skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Yearbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yearbook

South Carolina, Dept. of Agriculture

v.15 1918 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Finance & development, June 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922205 ; E-ISBN 9781451922202 ; E-ISBN 9781463992798 ; E-ISBN 9781463963934

Toàn văn không sẵn có

3
Finance & development, September 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, September 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922310 ; E-ISBN 9781451922318 ; E-ISBN 9781455246564 ; E-ISBN 9781455253586

Toàn văn không sẵn có

4
Finance & development, June 2011.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2011.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451953585 ; E-ISBN 9781451953589 ; E-ISBN 9781462351602 ; E-ISBN 9781462378845

Toàn văn không sẵn có

5
China's external economic relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's external economic relations

Liu, Saili ;Lee, Vivien ;Zhou, Lin;

E-ISBN 9789814332118 ; E-ISBN 9789814332132 ; E-ISBN 9814332135

Toàn văn không sẵn có

6
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Finance & development, December 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 2012

International Monetary Fund

E-ISBN 1475576129 ; E-ISBN 9781475576122 ; E-ISBN 9781475585957 ; E-ISBN 9781616358457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Finance & development, March 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, March 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922140 ; E-ISBN 9781451922141 ; E-ISBN 9781463977054 ; E-ISBN 9781463944254

Toàn văn không sẵn có

9
Finance and development, June 2014.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, June 2014.

International Monetary Fund. External Relations Dept

E-ISBN 9781484314104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
China's exchange rate variation impacts on industrial restructuring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's exchange rate variation impacts on industrial restructuring

Gu, Kejian

E-ISBN 9789814298346 ; E-ISBN 9789814298353 ; E-ISBN 9814298344

Toàn văn không sẵn có

11
The China dream and the China path
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China dream and the China path

Tianyong, Zhou

E-ISBN 9789814472661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Global technological change from hard technology to soft technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global technological change from hard technology to soft technology

Jin, Zhouying

E-ISBN 1841509205 ; E-ISBN 9781841503769 ; E-ISBN 9781841509204 ; E-ISBN 9781841504445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Government finance statistics manual 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government finance statistics manual 2014

De Clerck, Sage

E-ISBN 9781484383483 ; E-ISBN 9781484383537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Arabic  (6)
 2. French  (4)
 3. Spanish  (4)
 4. Russian  (2)
 5. Hebrew  (1)
 6. German  (1)
 7. Hindi  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...