skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Framing security agendas U.S. counterterrorist policies and Southeast Asian responses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing security agendas U.S. counterterrorist policies and Southeast Asian responses

Foot, Rosemary

E-ISBN 9789812308665 ; E-ISBN 9789812308672 ; E-ISBN 9812308660 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Southeast Asian affairs 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian affairs 2011

Singh, Daljit;

E-ISBN 9789814345026 ; E-ISBN 9789814345033 ; E-ISBN 9789814345040 ; Series ISSN 03775437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Southeast Asian affairs 2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian affairs 2006

Singh, Daljit ;Salazar, Lorraine Carlos;

E-ISBN 9789812303738 ; E-ISBN 9789812306968 ; E-ISBN 9812303723 ; E-ISBN 9812303731 ; Series ISSN 03775437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Southeast Asian affairs 2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian affairs 2009

Singh, Daljit;

E-ISBN 9789812309464 ; E-ISBN 9789812309471 ; E-ISBN 9789812309488 ; E-ISBN 9812309462 ; Series ISSN 03775437

Toàn văn sẵn có

5
Regional outlook Southeast Asia 2007-2008.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional outlook Southeast Asia 2007-2008.

Montesano, Michael J ; Onn, Lee Poh;

E-ISBN 9789812304285 ; E-ISBN 9789812307248 ; E-ISBN 9812304282 ; Series ISSN 02183056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Finance & development, June 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922272 ; E-ISBN 9781451922271 ; E-ISBN 9781452730547 ; E-ISBN 9781452764849

Toàn văn không sẵn có

7
Finance & development, September 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, September 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922310 ; E-ISBN 9781451922318 ; E-ISBN 9781455246564 ; E-ISBN 9781455253586

Toàn văn không sẵn có

8
Finance & development, March 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, March 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922140 ; E-ISBN 9781451922141 ; E-ISBN 9781463977054 ; E-ISBN 9781463944254

Toàn văn không sẵn có

9
Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics

Bin Jiang ; Xiaobai Yao;; Jiang, Bin ; Yao, Xiaobai

Series ISSN: 0924-5499 ; ISBN: 978-90-481-8571-9 ; E-ISBN: 978-90-481-8572-6 ; DOI: 10.1007/978-90-481-8572-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Regional outlook Southeast Asia 2006-2007.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional outlook Southeast Asia 2006-2007.

Heng, Russell Hiang-Khng ;Sen, Rahul;

E-ISBN 9789812303707 ; E-ISBN 9789812306630 ; E-ISBN 9812303707 ; Series ISSN 02183056

Toàn văn không sẵn có

11
Regional outlook Southeast Asia 2008-2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional outlook Southeast Asia 2008-2009

Nair, Deepak

E-ISBN 9789812307675 ; E-ISBN 9812307672 ; E-ISBN 9819812307682 ; Series ISSN 02183056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Nascent entrepreneurship: empirical studies and developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nascent entrepreneurship: empirical studies and developments

Davidsson, Per

E-ISBN 1933019204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Unlocking markets to smallholders: Lessons from South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking markets to smallholders: Lessons from South Africa

Fraser, Gavin ; Tilburg, Aad Van ; Obi, Ajuruchukwu ; Schalkwyk, Herman D. Van

ISBN: 9789086861347 ; ISBN: 9789086861682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Regional outlook Southeast Asia 2011-2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional outlook Southeast Asia 2011-2012.

Montesano, Michael J ;Onn, Lee Poh;

E-ISBN 9789814311007 ; E-ISBN 9789814311694 ; E-ISBN 9814311006 ; Series ISSN 02183056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms

Alessandro Sorrentino ; Roberto Henke ; Simone Severini

E-ISBN 9781409421948 ; E-ISBN 9781409421955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (7)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Arabic  (3)
 2. Chinese  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...