skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The social pathologies of contemporary civilization (Classical and contemporary social theory)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social pathologies of contemporary civilization (Classical and contemporary social theory)

Kieran Keohane/Anders Petersen

E-ISBN 9781409445050 ; E-ISBN 9781409445067 ; E-ISBN 9781409472865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Zygmunt Bauman : why good people do bad things
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zygmunt Bauman : why good people do bad things

Shaun Best

E-ISBN 9781409435884 ; E-ISBN 9781409435891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The ashgate research companion to moral panics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to moral panics

Charles Krinsky

E-ISBN 9781409408116 ; E-ISBN 9781409408123 ; E-ISBN 9781409471738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Visibility in Social Theory and Social Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visibility in Social Theory and Social Research

Brighenti, Andrea Mubi, Dr

E-ISBN: 9780230282056 E-ISBN: 0230282059 DOI: 10.1057/9780230282056 ISBN: 9780230241022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Norbert Elias and Social Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norbert Elias and Social Theory

Dépelteau, François ;Landini, Tatiana Savoia;; Dépelteau, François ; Landini, Tatiana Savoia

E-ISBN: 9781137312112 E-ISBN: 1137312114 DOI: 10.1057/9781137312112 ISBN: 9781137312105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
New Social Connections : Sociology's Subjects and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Social Connections : Sociology's Subjects and Objects

Burnett, Judith; Jeffers, Syd; Thomas, Graham

E-ISBN: 9780230274877 E-ISBN: 0230274870 DOI: 10.1057/9780230274877 ISBN: 9780230575981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
C.L.R. James and the Study of Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

C.L.R. James and the Study of Culture

Smith, Andrew

E-ISBN: 9780230282025 E-ISBN: 0230282024 DOI: 10.1057/9780230282025 ISBN: 9780230220218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Bauman's Challenge : Sociological Issues for the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bauman's Challenge : Sociological Issues for the 21st Century

Davis, Mark, Dr; Tester, Keith, Professor

E-ISBN: 9780230290457 E-ISBN: 0230290450 DOI: 10.1057/9780230290457 ISBN: 9780230221345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Challenges of Vulnerability : In Search of Strategies for a Less Vulnerable Social Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenges of Vulnerability : In Search of Strategies for a Less Vulnerable Social Life

Misztal, Barbara Anna, Professor

E-ISBN: 9780230316690 E-ISBN: 0230316697 DOI: 10.1057/9780230316690 ISBN: 9780230222748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Lifelogging: Digital self-tracking and Lifelogging - between disruptive technology and cultural transformation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelogging: Digital self-tracking and Lifelogging - between disruptive technology and cultural transformation

Selke, Stefan;; Selke, Stefan (Editor)

ISBN: 9783658131364 ; ISBN: 3658131365 ; E-ISBN: 9783658131371 ; E-ISBN: 3658131373 ; DOI: 10.1007/978-3-658-13137-1

Toàn văn sẵn có

11
Kollektive Erinnerungen der europäischen Bürger im Kontext von Transnationalisierungsprozessen: Deutschland, Großbritannien, Polen und Spanien im Vergleich
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kollektive Erinnerungen der europäischen Bürger im Kontext von Transnationalisierungsprozessen: Deutschland, Großbritannien, Polen und Spanien im Vergleich

Gerhards, Jürgen ; Breuer, Lars ; Delius, Anna

ISBN: 978-3-658-13401-3 ; E-ISBN: 978-3-658-13402-0 ; DOI: 10.1007/978-3-658-13402-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Interrogating the Social: A Critical Sociology for the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interrogating the Social: A Critical Sociology for the 21st Century

Kurasawa, Fuyuki;; Kurasawa, Fuyuki (Editor)

ISBN: 9783319599472 ; ISBN: 331959947X ; E-ISBN: 9783319599489 ; E-ISBN: 3319599488 ; DOI: 10.1007/978-3-319-59948-9

Toàn văn sẵn có

13
Norbert Elias and Empirical Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norbert Elias and Empirical Research

Landini, Tatiana Savoia ;Dépelteau, François;; Landini, Tatiana Savoia ; Dépelteau, François

E-ISBN: 9781137312143 E-ISBN: 1137312149 DOI: 10.1057/9781137312143 ISBN: 9781137312136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Max Weber and Institutional Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Weber and Institutional Theory

Lepsius, M. Rainer; Wendt, Claus (Editor)

ISBN: 9783319447070 ; ISBN: 3319447076 ; E-ISBN: 9783319447087 ; E-ISBN: 3319447084 ; DOI: 10.1007/978-3-319-44708-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Masculinities in Transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masculinities in Transition

Robinson, Victoria ; Hockey, Jenny

ISBN: 978-1-349-29976-8 ; E-ISBN: 978-0-230-29932-0 ; DOI: 10.1057/9780230299320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Beyond Neoliberalism: Social Analysis after 1989
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Neoliberalism: Social Analysis after 1989

Burchardt, Marian ;Kirn, Gal;; Hviding, Edvard (Editor) ; Bendixsen, Synnøve (Editor) ; Burchardt, Marian (Editor) ; Kirn, Gal (Editor)

Approaches to Social Inequality and Difference

ISBN: 9783319455891 ; ISBN: 3319455893 ; E-ISBN: 9783319455907 ; E-ISBN: 3319455907 ; DOI: 10.1007/978-3-319-45590-7

Toàn văn sẵn có

17
A Social and Economic Theory of Consumption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social and Economic Theory of Consumption

Ilmonen, Kaj; Sulkunen, Pekka; Rahkonen, Keijo; Gronow, Jukka; Noro, Arto; Warde, Alan; Kivinen, David

E-ISBN: 9780230295339 E-ISBN: 0230295339 DOI: 10.1057/9780230295339 ISBN: 9780230244108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Sociology in Ireland : A Short History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology in Ireland : A Short History

Fanning, Bryan; Hess, Andreas

E-ISBN: 9781137450364 E-ISBN: 1137450363 DOI: 10.1057/9781137450364 ISBN: 9781137450357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Brexit sociological responses.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brexit sociological responses.

Outhwaite, William;

E-ISBN 1783086467 ; E-ISBN 9781783086450 ; E-ISBN 9781783086467

Toàn văn sẵn có

20
The Death Café Movement: Exploring the Horizons of Mortality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Death Café Movement: Exploring the Horizons of Mortality

Fong, Jack

ISBN: 9783319542553 ; ISBN: 3319542559 ; E-ISBN: 9783319542560 ; E-ISBN: 3319542567 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54256-0

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (9)
 2. 2007đến2008  (5)
 3. 2009đến2010  (12)
 4. 2011đến2013  (28)
 5. Sau 2013  (43)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Finnish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dépelteau, François
 2. Smith, Andrew
 3. Nicholas, Lucy
 4. Gillespie, Brian Joseph
 5. Fong, Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...