skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Human Services and Diversity

Cousins, Linwood ;Cousins, Linwood;; Cousins, Linwood

ISBN: 9781452287485 ; E-ISBN: 9781483346663 ; DOI: 10.4135/9781483346663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Race and Crime

Taylor-Greene, Helen ;Gabbidon, Shaun L.;; Greene, Helen ; Gabbidon, Shaun

ISBN: 9781412950855 ; E-ISBN: 9781412971928 ; DOI: 10.4135/9781412971928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Race, Ethnicity and Culture

Guido Bola.. l.];; Bolaffi, Guido ; Bracalenti, Raffaele ; Braham, Peter ; Gindro, Sandro

ISBN: 9780761969006 ; E-ISBN: 9781446220375 ; DOI: 10.4135/9781446220375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Multicultural Measures

Gamst, Glenn ; Liang, Christopher ; Der-Karabetian, Aghop

ISBN: 9781412978835 ; E-ISBN: 9781412996754 ; DOI: 10.4135/9781412996754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Braham, Peter
  2. Liang, Christopher T. H
  3. Cousins, Linwood H.
  4. Ter - Karapetean, Aghop
  5. Gamst, Glenn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...