skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Centric Decision-Making Models for Social Sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centric Decision-Making Models for Social Sciences

Guo, Peijun ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Guo, Peijun (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642393068 ; ISBN: 3642393063 ; E-ISBN: 9783642393075 ; E-ISBN: 3642393071 ; DOI: 10.1007/978-3-642-39307-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence

Pedryz, Witold ;Chen, Shyi-Ming;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Chen, Shyi-Ming (Editor)

Studies in Big Data

ISBN: 9783319082530 ; ISBN: 3319082531 ; E-ISBN: 9783319082547 ; E-ISBN: 331908254X ; DOI: 10.1007/978-3-319-08254-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...