 3. Hoeglinger, Dominic
 4. Ennaji, Moha
 5. Pion-Berlin, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...